การแก้ไขการตั้งค่าและการถ่ายโอนโดเมน Shopify

คุณสามารถดูและแก้ไขการตั้งค่า DNS ของโดเมน หรือถ่ายโอนโดเมนของคุณไปยังร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดเมนรายอื่นได้ที่หน้าโดเมนในส่วน Shopify admin

ดูหรือแก้ไขการตั้งค่า DNS ของโดเมน

คุณสามารถดูและแก้ไขการตั้งค่า DNS ดังต่อไปนี้จากส่วนโดเมนของ Shopify admin ของคุณ:

 • ระเบียน A
 • ระเบียน CNAME
 • ระเบียน MX
 • ระเบียน TXT
 • ระเบียน AAAA
 • ระเบียน SRV

ระเบียน A และระเบียน CNAME สำหรับโดเมนของคุณจะได้รับการตั้งค่าให้เป็นค่าระเบียนโดเมนเริ่มต้นของ Shopify โดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการเพิ่มระเบียน MX, TXT, SRV หรือ AAAA คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่า DNS สำหรับร้านค้าออนไลน์ของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องแก้ไขระเบียนเหล่านี้หากคุณได้ตั้งค่าบริการอีเมลจากภายนอกบนโดเมนของคุณ รวมถึงหากคุณต้องการชี้โดเมนย่อยไปยังเว็บไซต์อื่น หรือต้องการตรวจสอบยืนยันโดเมนของคุณกับบริการจากภายนอก

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนโดเมนที่จัดการโดย Shopify ให้คลิกชื่อโดเมนที่คุณต้องการแก้ไข

 2. คลิกการตั้งค่า DNS

 3. หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่า DNS ดังต่อไปนี้ได้:

 • หากต้องการเพิ่มระเบียนใหม่ ให้คลิกเพิ่มระเบียนแบบกำหนดเอง แล้วเลือกประเภทระเบียน จากนั้นจึงป้อนข้อมูลและยืนยันรายละเอียด
 • หากต้องการเปลี่ยนแปลงระเบียนที่มีอยู่ ให้คลิกการดำเนินการ > แก้ไขด้านข้างระเบียน จากนั้นจึงป้อนข้อมูลและยืนยันรายละเอียด
 • หากต้องการลบระเบียน ให้คลิกการดำเนินการ > ลบออก แล้วคลิกลบออกอีกครั้งเพื่อยืนยัน

รีเซ็ตการตั้งค่า DNS

คุณสามารถรีเซ็ตการตั้งค่า DNS ของคุณเป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นของ Shopify ได้ การดำเนินการนี้จะลบระเบียนทั้งหมดของคุณยกเว้น DNS และระเบียน A ของ Shopify

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนโดเมนที่จัดการโดย Shopify ให้คลิกชื่อโดเมนที่คุณต้องการรีเซ็ต

 2. คลิกการตั้งค่า DNS

 3. ในส่วนการตั้งค่าขั้นสูง คลิกรีเซ็ตการตั้งค่า DNS

 4. คลิก ยืนยัน เพื่อรีเซ็ตการตั้งค่า DNS ของคุณ

ถ่ายโอนโดเมน Shopify ของคุณไปยังร้านค้าอื่นบน Shopify

คุณสามารถถ่ายโอนโดเมน Shopify หลักจากร้านค้าหนึ่งไปยังอีกร้านค้าหนึ่งบน Shopify ได้จากหน้าโดเมน การส่งต่ออีเมลและระเบียน DNS จะถ่ายโอนไปพร้อมกับโดเมน คุณต้องเป็นเจ้าของร้านเสียก่อนจึงจะถ่ายโอนโดเมนบัญชีผู้ใช้ Shopify ได้ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์อนุญาตของพนักงาน

ขั้นตอน:

 1. เข้าสู่ระบบร้านค้า Shopify ที่ใช้โดเมนที่คุณต้องการถ่ายโอน
 1. คลิก จัดการ เพื่อเปิดการตั้งค่าสำหรับโดเมนที่คุณต้องการถ่ายโอน

 2. คลิกถ่ายโอนโดเมน

 3. คลิกถ่ายโอนไปยังร้านค้าอื่นบน Shopify

 4. ยืนยันว่าอีเมลติดต่อร้านค้าของคุณเป็นปัจจุบันใน การตั้งค่า > ทั่วไป จากนั้นคลิกที่ "ส่งลิงก์การถ่ายโอน" คุณจะได้รับอีเมลที่มีลิงก์การถ่ายโอนอยู่

 5. เมื่อคุณได้รับข้อความอีเมล ให้คลิกลิงก์การถ่ายโอนที่ปรากฏในข้อความ

 6. เข้าสู่ระบบร้านค้า Shopify ที่คุณต้องการถ่ายโอนโดเมน

หมายเหตุ: เพื่อให้กระบวนการถ่ายโอนโดเมนสำเร็จ เจ้าของร้านค้าจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบร้านค้า Shopify โดยตรงจากลิงก์การถ่ายโอนในอีเมล หากคุณกำลังถ่ายโอนโดเมนไปให้เจ้าของบัญชีผู้ใช้รายอื่น คุณจะต้องส่งต่ออีเมลไปยังเจ้าของบัญชีผู้ใช้นั้นเพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าสู่ระบบ Shopify ได้

การถ่ายโอนโดเมนจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 24 ชั่วโมง

ถ่ายโอนโดเมน Shopify ของคุณออกนอก Shopify

หมายเหตุ: คุณจำเป็นต้องรอเป็นระยะเวลา 60 วันหลังจากซื้อโดเมนก่อนจึงจะสามารถถ่ายโอนได้

หากต้องการถ่ายโอนโดเมนของคุณไปยังโฮสต์ของโดเมนอื่น คุณต้องปลดล็อกโดเมน Shopify ของคุณและป้อนรหัสการให้อนุญาตโดเมนให้กับโฮสต์ใหม่

หมายเหตุ: หากโดเมนของคุณมีส่วนขยาย .co.uk, .eu หรือ .be คุณจะไม่สามารถถ่ายโอนโดเมนด้วยตนเองได้ และคุณจะต้องติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนโดเมนที่จัดการโดย Shopify ให้คลิกชื่อโดเมนที่คุณต้องการถ่ายโอน

 2. คลิก "ถ่ายโอนโดเมน" > "ถ่ายโอนไปยังผู้ให้บริการอื่น"

 3. ตรวจสอบข้อมูลแล้วคลิกยืนยัน

 4. รหัสการให้อนุญาตโดเมนจะแสดงบนหน้าข้อมูลโดเมนของคุณ นำรหัสนี้ไปให้ผู้ให้บริการรายใหม่เพื่อใช้ตรวจสอบยืนยันการถ่ายโอน

 5. ไม่บังคับ: คลิก "ยกเลิกการถ่ายโอน" หากคุณต้องการยกเลิกการถ่ายโอนโดเมน

โปรดทราบว่าหากคุณไม่ดำเนินการถ่ายโอนให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน โดเมนของคุณจะถูกล็อกอีกครั้ง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี