Få tilgang til Shopify-administrator for organisasjonen

Du får tilgang til Shopify-administrator for organisasjonen ved å logge inn på en butikk i organisasjonen, og deretter bruke den globale navigasjonsmenyen til å få tilgang til og administrere komponenter i organisasjonen, som brukere og butikker.

Hvis du har tilgang på organisasjonsnivå, vil den globale navigasjonsmenyen vises i lukket tilstand ved siden av butikkens meny. Når du plasserer markøren over den globale navigasjonsmenyen, utvides den. Den globale navigasjonsmenyen gir deg tilgang til å administrere komponenter i organisasjonen, som brukere og butikker.

Hvilke menyelementer som er tilgjengelige for hver enkelt bruker avhenger av hvilke organisasjonsverktøy og administrasjonstilganger hver enkelt bruker er gitt. Selv om en bruker har tilgang til en butikk, må de ha minst én tilgang på organisasjonsnivå for at den globale navigasjonsmenyen skal være tilgjengelig for dem.

Når du er i Shopify-administrator for organisasjonen er den globale navigasjonsmenyen utvidet. Når du er i en butikks Shopify-administrator vil menyen være lukket.

Endre butikkidentifikatoren din i den globale navigasjonsmenyen

Butikkidentifikatorer vises som tobokstavsforkortelser i den globale navigasjonsmenyen. Som standard er butikkidentifikatorer basert på den eller de første bokstavene i en butikks navn. For eksempel:

  • Svenshirts - Sv
  • Svens skjorter - SS
  • Svens skjortedepot - SD

Når den globale navigasjonsmenyen er slått sammen vil bare identifikatoren for hver butikk vises. Hvis du har flere butikkidentifikatorer som er de samme kan du endre dem for å gjøre butikkene enklere å identifisere. I tillegg kan du endre det interne butikknavnet slik at det er mer spesifikt enn det eksterne butikknavnet. Endring av det interne butikknavnet påvirker ikke hva som vises i butikken eller i kundekommunikasjon.

Butikkidentifikatorer brukes av partnere, brukere og butikkpersonale for å identifisere butikker i organisasjonen. Bekreft at butikkidentifikatoren gir mening, slik at disse brukerne enkelt kan velge riktig butikk.

Hvis du endrer det interne butikknavnet og/eller butikkidentifikatoren må den nye verdien være unik. Du kan ikke bruke en verdi som allerede eksisterer i organisasjonen.

Steg:

  1. Fra Shopify-administrator for organisasjonen klikker du på Butikker.
  2. Klikk på butikken som du vil endre identifikatoren for.
  3. Klikk på Rediger internt navn og identifikator i avsnittet Internt butikknavn og identifikator.
  4. Hvis du vil basere forkortelsen på et annet navn enn det faktiske butikknavnet klikker du på Vis egendefinert navn og angir et navn som representerer denne bestemte butikken. Standardidentifikatoren er basert på denne verdien.
  5. Hvis du vil endre identifikatoren klikker du på Vis egendefinert identifikator og angir deretter opptil tre latinske eller UTF‑-8-tegn.
  6. Klikk på Lagre.

Den globale navigasjonsmenyen viser den nye identifikatoren. Hvis du også har endret det interne butikknavnet vil dette også vises.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis