Administrere markeder

Markets hjelper deg med å administrere merkevareopplevelsen ved å tilordne ulike innstillinger til ulike land og regioner. Et marked kan inneholde et enkeltland eller en region, eller en gruppe med land eller regioner. Du kan for eksempel opprette et marked ved navn Nord-Amerika som er målrettet mot Canada, USA og Mexico, alt med én gruppe innstillinger. Hvis du har en annen gruppe med innstillinger du ønsker bare skal gjelde for Japan, kan du opprette et nytt marked som kun målrettes mot Japan.

Bruke markeder for første gang

Hvis du har tilgang til Shopify Markets umiddelbart etter å ha registrert deg for Shopify, får du følgende markeder opprettet for deg:

 • Primært marked: Hovedlandet eller -regionen du selger til. Dette er ofte hjemme- eller innenlandsmarkedet ditt, som avgjøres av butikkens adresse og grunnvaluta.
 • Internasjonalt marked: En kuratert liste over populære land eller regioner som forhandlere som ligner på deg også selger til.
 • Land du ikke selger til: Alle andre land eller regioner som ikke tilhører et annet marked. Kunder i disse landene kan ikke betale i butikken.

Det internasjonale markedet er inaktivt som standard. Det betyr at kunder i disse landene ikke kan betale før du aktiverer markedet.

Hvis du var Shopify-forhandler før Shopify Markets ble lansert, er de tidligere innstillingene dine migrert inn i følgende markeder:

 • Primært marked: Hovedlandet eller -regionen du selger til. Dette er ofte hjemme- eller innenlandsmarkedet ditt, som avgjøres av butikkens adresse og grunnvaluta.
 • Andre enkeltlandmarkeder opprettes for deg basert på valutaer, internasjonale priser, manuelle vekslingskurser eller internasjonale domener somt tidligere var konfigurert i butikken. Hvis butikken for eksempel er basert i Canada og amerikanske dollar tidligere var aktivert i butikken, opprettes også et marked for USA.
 • Internasjonalt marked: Alle andre land eller regioner du sender til, men som ikke har lokale valutaer aktivert.
 • Land du ikke selger til: Alle andre land eller regioner som ikke tilhører et annet marked. Kunder i disse landene kan ikke betale i butikken.

Hvis alle land eller regioner som hadde en lokal valuta tilgjengelig tidligere var aktivert i betalingsinnstillingene, legges disse landene og regionene til i det internasjonale markedet, med disse lokale valutaene aktivert.

Du kan ha maksimalt 50 markeder, men noen butikker kan ha fler enn 50 markeder etter migrering. Dette er basert på antall unike land eller områder som er aktivert tidligere. Du kan fortsette å bruke disse eksisterende markedene, men du kan ikke legge til flere markeder før du har færre enn 50.

Vi anbefaler at du kombinerer land eller områder med lignende strategier for prissetting i flerlandsmarkeder. Hvis du for eksempel tidligere hadde Canada, USA og Mexico aktivert i betalingsinnstillingene, men ikke hadde tilpassede priser eller bestemte strategier for hvert av landene, kan du flytte disse tre landene inn i ett enkelt marked kalt Nord-Amerika.

Personaltillatelser som kreves for å administrere markeder

Personalmedlemmer i butikken har tilgang til markeder basert på en kombinasjon av eksisterende tillatelser. Et personalmedlem trenger alle de følgende tillatelsene for å få tilgang til Markets-siden.

Generelle tillatelser:

 • Startside
 • Bestillinger (inkludert redigering og eksport)
 • Produkter (inkludert eksport)
 • Rapporter
 • Instrumentbord
 • Rabatter

Nettbutikktillatelser:

 • Domener

Administrasjonstillatelser:

 • Administrer innstillinger

Markedstyper

Primærmarked

Det primære markedet ditt er det viktigste landet eller området du selger til, og er ofte ditt hjemme- eller innenlandsmarked.

Det primære markedet ditt avgjøres av butikkvalutaen i Innstillinger > Butikkdetaljer, selv om butikkvalutaen ikke samsvarer med landet som ligger i butikkadresse-seksjonen under Innstillinger > Butikkdetaljer. Hvis butikkadressen din for eksempel indikerer USA, men butikkens valuta er angitt til canadiske dollar, angis det primære markedet som Canada.

Alle endringer du gjør i butikken påvirker som standard det primære markedet. Når du endrer produktprisene eller angir en ny lagerbeholdningslokalisasjon, gjelder endringene automatisk for det primære markedet.

De primære markedsinnstillingene dine er faste og kan ikke redigeres på Markeder-siden. Når du ser på detaljene for det primære markedet, kan du bruke direktekoblingene for å navigere til andre seksjoner i Shopify-administrator og administrere innstillingene.

Endre butikkvaluta

Hvis du endrer butikkvaluta endres også primærmarkedet fordi primærmarkedet avgjøres av butikkvalutaen.

Hvis du endrer butikkvaluta endres primærmarkedet til landet eller regionen for den nye valutaen. Hvis det nye landet allerede finnes i et enkeltlandsmarked, fjernes det aktuelle enkeltlandsmarkedet. Det tidligere primærmarkedslandet flyttes til det internasjonale markedet ditt.

Hvis butikkvalutaen for eksempel er angitt til CAD og du endrer den til USD, endres primærmarkedet til USA. Hvis du allerede hadde et enkeltmarked for USA, fjernes dette markedet. Canada flyttes til det internasjonale markedet.

Hvis butikken allerede har gjort salg, må du kontakte Shopify-brukerstøtte for å endre butikkvaluta.

Finn ut mer om hvordan du endrer utbetalingsvalutaen.

Hvert land eller region kan bare være en del av ett marked.

Enkeltlandsmarkeder

Markeder for enkeltland inneholder bare ett land eller region. Når du oppretter et nytt marked for enkeltland, angis grunnvalutaen for markedet til valutaen for det bestemte landet. Hvis valutaen ikke støttes, angis grunnvalutaen til butikkens grunnvaluta.

Du bør bruke enkeltlandmarkeder for å selge til land eller regioner du har en spesifikk målrettingsstrategi mot. Hvis det primære markedet for eksempel er Canada og en betydelig andel av det internasjonale salget kommer fra USA, kan et eget marked som målrettes mot USA bidra til å øke salg og konverteringer ved å gi amerikanske kunder en dedikert og lokalisert opplevelse når de befinner seg i butikken.

Markeder med flere land

Markeder med flere land inneholder fler enn ett land eller område. Når du oppretter et marked med flere land angis standard grunnvaluta som butikkens grunnvaluta, og lokale valutaer aktiveres. Hvis du deaktiverer lokal valuta for et marked med flere land, handler alle kunder i dette markedet i markedets grunnvaluta, eller en annen grunnvaluta som du velger.

Grunnvalutaen for et marked for flere land brukes for å angi faste produktpriser.

For økt enkelthet bør du kombinere land eller regioner med lignende målrettingsstrategier i flerlandsmarkeder. Du selger kanskje til Tyskland, Frankrike, Belgia og Italia, og hvert av disse landene deler samme produktpriser, fraktpriser og domene. I dette tilfellet kan du opprette ett marked som inneholder alle fire land.

Internasjonalt marked

Et internasjonalt marked opprettes for deg når du begynner å bruke Shopify Markets. Det inneholder en kuratert liste over land og regioner andre forhandlere som ligner på deg selger til. Det internasjonale markedet er inaktivt som standard. Du kan begynne å selge til alle land i det internasjonale markedet ved å gjøre det aktivt.

Land og regioner du ikke selger til

Markeder-siden inneholder et marked kalt Land/regioner du ikke selger til. Dette markedet opprettes automatisk, og kan ikke slettes. Det inkluderer alle andre land eller regioner du ikke selger til for øyeblikket. Når en kunder fra noen av disse landene eller regionene besøker nettbutikken, ser de standardspråket og -valutaen som er tilknyttet det primære markedet, men de kan ikke gå til kassen.

Når du legger til land eller regioner fra dette markedet i nye markeder, fjernes de fra denne listen.

Legg til et marked

Når du vil tilpasse nettbutikkopplevelsen for kunder i en bestemt region, kan du legge til et nytt marked fra Markets-siden. Du ønsker for eksempel kanskje å målrette mot en gruppe land som Nord-Amerika, eller et enkeltland, som Canada. Med Shopify Markets kan du opprette markeder som passer for din bedrift.

Når du legger til et nytt marked, foreslås anbefalte markeder basert på butikker som ligner din. Disse anbefalingene indikerer land eller regioner der du har høyest sannsynlighet for å selge godt, basert på data fra lignende forhandlere med det samme primære markedet.

Hvis du oppretter et nytt marked som inkluderer land eller regioner som allerede er en del av et annet marked, vil det nye markedet overstyre det eksisterende. Landet eller regionen legges til i det nye markedet, og fjernes fra det eksisterende markedet. Hvis det eksisterende markedet ikke inneholder noen andre land eller regioner slettes det automatisk, og alle tilknyttede internasjonale priser, domener, undermapper eller tilpasninger slettes også.

Hvis du allerede sender til alle land og regioner som er inkludert i et nytt marked, er markedet aktivt som standard. Ellers er det nye markedet inaktivt, og du må aktivere markedet før kunder kan betale i butikken.

Steg:

 1. Gå til Innstillinger > Markeder fra Shopify-administrator.

 2. Klikk på Legg til marked.

 3. Angi et Markedsnavn. Dette navnet hjelper deg med å identifisere markedet i Shopify-administrator, og vises ikke for kundene.

 4. Klikk på Legg til land/regioner.

 5. Legg til land eller regioner du vil inkluderer i dette markedet.

 6. Klikk på Ferdig, og deretter Lagre.

Forhåndsvis et marked

Du kan forhåndsvise kundeopplevelsen for et marked i Shopify-administrator. Du kan forhåndsvise aktive og inaktive markeder på alle språk du har lagt til i det aktuelle markedet.

Steg:

 1. Gå til Innstillinger > Markeder fra Shopify-administrator.

 2. Klikk på Administrer ved siden av markedet du vil forhåndsvise.

 3. Fra Forhåndsvisning-listen velger du språket du vil forhåndsvise i nettbutikken.

Aktiver et marked

Hvis du ikke allerede sender til alle land og regioner i et nytt marked, er markedet inaktivt som standard. Det betyr at kunder i disse landene og regionene ikke kan betale i butikken.

Før du kan aktivere et marked, må du ha fraktpriser for alle land og regioner i det aktuelle markedet. Du ønsker kanskje å konfigurere ytterligere markedsinnstillinger, som domener, språk, valuta og prissetting, før du aktiverer markedet og begynner å selge til disse landene og regionene.

Steg:

 1. Gå til Innstillinger > Markeder fra Shopify-administrator.

 2. Klikk på Administrer ved siden av markedet du vil aktivere.

 3. Klikk på Aktiver marked.

Deaktiver et marked

Hvis du ikke lenger ønsker å selge fysiske produkter til kunder i et bestemt marked, kan du deaktivere markedet. Denne handlingen påvirker ikke eksisterende bestillinger. Når du deaktiverer et marked lagres alle markedsinnstillinger, som betyr at du enkelt kan reaktivere markedet i fremtiden. Deaktivering av et marked endrer eller sletter ingen fraktsoner, men kunder fra land i inaktive markeder kan ikke betale.

Hvis du deaktiverer et marked som hadde et tilknyttet toppnivådomene eller underdomene, vil domenet automatisk omdirigere kundene til domenet for det primære markedet. Deaktivering av et marked som var konfigurert med undermapper vil imidlertid gjøre at URL-adressene til undermapper slutter å fungere. Det anbefales at du konfigurer omdirigeringer for å sikre at kundene fortsatt har tilgang til butikkfronten.

Steg:

 1. Gå til Innstillinger > Markeder fra Shopify-administrator.

 2. Klikk på Administrer ved siden av markedet du vil deaktivere.

 3. Fra listen Flere handlinger klikker du på Deaktiver marked.

 4. Klikk på Deaktiver for å bekrefte.

Fjern et marked

Du kan fjerne et marked fra Markeder-siden. Dette forhindrer kunder i dette markedet fra å betale for fysiske produkter, og URL-adresser til undermapper fungerer ikke lenger, men det påvirker ikke eksisterende bestillinger. Fjerning av et marked sletter markedet permanent.

Steg:

 1. Gå til Innstillinger > Markeder fra Shopify-administrator.

 2. Klikk på Administrer ved siden av markedet du vil slette.

 3. Klikk på Fjern marked fra listen Flere handlinger.

 4. Klikk på Fjern for å bekrefte.

Redigere land eller regioner i et eksisterende marked

Du kan legge til eller fjerne land eller regioner i eksisterende markeder ettersom grensekryssende salgsstrategier endrer seg.

Legge til et land eller en region i et eksisterende marked

Du kan legge til land eller regioner i et eksisterende marked. Hvis du for eksempel allerede selger til Frankrike og Tyskland i et flerlandsmarked, kan du bestemme deg for å selge i Italia i tillegg. Du kan legge til Italia i det eksisterende flerlandsmarkedet.

Steg:

 1. Gå til Innstillinger > Markeder fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Administrer ved siden av markedet du vil legge til ytterligere et land eller en region i.
 3. Klikk på Rediger, og klikk deretter på Legg til land/regioner.
 4. Søk etter landet eller regionen du ønsker å legge til og velg avmerkingsboksen ved siden av navnet.
 5. Klikk Ferdig, og klikk så Lagre.

Fjerne et land eller en region fra et eksisterende marked

Du kan fjerne land eller regioner fra et eksisterende marked. Du har for eksempel kanskje et marked for Nord-Amerika som inneholder USA, Canada og Mexico. Du har forsøkt alt du kan for å lykkes i Canada, men salgene er ikke som forventet, og du bestemmer deg for å fokusere på andre markeder. I dette tilfellet kan du fjerne Canada fra det nord-amerikanske markedet. Dette flytter Canada til Land/regioner du ikke selger til, og kunder fra Canada kan ikke lenger handle.

Hvis du ønsker å fjerne et land eller område fra et eksisterende marked og legge det til sitt eget marked, følger du trinnene for å legge til et nytt marked i stedet for trinnene nedenfor. Hvis du for eksempel har et flerlandsmarked som inneholder alle land i EU, og salgene har økt raskt i Tyskland, kan det være ønskelig å ha en mer målrettet salgsstrategi i Tyskland. Ved å legge til et nytt marked for Tyskland opprettes et dedikert marked for Tyskland, samtidig som alle andre EU-land beholdes i det opprinnelige flerlandsmarkedet.

Steg:

 1. Gå til Innstillinger > Markeder fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Administrer ved siden av markedet du vil fjerne et land eller en region fra.
 3. Klikk på Rediger.
 4. Fjern landene eller regionene du ikke lenger ønsker å selge til i dette markedet.
 5. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis