การแก้ไขปัญหา

หากคุณพบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมือแก้ไขธีมของคุณ ให้ตรวจสอบว่าปัญหาของคุณปรากฏดังด้านล่างหรือไม่

ปัญหาทั่วไป

ปัญหา: ไม่สามารถโหลดหน้านี้ได้

หน้านี้กำลังเปลี่ยนเส้นทางไปยัง URL ที่ไม่สนับสนุน

หากหน้าร้านของคุณมีรหัสที่เปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ไปยัง Url ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับร้านค้าของคุณ ให้ตรวจสอบว่าการเปลี่ยนเส้นทางถูกปิดใช้งานเมื่อคุณเข้าไปที่เครื่องมือแก้ไขธีม

ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนเส้นทางประเภทนี้อาจถูกเพิ่มไปยังร้านเพื่อให้ผู้ซื้อตรงไปยังร้านค้า Shopify ที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้ง รหัสการเปลี่ยนเส้นทางประเภทนี้อาจมีอยู่ในธีมของคุณหรือแอปที่คุณติดตั้ง

เพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนเส้นทางของคุณไม่รบกวนประสบการณ์การใช้เครื่องมือแก้ไข ให้แทนที่ window.location.href = ด้วย window.parent.location.href = ในรหัส JavaScript ของธีม หากไม่สามารถทำได้ ให้ใช้การอ้างอิงตัวแปร window.Shopify.designMode ใน JavaScript เพื่อปิดใช้งานการเปลี่ยนเส้นทางเมื่อคุณเข้าไปที่เครื่องมือแก้ไขธีม ตัวแปรนี้ถูกตั้งค่าเป็น true เป็นเมื่อโหลดร้านในเครื่องมือแก้ไข และ false เมื่อไม่ได้โหลด

ไม่สามารถโหลดหน้าได้เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดขึ้น

อาจไม่สามารถโหลดหน้าได้ในตัวแก้ไขธีมด้วยเหตุผลหลายประการ ปัญหาที่พบบ่อยมีดังต่อไปนี้:

  • ปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย
  • รหัส Liquid ที่ไม่ถูกต้องในธีมของคุณ

หากคุณได้ตรวจสอบยืนยันแล้วว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ก่อให้เกิดข้อผิดพลาด ให้ลองเยี่ยมชมร้านค้าออนไลน์ของคุณโดยไปยัง การดำเนินการของธีม > ตัวอย่างธีม ในเครื่องมือแก้ไขธีม หากไม่สามารถโหลดหน้าได้คุณสามารถติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify เพื่อขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับหน้าร้านของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี