Bruke bilderedigeringen

Du kan bruke bilderedigeringsprogrammet for å redigere og endre størrelse på bilder i Shopify-administrator. Bilderedigeringsprogrammet er tilgjengelig for både datamaskiner og mobilenheter, men noen bilderedigeringsfunksjoner er bare tilgjengelig på datamaskiner. På mobilversjonen av bilderedigeringsprogrammet kan du bare beskjære et bilde og fjerne eller erstatte bakgrunnen i et bilde.

Du kan bruke bilderedigeringsprogrammet til å redigere produktmedier. Du kan ikke bruke bilderedigeringsprogrammet til å redigere bilder i redigeringsprogrammet for rik tekst.

Før du redigerer bilder, bør du forstå hvordan bildenes høyde- og breddeforhold påvirker hvordan de vises på nettsteder.

Forståelse av bildets høyde- og breddeforhold

Bildets høyde- og breddeforhold er forholdet mellom bredden og høyden. For eksempel vil et bilde som er 200 piksler ganger 400 piksler ha et høyde/breddeforhold på 1:2. Et bilde som er 150 piksler ganger 450 piksler har et høyde- og breddeforhold på 1:3.

Bilder kan være i ulike størrelser og likevel ha samme høyde- og breddeforhold. For å beregne om bildene har samme høyde- og breddeforhold må du dele hvert av bildenes bredde med høyden og sammenligne resultatene.

Når du bruker et konsekvent høyde- og breddeforhold for alle bildene av en bestemt type, vises de bedre side ved side, fordi alle vises i samme størrelse. Hvis du for eksempel vil at produktbildene dine skal vises som samme størrelse innenfor en samling, må de ha samme høyde- og breddeforhold.

Du kan bruke bilderedigeringsprogrammet til å beskjære bildene dine slik at de har samme størrelsesforhold.

Beskjære et bilde

Du kan beskjære et bilde for å fjerne en del av det. Det er nyttig når du bare vil vise en del av et bilde eller du vil endre bildets høyde- og breddeforhold.

Du kan beskjære et bilde på både datamaskiner og mobilenheter. Hvis du lagrer en beskjært versjon av et bilde på en mobilenhet, opprettes det en ny kopi av bildet.

Steg:

Tegne på et bilde

Kanskje du vil tegne på et bilde for å legge til en strek, fremheve en del av bildet eller legge til et design.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Produkter.

 2. Klikk på produktet du vil endre bilde for.

 3. Klikk på Rediger ved bildet du vil endre i seksjonen Medier for å åpne bilderedigeringsverktøyet.

 4. Klikk på Tegn.

 5. Velg farge og penselstørrelse.

 6. Klikk og dra på bildet for å tegne.

 7. Klikk på Bruk for å legge til tegningen.

 8. Når du er ferdig med endringene i bilderedigeringen, klikker du Lagre.

Du kan bruke viskelæret til å fjerne hele eller deler av en tegning. Viskelæret fjerner ingenting fra originalbildet.

Endre størrelsen på et bilde

Du kan endre størrelsen på et bilde for å endre bildets faktiske størrelse. Hvis du prøver å justere høyde- og breddeforholdet ved å endre størrelsen på bildet, kan bildet forvrenges. I stedet kan du beskjære bildet til det størrelsesforholdet du ønsker å bruke.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Produkter.

 2. Klikk på produktet du vil endre bilde for.

 3. Klikk på Rediger ved bildet du vil endre i seksjonen Medier for å åpne bilderedigeringsverktøyet.

 4. Klikk på Endre størrelse.

 5. Angi den nye bildebredden. Som standard er Lås proporsjoner valgt, slik at bildehøyden automatisk oppdateres og størrelsesforholdet bevares. Hvis du bare ønsker å justere høyde eller bredde på et bilde, kan du klikke på Lås proporsjoner for å oppheve valget av innstillingen. Skalering av bildet når Lås proporsjoner ikke er valgt kan gjøre at bildet forvrenges.

 6. Klikk på Ferdig for å endre størrelse.

 7. Når du er ferdig med endringene i bilderedigeringen, klikker du Lagre.

Endre bilderetning

Du kan snu eller rotere et bilde for å endre visningsretningen. Du kan også vippe bildet innenfor bilderammen.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Produkter.

 2. Klikk på produktet du vil endre bilde for.

 3. Klikk på Rediger ved bildet du vil endre i seksjonen Medier for å åpne bilderedigeringsverktøyet.

 4. Klikk på Roter.

 5. For å endre bilderetningen:

  • Klikk på Roter med klokken for å vri bildet.
  • Klikk på knappene Vend vertikalt eller Vend horisontalt for å vende bildet.
 6. Klikk på Bruk for å endre bilderetningen.

 7. Når du er ferdig med endringene i bilderedigeringen, klikker du Lagre.

Fjerne eller erstatte bakgrunnen i et bilde

Du kan bruke Shopify Magic til å fjerne eller erstatte bakgrunnen i et bilde i bilderedigeringsprogrammet. Du kan fjerne eller erstatte bakgrunnen i et bilde i bilderedigeringsprogrammet på både datamaskiner og mobilenheter.

Finn ut mer om generering av medier med Shopify Magic.

Tilbakestill endringer i et bilde

Hvis du har endret et bilde med Shopifys bilderedigeringsprogram, kan du velge å tilbakestille alle endringer tilbake til originalbildet, selv etter at endringene er lagret. Tilbakestilling av et endret bilde kan ikke angres, så hvis du likevel ønsker å bruke eller beholde endringer i bildet, må de gjøres på nytt manuelt.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Produkter.

 2. Klikk på produktet du vil endre bilde for.

 3. Klikk på Rediger ved bildet du vil endre i seksjonen Medier for å åpne bilderedigeringsverktøyet.

 4. Endre bildet.

 5. Klikk på Tilbakestill til original.

 6. Klikk på Tilbakestill i dialogboksen Vil du tilbakestille bildet til originalen?.

Meldingen Tilbakestilt til original vises for å bekrefte at endringen er gjort.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis