Zarządzanie czasem przetwarzania

Czas przetwarzania to czas między złożeniem zamówienia przez klienta a czasem realizacji zamówienia przez firmę. Zamówienia, które wymagają wysyłki, są uznawane za zrealizowane, gdy firma przekaże przesyłkę przewoźnikowi. W przypadku wyświetlania dat szybkiej dostawy na stronie realizacji zakupu zaleca się przetwarzanie zamówień w ciągu dwóch dni roboczych.

Czas przetwarzania służy do ustawienia daty Zrealizuj do, która jest wyświetlana na stronie indeksu i szczegółów zamówienia.

Jeśli klikniesz opcję Włącz Shop Promise, na stronie realizacji zakupu wyświetlą się automatyczne daty dostawy dla kwalifikujących się zamówień. Możesz aktywować opcję Pokaż zastępcze daty dostawy dla zamówień bez Shop Promise dla zamówień, które nie kwalifikują się do usługi Shop Promise, ale mimo to chcesz wyświetlać dla nich datę dostawy.

Jeśli klikniesz opcję Wyłącz Shop Promise lub nie kwalifikujesz się, możesz aktywować opcję Pokaż daty dostawy na stronie realizacji zakupu, aby przewidywane daty dostawy były wyświetlane na stronie realizacji zakupu.

Zarządzanie czasem przetwarzania przy dezaktywowanej usłudze Shop Promise

Skonfiguruj czas przetwarzania

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. W sekcji Przewidywane daty dostawy kliknij opcję Pokaż daty dostawy na stronie realizacji zakupu.

 3. Zaznacz opcję Pokaż przewidywane daty dostawy na stronie realizacji zakupu, aby wyświetlić daty dostawy klientom.

 4. W menu rozwijanym Czas przetwarzania zamówienia wybierz jeden z poniższych czasów przetwarzania, który obowiązuje w Twojej firmie.

  • Ten sam dzień roboczy
  • Następny dzień roboczy
  • Dwa dni robocze
  • Niestandardowy czas przetwarzania
   • Jeśli wybierzesz Niestandardowy czas przetwarzania, musisz wpisać wartość liczbową lub użyć strzałek w górę i w dół, aby wskazać niestandardowy czas przetwarzania.
   • Niestandardowy czas przetwarzania może wynosić od 3 do 40 dni roboczych lub od 1 do 8 tygodni.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Dostosuj czas przetwarzania

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. W sekcji Przewidywane daty dostawy kliknij opcję Pokaż daty dostawy na stronie realizacji zakupu.

 3. W menu rozwijanym Czas przetwarzania zamówienia wybierz inny czas przetwarzania.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Usuń czas przetwarzania

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. W sekcji Przewidywane daty dostawy kliknij opcję Pokaż daty dostawy na stronie realizacji zakupu.

 3. Odznacz opcję Pokaż przewidywane daty dostawy na stronie realizacji zakupu.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Zarządzanie czasem przetwarzania przy aktywowanej usłudze Shop Promise

Skonfiguruj czas przetwarzania

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. W sekcji Przewidywane daty dostawy kliknij opcję Pokaż zastępcze daty dostawy dla zamówień bez Shop Promise.

 3. Zaznacz opcję Pokaż zastępcze daty dostawy na stronie realizacji zakupu, aby wyświetlić daty dostawy klientom.

 4. W menu rozwijanym Czas przetwarzania zamówienia wybierz jeden z poniższych czasów przetwarzania, który obowiązuje w Twojej firmie.

  • Ten sam dzień roboczy
  • Następny dzień roboczy
  • Dwa dni robocze
  • Niestandardowy czas przetwarzania
   • Jeśli wybierzesz Niestandardowy czas przetwarzania, musisz wpisać wartość liczbową lub użyć strzałek w górę i w dół, aby wskazać niestandardowy czas przetwarzania.
   • Niestandardowy czas przetwarzania może wynosić od 3 do 40 dni roboczych lub od 1 do 8 tygodni.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Dostosuj czas przetwarzania

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. W sekcji Przewidywane daty dostawy kliknij opcję Pokaż zastępcze daty dostawy dla zamówień bez Shop Promise.

 3. W menu rozwijanym Czas przetwarzania zamówienia wybierz inny czas przetwarzania.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Usuń czas przetwarzania

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. W sekcji Przewidywane daty dostawy kliknij opcję Pokaż zastępcze daty dostawy dla zamówień bez Shop Promise.

 3. Odznacz opcję Pokaż zastępcze daty dostawy na stronie realizacji zakupu.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Zarządzanie czasem przetwarzania, gdy nie kwalifikujesz się do korzystania z usługi Shop Promise

Skonfiguruj czas przetwarzania

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. W sekcji Przewidywane daty dostawy kliknij opcję Pokaż daty dostawy na stronie realizacji zakupu.

 3. Zaznacz opcję Pokaż przewidywane daty dostawy na stronie realizacji zakupu, aby wyświetlić daty dostawy klientom.

 4. W menu rozwijanym Czas przetwarzania zamówienia wybierz jeden z poniższych czasów przetwarzania, który obowiązuje w Twojej firmie.

  • Ten sam dzień roboczy
  • Następny dzień roboczy
  • Dwa dni robocze
  • Niestandardowy czas przetwarzania
   • Jeśli wybierzesz Niestandardowy czas przetwarzania, musisz wpisać wartość liczbową lub użyć strzałek w górę i w dół, aby wskazać niestandardowy czas przetwarzania.
   • Niestandardowy czas przetwarzania może wynosić od 3 do 40 dni roboczych lub od 1 do 8 tygodni.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Dostosuj czas przetwarzania

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Wysyłka i dostawa.
  1. W sekcji Przewidywane daty dostawy kliknij opcję Pokaż daty dostawy na stronie realizacji zakupu. 3. W menu rozwijanym Czas przetwarzania zamówienia wybierz inny czas przetwarzania. 4. Kliknij opcję Zapisz.

Usuń czas przetwarzania

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Wysyłka i dostawa.
  1. W sekcji Przewidywane daty dostawy kliknij opcję Pokaż daty dostawy na stronie realizacji zakupu. 3. Odznacz opcję Pokaż przewidywane daty dostawy na stronie realizacji zakupu. 4. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo