Części definicji metapola

Definicje metapól wskazują część Twojego sklepu, do którego ma zastosowanie dane metapole oraz wartości, jakie może przyjąć to metapole. Upewnij się, że rozumiesz części definicji metapola zanim przystąpisz do poniższych zadań:

Definicje metapól mają następujące części:

  • przestrzeń nazw i klucz, na przykład, aby pogrupować metapola dla określonych części sklepu
  • typ zawartości, np. tekst, plik lub adres URL
  • zasady sprawdzania poprawności (opcjonalnie), takie jak limity znaków lub wartości minimalne i maksymalne
  • opis (opcjonalnie), np. informacje o wartościach do wprowadzenia dla metapola

Na przykład definicja metapola dla daty ważności produktu może mieć przestrzeń nazw i klucz products.expiration_date, wartość Date i opis Wprowadź datę w formacie RRRR/MM/DD . Jego reguły weryfikacji mogą określać, że ważne są tylko wartości dat od 2021/07/01 do 2025/12/31.

Aby uzyskać więcej informacji na temat części definicji metapola, zapoznaj się z poniższą tabelą lub dokumentacją programisty dotyczącą metapól.

Części definicji metapola
Nazwa Opis
Przestrzeń nazw i klucz

Przestrzeń nazw i klucz tworzą unikalny identyfikator dla metapola. Są one oddzielone za pomocą . i mogą zawierać wyłącznie litery, cyfry, pokreślenia (_) i myślniki (-).

Możesz użyć przestrzeni nazw do grupowania podobnych metapól, ale każda przestrzeń nazw i kombinacja klawiszy muszą być unikalne. Możesz na przykład użyć przestrzeni nazw produkty do grupowania kluczy expiration_date i rating dla metapól produktu.

Standardowe definicje używają standardowych przestrzeni nazw i kluczy, natomiast niestandardowe definicje używają automatycznie wygenerowanych przestrzeni nazw i kluczy, które można edytować.

Wartość

Typ i format informacji zawartych w metapolu. Na przykład tekst zwykły, adres URL lub liczba całkowita.

Metapola mogą akceptować wyłącznie obsługiwane wartości dla ich typu zawartości. Aby dowiedzieć się więcej o obsługiwanych wartościach dla często używanych typów metapól, zapoznaj się z tematem Typy zawartości i wartości metapola.

Opis (opcjonalnie) Opis metapola, który pomaga wprowadzić prawidłowe wartości. Opis jest wyświetlany na stronie panelu administracyjnego Shopify, na której dodajesz wartości dla metapola.
Walidacja (opcjonalnie) Ustawienie, które można skonfigurować w celu ograniczenia wartości, które metapole może zawierać. Możesz ustawić wartości minimalne i maksymalne lub użyć wyrażeń regularnych, aby kontrolować zakres akceptowanych wartości dla metapola.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo