Bruke bilderedigeringen

Du kan bruke bilderedigeringsprogrammet til å redigere og endre størrelse på bilder du vil bruke i Shopify-administratoren.

Før du redigerer bildene dine bør du forstå hvordan bildenes høyde- og breddeforhold påvirker hvordan de vises på nettsteder.

Forståelse av bildets høyde- og breddeforhold

Bildets høyde- og breddeforhold er forholdet mellom bredden og høyden. For eksempel vil et bilde som er 200 piksler ganger 400 piksler ha et høyde/breddeforhold på 1:2. Et bilde som er 150 piksler ganger 450 piksler har et høyde- og breddeforhold på 1:3.

Bilder kan være i ulike størrelser og likevel ha samme høyde- og breddeforhold. For å beregne om bildene har samme høyde- og breddeforhold må du dele hvert av bildenes bredde med høyden og sammenligne resultatene.

Når du bruker et konsekvent høyde- og breddeforhold for alle bildene av en bestemt type, vises de bedre side ved side, fordi alle vises i samme størrelse. Hvis du for eksempel vil at produktbildene dine skal vises som samme størrelse innenfor en samling, må de ha samme høyde- og breddeforhold.

Du kan bruke bilderedigeringsprogrammet til å beskjære bildene dine slik at de har samme størrelsesforhold.

Åpne bilderedigereren

Du kan bruke bilderedigering til å redigere produktbilder.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Produkter.

 2. Klikk på navnet på produktet som har bildet som du vil redigere.

 3. Klikk på produktbildet du vil redigere i Medier-seksjonen.

Beskjære et bilde

Du kan beskjære et bilde for å fjerne en del av det. Det er nyttig når du bare vil vise en del av et bilde eller du vil endre bildets høyde- og breddeforhold.

Steg:

 1. Klikk på Beskjær.
 2. Ram inn bildeområdet du vil beholde:

  • Hvis du vil beskjære bildet til en egendefinert størrelse, klikker du på Freeform. Du kan klikke og dra i hjørnene på det uthevede området eller klikke inne i det uthevede området og dra det til en annen posisjon.
  • Hvis du vil beskjære bildet med samme størrelsesforholdet som bildet, klikker du på Original. Du kan klikke og dra i hjørnene på det uthevede området for å endre størrelsen, eller klikke inne i det merkede området og dra det til en annen posisjon. Sideforholdet forblir det samme som det opprinnelige bildet når du endrer størrelsen.
  • Hvis du vil beskjære bildet til et kvadrat, klikker du på Firkant. Du kan klikke og dra hjørnene på kvadratet for å endre størrelse, eller klikke inne i kvadratet og dra det til en annen posisjon. Sideforholdet for kvadratet forblir det samme når du endrer størrelse på det.
 3. Klikk på Bruk for å beskjære bildet.

 4. Når du er ferdig med endringene i bilderedigeringen, klikker du Lagre.

Tegne på et bilde

Kanskje du vil tegne på et bilde for å legge til en strek, fremheve en del av bildet eller legge til et design.

Steg:

 1. Klikk på Tegn.
 2. Velg farge og penselstørrelse.
 3. Klikk og dra på bildet for å tegne.
 4. Klikk på Bruk for å legge til tegningen.
 5. Når du er ferdig med endringene i bilderedigeringen, klikker du Lagre.

Du kan bruke viskelæret til å fjerne hele eller deler av en tegning. Viskelæret fjerner ingenting fra originalbildet.

Endre størrelsen på et bilde

Du kan endre størrelsen på et bilde for å endre bildets faktiske størrelse.

Steg:

 1. Klikk på Endre størrelse.
 2. Angi bildets nye bredde. Høyden oppdateres automatisk slik at høyde/breddeforholdet er det samme. Hvis du vil endre størrelse på bildet uten å beholde samme høyde- og breddeforhold, klikker du på Lås proporsjoner. Skalering av bildet uten å deaktivere Lås sideforhold kan forvrenge bildet.
 3. Klikk på Bruk for å endre størrelse på bildet.
 4. Når du er ferdig med endringene i bilderedigeringen, klikker du Lagre.

Endre bilderetning

Du kan snu eller rotere et bilde for å endre visningsretningen. Du kan også vippe bildet innenfor bilderammen.

Steg:

 1. Klikk på Roter.
 2. For å endre bilderetningen:

  • Klikk på Roter med klokken for å snu bildet.
  • Klikk på knappene Vend vertikalt eller Vend horisontalt for å vende bildet.
 3. Klikk på Bruk for å endre bilderetningen.

 4. Når du er ferdig med endringene i bilderedigeringen, klikker du Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis