Dodawanie standardowych definicji metapola

Standardowe definicje są automatycznie konfigurowane dla Ciebie i są zaprojektowane w taki sposób, aby były uniwersalnie kompatybilne z całą platformą Shopify. Ponieważ standardowe definicje metapola są zgodne ze standardami, które są używane we wszystkich sklepach Shopify, są obsługiwane przez aplikacje, szablony i inne części Twojego sklepu. Niektóre przykłady standardowych definicji obejmują ocenę produktu, godzinę i datę oraz powiązane produkty.

Jeśli to możliwe, użyj standardowej definicji dla metapól. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się ze standardowymi metapolami Shopify.

Dodaj standardową definicję

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Metapola.
  2. Wybierz część swojego sklepu, do której chcesz dodać metapole, np. Produkty.
  3. Kliknij opcję Dodaj definicję.
  4. W polu Nazwa wprowadź nazwę swojej definicji, a następnie wybierz z listy nazwę pasującej standardowej definicji.
  5. Sprawdź szczegóły standardowej definicji.
  6. Opcjonalnie: Jeśli standardowa definicja nie pasuje do metapola, kliknij Zmień, a następnie wybierz inną definicję.
  7. Opcjonalnie: Aby ukryć metapole na odpowiednich stronach w panelu administracyjnym Shopify, kliknij Definicja przypięta.
  8. Kliknij opcję Zapisz.

Następne kroki po dodaniu definicji metapól

Gdy już dodasz definicje do swoich metapól, będziesz mógł/mogła:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo