การใช้เครื่องมือแก้ไขรูปภาพ

คุณสามารถใช้เครื่องมือแก้ไขรูปภาพเพื่อแก้ไขและปรับขนาดรูปภาพที่คุณต้องการใช้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ก่อนที่คุณจะแก้ไขรูปภาพ คุณจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าอัตราส่วนภาพจะส่งผลต่อการแสดงรูปภาพบนเว็บไซต์อย่างไร

การทำความเข้าใจอัตราส่วนภาพ

อัตราส่วนภาพเป็นอัตราส่วนความกว้างต่อความยาว ตัวอย่างเช่น ภาพที่มีขนาด 200 พิกเซลต่อ 400 พิกเซลจะมีอัตราส่วนภาพอยู่ที่ 1:2 และรูปภาพที่มีขนาด 150 พิกเซลต่อ 450 พิกเซลจะมีอัตราส่วนภาพอยู่ที่ 1:3

ขนาดของภาพสามารถแตกต่างกันออกไป แต่อาจมีอัตราส่วนภาพดังเดิม เพื่อคำนวณว่ารูปภาพมีอัตราส่วนภาพเท่าเดิมหรือไม่ ให้หารความกว้างของรูปภาพด้วยความยาวแล้วเปรียบเทียบผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้กล้องสำหรับสินค้าของ Shopify เพื่อถ่ายภาพและวิดีโอให้กับสินค้าของคุณในอัตราส่วนภาพที่เหมาะสมได้โดยตรงในแอป Shopify

การใช้อัตราส่วนภาพที่เท่ากันกับรูปภาพประเภทเดียวกันทั้งหมดจะทำให้การแสดงภาพร่วมกันดีขึ้น เนื่องจากจะแสดงรูปภาพทั้งหมดในขนาดเดียวกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการแสดงรูปภาพสินค้าในคอลเลกชันเดียวกันให้มีขนาดเดียวกัน ภาพเหล่านั้นจำเป็นต้องมีอัตราส่วนภาพที่เหมือนกัน

คุณสามารถใช้เครื่องมือแก้ไขรูปภาพเพื่อครอบตัดรูปภาพของคุณให้มีอัตราส่วนเดียวกันได้

เปิดเครื่องมือแก้ไขรูปภาพ

คุณสามารถใช้เครื่องมือแก้ไขรูปภาพเพื่อแก้ไขรูปภาพสินค้า

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้เครื่องมือแก้ไขรูปภาพเพื่อแก้ไขรูปภาพในเครื่องมือแก้ไข Rich Text ได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่สินค้า

 2. คลิกชื่อสินค้าที่มีภาพคุณต้องการแก้ไข

 3. ในส่วนสื่อ ให้คลิกรูปภาพสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข

การครอบตัดรูปภาพ

คุณสามารถครอบตัดรูปภาพเพื่อลบภาพบางส่วนออก โดยการทำเช่นนี้จะเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการแสดงเฉพาะบางส่วนของภาพ หรือเมื่อคุณต้องการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนภาพ

ขั้นตอน:

 1. คลิกครอบตัด
 2. กำหนดกรอบพื้นที่รูปภาพที่คุณต้องการเก็บไว้

  • หากคุณต้องการครอบตัดรูปภาพเป็นขนาดที่กำหนดเอง ให้คลิกรูปแบบอิสระ คุณสามารถคลิกและลากมุมของพื้นที่ที่มีการไฮไลท์หรือคลิกภายในบริเวณที่มีการไฮไลท์แล้วลากไปยังตำแหน่งอื่นได้
  • หากคุณต้องการครอบตัดรูปภาพโดยใช้อัตราส่วนเดียวกันกับรูปภาพเดิม ให้คลิกที่ต้นฉบับ คุณสามารถคลิกและลากมุมของพื้นที่ที่เน้นเพื่อปรับขนาดหรือคลิกภายในบริเวณที่มีการไฮไลท์แล้วลากไปยังตำแหน่งอื่นได้ อัตราส่วนภาพจะยังคงเหมือนกับรูปภาพต้นฉบับเมื่อคุณปรับขนาด
  • หากคุณต้องการครอบตัดรูปภาพให้กลายเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ให้คลิกสี่เหลี่ยมจัตุรัส คุณสามารถคลิกและลากมุมของช่องสี่เหลี่ยมเพื่อปรับขนาดหรือคลิกภายในช่องสี่เหลี่ยมแล้วลากไปยังตำแหน่งอื่นได้ อัตราส่วนภาพของช่องสี่เหลี่ยมจะยังคงเหมือนเดิมเมื่อคุณปรับขนาด
 3. คลิกนำไปใช้เพื่อครอบตัดรูปภาพ

 4. เมื่อคุณทำการแก้ไขในเครื่องมือแก้ไขรูปภาพเรียบร้อยแล้วให้คลิกบันทึก

การวาดลงบนรูปภาพ

คุณอาจต้องการวาดลงบนภาพเพื่อเพิ่มเส้น เน้นส่วนที่สำคัญของรูปภาพ หรือเพิ่มการตกแต่งลงไป

ขั้นตอน:

 1. คลิกวาด
 2. เลือกสีและขนาดของแปรง
 3. คลิกและลากลงบนรูปภาพเพื่อวาด
 4. คลิกนำไปใช้เพื่อเพิ่มสิ่งที่วาดลงไป
 5. เมื่อคุณทำการแก้ไขในเครื่องมือแก้ไขรูปภาพเรียบร้อยแล้วให้คลิกบันทึก

คุณสามรถใช้ยางลบลบสิ่งที่คุณวาดบางส่วนหรือทั้งหมดออกได้ ยางลบจะไม่ลบสิ่งที่อยู่ในภาพต้นฉบับ

การปรับขนาดรูปภาพ

คุณสามารถปรับขนาดรูปภาพเพื่อเปลี่ยนขนาดจริงของภาพ

ขั้นตอน:

 1. คลิกปรับขนาด
 2. ป้อนความกว้างใหม่ให้รูปภาพ ความสูงจะอัปเดตโดยอัติโนมัติเพื่อคงอัตราส่วนเดิมไว้ หากคุณต้องการปรับขนาดรูปภาพโดยไม่คงอัตราส่วนภาพเดิมไว้ ให้คลิกที่ ล็อกอัตราส่วนภาพ การปรับขนาดรูปภาพโดยไม่ปิดใช้งาน ล็อกอัตราส่วนภาพ เสียก่อนอาจทำให้รูปภาพของคุณผิดส่วน
 3. คลิกนำไปใช้เพื่อปรับขนาดรูปภาพ
 4. เมื่อคุณทำการแก้ไขในเครื่องมือแก้ไขรูปภาพเรียบร้อยแล้วให้คลิกบันทึก

หมายเหตุ: การปรับขนาดรูปภาพจะเป็นการเปลี่ยนขนาดทั้งหมด หากคุณพยายามปรับอัตราส่วนภาพด้วยวิธีปรับขนาดภาพ อาจทำให้รูปภาพของคุณบิดเบี้ยวได้ ดังนั้นให้ครอบตัดรูปภาพให้เป็นอัตราส่วนภาพที่คุณต้องการใช้แทน

การเปลี่ยนแนวของรูปภาพ

คุณสามารถกลับหรือหมุนรูปภาพเพื่อเปลี่ยนแนวของการแสดงรูปภาพ คุณยังสามารถเอียงภาพภายในกรอบได้อีกด้วย

ขั้นตอน:

 1. คลิกหมุน
 2. ในการเปลี่ยนแนวของรูปภาพ:

  • คลิกหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อหมุนรูปภาพ
  • คลิกปุ่มกลับด้านในแนวตั้งหรือกลับด้านในแนวนอนเพื่อกลับด้านรูปภาพ
 3. คลิกนำไปใช้เพื่อเปลี่ยนแนวของรูปภาพ

 4. เมื่อคุณทำการแก้ไขในเครื่องมือแก้ไขรูปภาพเรียบร้อยแล้วให้คลิกบันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี