Bruke bilderedigeringen

Du kan bruke bilderedigeringsprogrammet til å redigere og endre størrelse på bilder du vil bruke i Shopify-administratoren.

Før du redigerer bildene dine bør du forstå hvordan bildenes høyde- og breddeforhold påvirker hvordan de vises på nettsteder.

Forståelse av bildets høyde- og breddeforhold

Bildets høyde- og breddeforhold er forholdet mellom bredden og høyden. For eksempel vil et bilde som er 200 piksler ganger 400 piksler ha et høyde/breddeforhold på 1:2. Et bilde som er 150 piksler ganger 450 piksler har et høyde- og breddeforhold på 1:3.

Bilder kan være i ulike størrelser og likevel ha samme høyde- og breddeforhold. For å beregne om bildene har samme høyde- og breddeforhold må du dele hvert av bildenes bredde med høyden og sammenligne resultatene.

Når du bruker et konsekvent høyde- og breddeforhold for alle bildene av en bestemt type, vises de bedre side ved side, fordi alle vises i samme størrelse. Hvis du for eksempel vil at produktbildene dine skal vises som samme størrelse innenfor en samling, må de ha samme høyde- og breddeforhold.

Du kan bruke bilderedigeringsprogrammet til å beskjære bildene dine slik at de har samme størrelsesforhold.

Åpne bilderedigereren

Du kan bruke bilderedigering til å redigere produktbilder.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Alle produkter.
  1. Klikk på navnet til produktet som har bildet du vil redigere. 3. Hold musepekeren over bildet du vil redigere, og klikk på Rediger bilde.

Beskjære et bilde

Du kan beskjære et bilde for å fjerne en del av det. Det er nyttig når du bare vil vise en del av et bilde eller du vil endre bildets høyde- og breddeforhold.

Steg:

 1. Klikk på Beskjær.
 2. Ram inn bildeområdet du vil beholde: - Hvis du vil beskjære bildet til en egendefinert størrelse, klikker du på Freeform. Du kan klikke og dra i hjørnene på det uthevede området eller klikke inne i det uthevede området og dra det til en annen posisjon.

  • Hvis du vil beskjære bildet med samme størrelsesforholdet som bildet, klikker du på Original. Du kan klikke og dra i hjørnene på det uthevede området for å endre størrelsen, eller klikke inne i det merkede området og dra det til en annen posisjon. Sideforholdet forblir det samme som det opprinnelige bildet når du endrer størrelsen.
  • Hvis du vil beskjære bildet til et kvadrat, klikker du på Firkant. Du kan klikke og dra hjørnene på kvadratet for å endre størrelse, eller klikke inne i kvadratet og dra det til en annen posisjon. Sideforholdet for kvadratet forblir det samme når du endrer størrelse på det.
 3. Klikk på Bruk for å beskjære bildet.

 4. Når du er ferdig med endringene i bilderedigeringen, klikker du Lagre.

Tegne på et bilde

Kanskje du vil tegne på et bilde for å legge til en strek, fremheve en del av bildet eller legge til et design.

Steg:

 1. Klikk på Tegn.
 2. Velg farge og penselstørrelse.
 3. Klikk og dra på bildet for å tegne.
 4. Klikk på Bruk for å legge til tegningen.
 5. Når du er ferdig med endringene i bilderedigeringen, klikker du Lagre.

Du kan bruke viskelæret til å fjerne hele eller deler av en tegning. Viskelæret fjerner ingenting fra originalbildet.

Endre størrelsen på et bilde

Du kan endre størrelsen på et bilde for å endre bildets faktiske størrelse.

Steg:

 1. Klikk på Endre størrelse.
 2. Angi bildets nye bredde. Høyden oppdateres automatisk slik at høyde/breddeforholdet er det samme. Hvis du vil endre størrelse på bildet uten å beholde samme høyde- og breddeforhold, klikker du på Lås proporsjoner. Skalering av bildet uten å deaktivere Lås sideforhold kan forvrenge bildet.
 3. Klikk på Bruk for å endre størrelse på bildet.
 4. Når du er ferdig med endringene i bilderedigeringen, klikker du Lagre.

Endre bilderetning

Du kan snu eller rotere et bilde for å endre visningsretningen. Du kan også vippe bildet innenfor bilderammen.

Steg:

 1. Klikk på Roter.
 2. For å endre bilderetningen: - Klikk på Roter med klokken for å snu bildet.

  • Klikk på knappene Vend vertikalt eller Vend horisontalt for å vende bildet.
 3. Klikk på Bruk for å endre bilderetningen.

 4. Når du er ferdig med endringene i bilderedigeringen, klikker du Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis