Zgodność z CCPA i Shopify Audiences

Aplikacja Shopify Audiences jest obecnie dostępna dla sprzedawców Shopify Plus w USA i Kanadzie. Została ona zaprojektowana w sposób umożliwiający sprzedawcom zachowanie zgodności z przepisami Shopify dotyczącymi prywatności obowiązującymi w danym regionie, np. z ustawą CCPA (California Consumer Privacy Act).

Poniższe informacje są udostępniane, aby umożliwić Ci zapoznanie się z Twoimi obowiązkami wynikających z ustawy CCPA i ich wypełnienie. Shopify nie może udzielić Ci porady prawnej, więc jeśli masz jakieś więcej pytań, skontaktuj się z lokalnym prawnikiem lub specjalistą w zakresie ochrony prywatności.

Polityka prywatności

Twoja polityka prywatności powinna wyjaśniać, w jaki sposób używasz danych osobowych oraz je ujawniasz, w tym, czy „sprzedajesz” dane osobowe zgodnie z ustawą CCPA.

Shopify posiada generator polityki, który tworzy szablon polityki prywatności z przykładowym językiem, który możesz edytować i dostosować do swojej firmy. Politykę można również wygenerować bezpośrednio w panelu administracyjnym Shopify.

Możesz skorzystać z szablonu polityki prywatności i dodać go do już istniejącej polityki prywatności lub stworzyć ją samodzielnie. W szablonie polityki prywatności odwołania do Shopify Audiences znajdują się w następujących sekcjach:

  • Reklama behawioralna
  • Sprzedaż danych osobowych

Rezygnacja klienta z Shopify Audiences

Klienci muszą mieć możliwość wycofania zgody na „sprzedaż” ich danych osobowych w Twoim sklepie. W aplikacji Shopify Audiences możesz zarządzać wycofaniami zgód przez klientów ręcznie lub automatycznie.

Automatycznie wykluczaj udostępnianie klienta aplikacji Shopify Audiences

Jeśli korzystasz z aplikacji Customer Privacy i klient wycofa zgodę na udostępnianie swoich danych osobowych, wycofanie zgody zostanie zsynchronizowane z aplikacją Shopify Audiences dla danego sprzedawcy. Klient zostanie automatycznie wykluczany z grona odbiorców Shopify.

Ręcznie wykluczaj udostępnianie klienta aplikacji Shopify Audiences

Jeśli używasz aplikacji do ochrony prywatności firmy zewnętrznej lub klient skontaktuje się z Tobą, aby wycofać zgodę na udostępnianie swoich danych osobowych, musisz ręcznie wykluczyć klienta w aplikacji Shopify Audiences. Klient, który ręcznie wykluczysz, nie zostanie usunięty z wcześniej utworzonych grup odbiorców. Jednak jego dane nie będą już udostępniane przez Twój sklep dla przyszłych grup odbiorców.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
  2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij opcję Shopify Audiences.
  3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.
  4. Kliknij opcję Wycofanie zgody przez klienta.
  5. W polu Adres e-mail klienta wprowadź adres e-mail klienta, którego chcesz wykluczyć.
  6. Kliknij przycisk Prześlij.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo