Dodawanie standardowych definicji metapola

Standardowe definicje są automatycznie konfigurowane dla Ciebie i są zaprojektowane w taki sposób, aby były uniwersalnie kompatybilne z całą platformą Shopify. Ponieważ standardowe definicje metapola są zgodne ze standardami, które są używane we wszystkich sklepach Shopify, są obsługiwane przez aplikacje, szablony i inne części Twojego sklepu. Niektóre przykłady standardowych definicji obejmują ocenę produktu, godzinę i datę oraz powiązane produkty.

Jeśli to możliwe, użyj standardowej definicji dla metapól. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się ze standardowymi metapolami Shopify.

Dodaj standardową definicję

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Metapola.
  2. W sekcji Zarządzaj metapolami wybierz typ metapola, który chcesz dodać. Przykładowo, Metapola produktu.
  3. Kliknij opcję Dodaj definicję metapola.
  4. W polu Nazwa wprowadź nazwę swojej definicji, a następnie wybierz jedną z następujących opcji: - Aby wybrać standardową definicję, kliknij nazwę sugerowanej standardowej definicji, która odpowiada wprowadzonej nazwie.

    • Opcjonalnie: Aby wyświetlić więcej opcji dla standardowych definicji, wybierz Przeglądaj więcej definicji.
  5. Sprawdź szczegóły standardowej definicji.

  6. Opcjonalnie: Jeśli standardowa definicja nie pasuje do metapola, kliknij Zmień, a następnie wybierz inną definicję.

  7. Opcjonalnie: W polu Opis wprowadź opis swojego metapola.

  8. Kliknij opcję Zapisz.

Następne kroki

Gdy już dodasz definicje do swoich metapól, będziesz mógł/mogła:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo