Leveranstider

Du kan lägga till leveranstider till dina fraktkostnader i kassan för att hjälpa kunder att känna sig säkrare när de köper från din butik. Det hjälper kunderna att förstå värdet av att välja snabbare och dyrare fraktalternativ, vilket hjälper dig tjäna pengar på kunder som snabbt vill ha sina varor. Tydliga tider kan också hjälpa dig att prioritera din orderdistribution.

Överväganden

Granska följande överväganden innan du lägger till leveranstider till dina fraktkostnader.

I leveranstider ingår inte orderbehandlingstider

Behandlingstid innebär tiden från när ditt företag tar emot en order, till den tidpunkt när en transportör hämtar leveransen. Leveranstid innebär tiden från när din transportör hämtar leveransen, till när leveransen anländer till din kunds adress. Leveranshastighetsfunktionen står endast för leveranstid.

Om du vill ha mer information om behandlingstider går du till Förstå och förkorta behandlingstiden.

Om du vill att dina kunder ska känna till dina behandlingstider, se Hantera behandlingstider.

Fraktzoner får endast gälla specifika områden

Leveranstiden är baserad på tjänster som är till och från specifika delar av världen. Om du vill lägga till leveranstider till fraktkostnader måste fraktzonen innehålla länder och regioner som hör till specifika områden. Alla fraktzoner måste vara antingen för inhemska fraktdestinationer eller internationella fraktdestinationer. Följande är exempel på fraktzoner som kan använda leveranstid:

 • endast Kanada eller endast kanadensiska provinser
 • endast USA eller endast amerikanska stater
 • endast internationella länder

Om en fraktzon till exempel innehåller Alberta, Ontario och Manitoba, kan du lägga till leveranstider till fraktkostnaderna i den fraktzonen eftersom den bara innehåller kanadensiska provinser. Om din fraktzon däremot innehåller USA, Mexico och Guatemala, kan du inte lägga till leveranstider i den fraktzonen eftersom den innehåller både USA och andra internationella länder.

Om du befinner dig i USA kan du antingen lägga till Kanada i en egen zon eller lägga till landet i en zon med andra internationella länder och regioner. Om du lägger till landet i en zon med andra internationella länder och regioner kommer leveranstiden visa den längre internationella leveranstiden istället för den kortare leveranstiden till Kanada.

Om du befinner dig i Kanada kan du antingen lägga till USA i en egen zon eller lägga till landet i en zon med andra internationella länder och regioner. Om du lägger till landet i en zon med andra internationella länder och regioner kommer leveranstiderna att visa de längre internationella leveranstiderna istället för de kortare leveranstiderna till USA.

För mer information om fraktzoner, se Ställ in fraktzoner.

Kombinerade fraktkostnader visar inte en leveranshastighet

Om olika fraktkostnader kombineras i kassan på grund av att två produkter tar emot fraktkostnader från olika leveransprofiler eller grupper av platser, kommer leveranshastigheterna tas bort från den kombinerade kostnaden. Om du vill ha mer information om hur fraktkostnader kan kombineras, se Kombinerade kostnader i kassan.

Platser i en Leveransplatsgrupp måste vara i samma land

Leveranstider är endast tillgängliga i USA och Kanada. När du ställer in din allmänna leveransprofil, eller eventuella anpassade leveransprofiler, får eventuella platsgrupper som du skapar inom dem bara innehålla antingen kanadensiska platser eller amerikanska platser.

För mer information om hur du skapar leveransprofiler, se Leveransprofiler.

Ställ in dina platser och appar innan du ställer in leveranstider

Leveranshastigheten är beroende av fraktmedelvärden till och från specifika länder och regioner. Om du bara har en plats när du ställer in leveranshastigheter och sedan lägger till en andra plats, läggs den andra platsen automatiskt till i dina leveransinställningar. Vissa appar, såsom Oberlo, läggs också till som platser när du installerar dem i din Shopify-butik. Medan appar läggs till som en plats i dina inställningar, har appar ingen fysisk plats inom ett land eller en region. När appar läggs till i en grupp av platser i dina leveransinställningar döljs leveranshastigheterna för kunder i din kassa, tills dess att du tar bort appen från gruppen av platser i dina leveransinställningar.

Om du vill ha mer information om hur du återställer leveranshastigheter i din kassa, se Felsökning.

Lägg till leveranstider

När du lägger till en leveranstid till en kostnad blir namnet på leveranstiden till namnet på den fraktkostnad som kunderna kan välja i kassan.

Lägg till en leveranstid till en ny fraktkostnad

 1. Gå till Inställningar >Frakt och leverans från din Shopify-administratör.
  1. Gå till dina fraktkostnadsinställningar: * Om du inte har gjort några anpassade leveransprofiler klickar du på Hantera kostnader intill Allmänna fraktkostnader. * Om du har gjort anpassade leveransprofiler klickar du på Hantera kostnader intill leveransprofilen där du vill lägga till en fraktkostnad. 3. Klicka på Lägg till kostnad intill den zon som du vill lägga till en kostnad för. Se till att platsgruppen som din zon finns i innehåller platser i endast Kanada eller endast USA. 4. Välj en leveranshastighet. 5. Ange ett belopp för kostnaden. 6. Valfritt: Lägg till viktbaserade eller prisbaserade villkor. 1. Klicka på Lägg till villkor. 2. Välj om du vill basera villkoret på vikt eller pris för ordern. 3. Ange lägsta och högsta värde för villkoret. 7. Klicka på Klar och sedan på Spara.

Lägg till en leveranstid till en befintlig fraktkostnad

 1. Gå till Inställningar >Frakt och leverans från din Shopify-administratör.
  1. Gå till dina fraktkostnadsinställningar: * Om du inte har gjort några anpassade leveransprofiler klickar du på Hantera kostnader intill Allmänna fraktkostnader. * Om du har gjort anpassade leveransprofiler klickar du på Hantera kostnader intill leveransprofilen där du vill lägga till en fraktkostnad. 3. Klicka på knappen ... intill kostnaden och klicka sedan på Redigera kostnad. 4. I rullgardinsmenyn Leveranshastighet väljer du en leveranshastighet. 5. Klicka på Klaroch sedan på Spara.

Lägg till en ny fraktkostnad utan leveranstid

 1. Gå till Inställningar >Frakt och leverans från din Shopify-administratör.
  1. Gå till dina fraktkostnadsinställningar: * Om du inte har gjort några anpassade leveransprofiler klickar du på Hantera kostnader intill Allmänna fraktkostnader. * Om du har gjort anpassade leveransprofiler klickar du på Hantera kostnader intill leveransprofilen där du vill lägga till en fraktkostnad. 3. Klicka på Lägg till kostnad intill den zon som du vill lägga till en kostnad för. 4. I rullgardinsmenyn Leveranshastighet väljer du Anpassad fast avgift (ingen leveranshastighet). 5. Ange namn och belopp för avgiften. 6. Valfritt: Lägg till viktbaserade eller prisbaserade villkor. 1. Klicka på Lägg till villkor. 2. Välj om du vill basera villkoret på vikt eller pris för ordern. 3. Ange lägsta och högsta värde för villkoret. 7. Klicka på Klaroch sedan på Spara.

Tjänster som matchar leveranstider

Leveranstiden baseras på alternativ på tillgängliga transportörer i varje land.

USA

Leveranstjänster som levererar inom leveranshastigheterna för USA
Destination Tillgängliga leveranstider Matchande tjänster
Inom USA Ekonomi (5 till 8 arbetsdagar)
 • USPS Media Mail
 • USPS Parcel Select Ground
 • UPS SurePost (ej tillgängligt via Shopify Shipping)
Standard (3 till 4 arbetsdagar)
 • UPS Ground®
 • USPS First Class Mail
 • USPS First Class Parcel Service
 • USPS Priority Mail
 • UPS 3 Day Select®
Express (1 till 2 arbetsdagar)
 • UPS 2nd Day Air
 • USPS Priority Mail Express
 • UPS Next Day Air
Kanada Ekonomi internationell (6 till 10 arbetsdagar)
 • USPS Priority Mail International
Standard internationell (2 till 3 arbetsdagar)
 • UPS Standard
Express internationell (1 till 2 arbetsdagar)
 • UPS Worldwide Saver
 • UPS Worldwide Express®
 • UPS Worldwide Express®
internationell Ekonomi internationell (6 till 18 arbetsdagar)
 • USPS First Class Package International
Standard internationell (6 till 12 arbetsdagar)
 • USPS Priority Mail International
 • UPS World Expedited®
 • USPS Priority Mail Express International
Express internationell (1 till 5 arbetsdagar)
 • UPS Worldwide Saver
 • UPS Worldwide Express®
 • UPS Worldwide Express®

Kanada

Leveranstjänst som håller kanadensiska leveranstider
Destination Tillgängliga leveranstider Matchande tjänster
Inom Kanada Standard (3 till 9 arbetsdagar)
 • Canada Post Expedited Parcel
 • Canada Post Regular Parcel (ej tillgängligt via Shopify Shipping)
Express (1 till 2 arbetsdagar)
 • Canada Post Xpresspost
 • Canada Post Priority
USA Standard internationell (4 till 8 arbetsdagar)
 • Canada Post Small Packet Air USA
 • Canada Post Tracked Packet USA
 • Canada Post Expedited Parcel USA
Express internationell (2 till 3 arbetsdagar)
 • Canada Post Xpresspost USA
internationell Ekonomi internationell (20 till 60 arbetsdagar)
 • Canada Post Small Packet International Surface
 • Canada Post International Parcel Surface
 • Canada Post International Parcel Air
Standard internationell (6 till 10 arbetsdagar)
 • Canada Post Small Packet International Air
 • Canada Post Tracked Packet Intl
Express internationell (4 till 7 arbetsdagar)
 • Canada Post Xpresspost Intl

Felsökning

Granska följa situationer för att lära dig hur du löser dem.

Leveranstiden visas inte i kassan

Om leveranshastigheter inte visas i kassan är det troligt att dina fraktkostnader kombinerades i kassan, eller att en plats eller app har lagts till i ditt Shopify-konto och stör dina fraktzoner.

Sammanräknad fraktkostnad

När två produkter i en kassa får olika fraktkostnader från olika leveransprofiler, eller olika grupper av platser inom en leveransprofil, kan fraktkostnaderna kombineras. När fraktkostnader kombineras kallas fraktkostnaden för Shipping och leveranshastigheter tas bort från den kombinerade kostnaden.

Om du vill ha mer information om fraktkostnader, se Kombinerade kostnader i kassan.

En plats lades automatiskt till i en grupp av platser i dina leveransinställningar

Inom dina leveransprofiler kan du specificera dina fraktzoner och priser baserat på de platser som du lägger till i din Shopify-administratör, så att ordrar distribuerade på var och en av mina platser debiterar olika fraktkostnader. Om du bara har en plats gäller alla fraktzoner och priser för den platsen. Om du däremot lägger till en andra plats kan du ge den platsen separata zoner och priser, eller låta dem vara desamma.

När du bara har en plats och sedan lägger till en andra plats, läggs den andra platsen som standard till i platsgruppen med din första plats i alla dina leveransprofiler. Detta innebär att båda platserna nu delar samma fraktzoner och priser. Om den andra platsen ligger i ett annat land eller en annan region än den första platsen, kan leveranstiderna inte beräknas korrekt och döljs därför för dina kunder i kassan.

Om du vill återställa leveranstider som visas i kassan tar du bort den andra platsen från platsgruppen i dina leveransinställningar.

Steg:

 1. Gå till Inställningar >Frakt och leverans från din Shopify-administratör.
  1. Klicka på Hantera priser bredvid leveransprofilen. 3. Klicka på Visa information i avsnittet Levereras från. 4. Klicka på Hantera bredvid den plats som lades till. 5. Välj om du vill skapa nya priser för den platsen eller ta bort platsen från platsgruppen och klicka sedan på Klar. 6. Klicka på Spara.

En app som anses vara en plats lades till i din Shopify-butik

Appar som fungerar som en distributionstjänst, till exempel Oberlo, räknas som en plats i din Shopify-administratör. Om du bara har en plats vid den tidpunkt appen läggs till, läggs appen automatiskt till i dina leveransprofiler som en till plats som dina fraktzoner och kostnader gäller för. Appar har ingen plats och därför tas hastighetsberäkningarna för leverans bort från din kassa.

Om du vill återställa leveranshastigheter som visas i kassan tar du bort appen från platsgruppen i dina leveransinställningar.

Steg:

 1. Gå till Inställningar >Frakt och leverans från din Shopify-administratör.
  1. Intill leveransprofilen klickar du på Hantera priser. 3. I avsnittet Levereras från klickar du på Visa detaljer. 4. Intill appen som lades till klickar du på Hantera. 5. Välj att skapa nya priser för appen eller ta bort den från platsgruppen och klicka sedan Klar. 6. Klicka på Spara.

Ett land läggs till i en zon som har olika leveranstider än de länder som redan finns i zonen

För att kunna använda leveranshastigheter måste länderna i en fraktzon ligga i samma region. Om du lägger till ett land i en zon och landet inte ligger i samma region som de ursprungliga länderna i zonen, kommer ett fel att visas. Om du vill ha mer information om länder som kan grupperas tillsammans i samma zon, se Fraktzoner måste vara exklusivt för specifika områden.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis