Opprette prislister

Opprett en prisliste for produktene du ønsker å selge i engrosbutikken. En prisliste inneholder engrosproduktene og prisene du ønsker å tilby til grossistkunder. Du tilordner grossistkundene til en eller flere prislister for å gi dem tilgang til disse produktene og prisene.

Prislister kan inneholde:

 • Alle produkter tilbys med samme prosentrabatt
 • Et sett med samlinger av produkter som tilbys med ulike prosentvise rabatter.
 • Bestemte produkter tilbys til faste priser

Du kan opprette en prisliste:

Før du setter i gang

Du må ha:

 • Minst ett produkt i nettbutikken. Hvis du ønsker å opprette en prisliste basert på en samling, må du ha minst én samling
 • Minst én kunde i nettbutikken med en kundetagg du ønsker å bruke for å tagge engroskunder. Du legger til denne taggen i prislisten. Alle kunder med denne taggen blir tilordnet prislisten, og får tilgang til prisene fra den i engrosbutikken
 • Hvis du velger å importere prislister, må hver produktvariant du ønsker å importere ha en strekkode eller SKU oppført i Shopify-butikken. Importprosessen bruker SKU eller strekkode for å matche produktvariantene i CSV-filen til produktvariantene i butikken. Finn ut mer om import av prislister

Opprett prislister for engroskunder

Slik oppretter du en engrosprisliste:

 1. Klikk på Prislister fra engroskanalen.
 2. Klikk på Opprett prisliste.
 3. Velg hvilken type prisliste du vil opprette. Hvis du velger Importer prisliste må du laste opp en CSV-fil som inneholder engrosprisene dine.
 4. Følg instruksjonene på siden for å opprette prislisten:

  • Angi en beskrivende tittel for prislisten, slik at det blir enklere å administrere den i Shopify-administrator. Denne tittelen vises ikke for kundene. En prisliste som tilbyr de beste prisene til de mest verdifulle kundene dine, kan for eksempel ha navnet goldlevel-minimumprices.
  • Når du blir bedt om å legge til en kundetagg, velger du kundetaggen du vil bruke for å koble kundene til denne prislisten.
 5. Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

Kunden din er nå tilordnet denne prislisten. Hvis andre kunder har samme tagg som kunden som legges til i prislisten, blir de også tilordnet denne prislisten.

Neste steg

Nå som du har opprettet prislisten, kan du tilordne flere grossistkunder til den. For å tilordne en ny kunde til denne prislisten, legger du til kundetaggen du la til denne prislisten på kundesiden deres.

Relaterte koblinger

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis