Hantera produkter

Obs! Shopifys distributionsnätverk är endast tillgängligt för godkända företag. Mer information finns i Introduktion av Shopifys distributionsnätverk.

Innan du kan skicka produkter till Shopifys distributionsnätverk måste du se till att produkterna uppfyller vissa krav och att de nödvändiga kontaktuppgifterna ska accepteras. Därefter kan du lägga till produkterna i Shopifys distributionsnätverk.

Produktkrav

Innan du skickar dina produkter till Shopifys distributionsnätverk ska du slutföra följande åtgärder:

 1. Se till att dina produkter är tillåtna.
 2. Lägg till alla nödvändiga uppgifter för dina produkter.
 3. Skicka elektroniska kopior av materialdatabladen för alla produkter som kräver det till din Success Managern för din distribution.

Produktbehörighet

Följande produkter är inte tillåtna i Shopifys distributionsnätverk:

 • överdimensionerade artiklar
 • farligt material
 • skjutvapen
 • sprängämnen
 • aerosoler
 • artiklar som innehåller alkohol
 • artiklar som kräver kylning eller frysning
 • artiklar som innehåller litiumbatterier
 • reglerade varor såsom cannabidiol, tobak och läkemedel

Se Shopifys policy för godtagbar användning för mer information om aktiviteter som är förbjudna i anslutning till din användning av Shopifys tjänster.

Förbered dina produkter

Varje produktvariant måste ha följande produktdetaljer:

 • en unik SKU
 • en unik streckkod
 • en exakt vikt
 • en tullkod om du levererar varor internationellt

Varje produktvariant måste också ha följande inställningar:

SKU:er

En SKU (lagerhållningsenhet) är en unik alfanumerisk kod som används för att identifiera en produkt eller en variant av en produkt, baserat på detaljer såsom modell, storlekar eller färg. SKU:er kan variera i längd och kan innehålla bokstäver, siffror eller båda. SKU:er används för att särskilja produktvarianter, spåra lager och leverera rätt artikel till kunder.

Kontrollera att varje produktvariant har en unik SKU. Du kan inte använda samma SKU för olika varianter. Ändra en av variants information om någon av dina varianter har samma SKU.

Ändra inte SKU för en produkt som du har skickat till Shopifys distributionsnätverk.

Streckkoder

En streckkod är ett maskinläsbart mönster som används internationellt för att lagra och lokalisera produktinformation. Streckkoder innehåller en serie siffror som kan variera i längd beroende på produkttyp. Streckkoderna för dina produkter måste vara 8-24 siffror långa för att Shopifys distributionsnätverk ska kunna distribuera dina ordrar.

Kontrollera att varje produktvariant har en unik streckkod. Du kan inte använda samma streckkod på olika varianter.

Om dina produkter inte har streckkoder kan du få en streckkod via en av följande alternativ:

Om du inte skickar och distribuerar med detaljhandelsanläggningar som kräver en GTIN, till exempel ett UPC, EAN eller ISBN, behöver dina produktstreckkoder för Shopifys distributionsnätverk inte vara GTIN. Om du behöver få en GTIN kan du använda ett av följande alternativ:

 • Be om GTIN från din tillverkare.
 • Köp GTIN med GS1-standard.

Du måste ange varje produkts streckkod i din Shopify-admin. Lägg till en streckkod till en produkt med någon av följande metoder:

Det är väldigt viktigt att du har korrekta streckkoder när du skickar dina produkter till Shopifys distributionsnätverk. Se till att streckkoden i din admin matchar den fysiska streckkoden som fästs på produkten. Se streckkodsskrivare om du vill skriva ut streckkoder via din Shopify-admin,.

Produktvikter

Vikten av dina produkter används för att beräkna leveranskostnader. Använd en våg för att väga de produkter som du planerar att skicka till ett distributionscenter och lägg till vikterna i dina produktdetaljsidor. Du kan beställa vågar från Shopifys maskinvarubutik.

För att lägga till en vikt till dina produktdetaljsidor går du till produktsidan och markerar Detta är en fysisk produkt i avsnittet Leverans. Se Ändra variantdetaljer för mer information.

Tariffkoder

HS-tullnumret ger information till tullen om taxor som ska tillämpas för ordern. Slå upp HS-tullnummer och tilldela dem till de produkter som du skickar internationellt. Se Ändra variantdetaljer om du vill veta hur du lägger till HS-tullnummer till dina produkter.

Lägg till en produkt i Shopifys distributionsnätverk

För att lägga till en produkt i Shopifys distributionsnätverk måste du först skicka den till din Success Manager för godkännande.

Steg:

 1. Gå till Produkter > Alla produkter från din Shopify-admin.
 2. Klicka på produkten.
 3. Om produkten har varianter klickar du på Redigera bredvid en av dem.
 4. Klicka på Lägg till distributionsinformation i Distributionsinformationen.
 5. I Påfyllngsaviseringar anger du hur många dagars varsel du behöver för att fylla på lagret. Du kommer att få en avisering om det här flera dagarna innan ditt lager beräknas vara på noll. Se Lageraviseringar för mer information.
 6. I Speciell hantering väljer du leverans- och hanteringsattribut. Se Speciell hantering för mer information.
 7. Klicka på Spara.
 8. Upprepa steg 4–7 för varje kvarvarande variant om produkten har varianter.
 9. Slutför eventuella ytterligare steg som din Success Manager har gett dig.

Specialhantering

Om du lägger till specialhanteringsattribut får Shopify veta hur dina produkter hanteras när de anländer till distributionscentret. När du lägger till distributionsinformationen kan du välja följande specialhanteringsattribut:

 • Denna produkt är ömtålig – Produkten går lätt sönder och behöver hanteras varsamt.
 • Denna produkt har en viss hållbarhet – Produkten är ömtålig och behöver spåras med hjälp av streckkod och SKU.
 • Denna produkt har ett partinummer – Produkten spåras och måste kunna identifieras vid ett återkallande.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis