ตั้งค่าการปรับราคา

นอกเหนือจากการกําหนดกฎการปัดเศษราคาสินค้าและอัตราค่าจัดส่งของคุณและ การกําหนดราคาสินค้าแบบคงที่ในประเทศและภูมิภาคแล้ว คุณยังสามารถควบคุมการกําหนดราคาในพื้นที่ได้โดยการตั้งค่าการปรับราคาของประเทศและภูมิภาค

การปรับราคาคือราคาฐานที่เปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสินค้าในร้านค้าของคุณ การปรับราคาจะมีผลกับสินค้าทั้งหมดที่ขายให้แก่ลูกค้าในประเทศหรือภูมิภาค

คุณสามารถดูข้อมูลแยกย่อยของวิธีการคำนวณสินค้าสำหรับแต่ละตลาดได้

ตั้งค่าการปรับราคาในตลาด

การกำหนดการปรับราคาจะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มหรือลดราคาของสินค้าทุกรายการสำหรับประเทศหรือภูมิภาคที่ต้องการได้ การปรับราคาจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ ซึ่งหมายความว่าการปรับที่ +100% จะเพิ่มราคาของสินค้าขึ้นอีกเท่าตัว และการปรับที่ -50% จะลดราคาของสินค้าลงครึ่งหนึ่ง

ขั้นตอน:

  1. จากหน้า Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษี

  2. ในส่วนตลาดอื่นๆ ให้คลิก “จัดการ” ที่อยู่ถัดจากตลาดที่คุณต้องการปรับราคา

  3. คลิกจัดการ ที่อยู่ถัดจากสินค้าและการกําหนดราคา

  4. ในส่วน การปรับราคา ให้เลือก “เพิ่มราคา” เพื่อปรับให้ราคาเพิ่มขึ้น หรือ “ลดราคา” เพื่อปรับให้ราคาลดลง

  5. ป้อนเปอร์เซ็นต์ของการปรับ

  6. คลิกที่ “บันทึก

นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างการปรับราคาสำหรับประเทศหรือภูมิภาคได้โดยใช้ API รายการราคา

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี