Administrere behandlingstider

Behandlingstid er tiden det tar fra en bestilling legges inn av en kunde og til bestillingen oppfylles av bedriften. Bestillinger som krever frakt anses som oppfylt når bedriften leverer forsendelsen til en transportørtjeneste. For å vise raske leveringsdatoer i kassen anbefales det på det sterkeste at du behandler bestillinger innen to virkedager.

Behandlingstiden brukes for å angi Oppfyll innen-datoen som vises i bestillingsoversikten og på detaljsider for bestillinger.

Hvis du klikker på Aktiver Shop Promise vises automatiserte leveringsdatoer for kvalifiserte bestillinger i kassen. Du kan aktivere Vis reserveleveringsdatoer for bestillinger uten et Shop Promise for bestillinger som ikke er kvalifisert for Shop Promise, men som du likevel vil vise en leveringsdato for.

Hvis du klikker på Deaktiver Shop Promise eller ikke er kvalifisert, kan du aktivere Vis leveringsdatoer i kassen slik at forventede leveringsdatoer vises i kassen.

Administrere behandlingstiden når Shop Promise er deaktivert

Konfigurer behandlingstid

 1. Gå til Innstillinger > Frakt og leveranse fra Shopify-administrator.

 2. Klikk på Vis leveringsdatoer i kassen i seksjonen Forventede leveringsdatoer.

 3. Velg Vis forventede leveringsdatoer i kassen for å vise leveringsdatoer til kunder.

 4. Velg en av følgende behandlingstider som gjelder for din bedrift i rullegardinmenyen Behandlingstid for bestillinger.

  • Samme virkedag
  • Neste virkedag
  • To virkedager
  • Egendefinert behandlingstid
   • Hvis du velger Egendefinert behandlingstid må du skrive en numerisk verdi eller bruke pil opp og pil ned for å indikere den egendefinerte behandlingstiden.
   • Egendefinert behandlingstid kan være 3 til 40 virkedager, eller 1 til 8 uker.
 5. Klikk på Lagre.

Juster behandlingstiden

 1. Gå til Innstillinger > Frakt og leveranse fra Shopify-administrator.

 2. Klikk på Vis leveringsdatoer i kassen i seksjonen Forventede leveringsdatoer.

 3. Velg en annen behandlingstid i rullegardinmenyen Behandlingstid for bestillinger.

 4. Klikk på Lagre.

Fjern behandlingstiden

 1. Gå til Innstillinger > Frakt og leveranse fra Shopify-administrator.

 2. Klikk på Vis leveringsdatoer i kassen i seksjonen Forventede leveringsdatoer.

 3. Fjern avmerkingen for Vis forventede leveringsdatoer i kassen.

 4. Klikk på Lagre.

Administrer behandlingstiden når Shop Promise er aktivert

Konfigurer behandlingstid

 1. Gå til Innstillinger > Frakt og leveranse fra Shopify-administrator.

 2. Klikk på Vis reserveleveringsdatoer for bestillinger uten et Shop Promise i seksjonen Forventede leveringsdatoer.

 3. Merk av for Vis reserveleveringsdatoer i kassen for å vise leveringsdatoer til kunder.

 4. Velg en av følgende behandlingstider som gjelder for din bedrift i rullegardinmenyen Behandlingstid for bestillinger.

  • Samme virkedag
  • Neste virkedag
  • To virkedager
  • Egendefinert behandlingstid
   • Hvis du velger Egendefinert behandlingstid må du skrive en numerisk verdi eller bruke pil opp og pil ned for å indikere den egendefinerte behandlingstiden.
   • Egendefinert behandlingstid kan være 3 til 40 virkedager, eller 1 til 8 uker.
 5. Klikk på Lagre.

Juster behandlingstiden

 1. Gå til Innstillinger > Frakt og leveranse fra Shopify-administrator.

 2. Klikk på Vis reserveleveringsdatoer for bestillinger uten et Shop Promise i seksjonen Forventede leveringsdatoer.

 3. Velg en annen behandlingstid i rullegardinmenyen Behandlingstid for bestillinger.

 4. Klikk på Lagre.

Fjern behandlingstiden

 1. Gå til Innstillinger > Frakt og leveranse fra Shopify-administrator.

 2. Klikk på Vis reserveleveringsdatoer for bestillinger uten et Shop Promise i seksjonen Forventede leveringsdatoer.

 3. Fjern merkingen for Vis reserveleveringsdatoer i kassen.

 4. Klikk på Lagre.

Administrere behandlingstiden når du ikke er kvalifisert for Shop Promise

Konfigurer behandlingstid

 1. Gå til Innstillinger > Frakt og leveranse fra Shopify-administrator.

 2. Klikk på Vis leveringsdatoer i kassen i seksjonen Forventede leveringsdatoer.

 3. Velg Vis forventede leveringsdatoer i kassen for å vise leveringsdatoer til kunder.

 4. Velg en av følgende behandlingstider som gjelder for din bedrift i rullegardinmenyen Behandlingstid for bestillinger.

  • Samme virkedag
  • Neste virkedag
  • To virkedager
  • Egendefinert behandlingstid
   • Hvis du velger Egendefinert behandlingstid må du skrive en numerisk verdi eller bruke pil opp og pil ned for å indikere den egendefinerte behandlingstiden.
   • Egendefinert behandlingstid kan være 3 til 40 virkedager, eller 1 til 8 uker.
 5. Klikk på Lagre.

Juster behandlingstiden

 1. Gå til Innstillinger > Frakt og leveranse fra Shopify-administrator.
  1. Klikk på Vis leveringsdatoer i kassen i seksjonen Forventede leveringsdatoer. 3. Velg en annen behandlingstid i rullegardinmenyen Behandlingstid for bestillinger. 4. Klikk på Lagre.

Fjern behandlingstiden

 1. Gå til Innstillinger > Frakt og leveranse fra Shopify-administrator.
  1. Klikk på Vis leveringsdatoer i kassen i seksjonen Forventede leveringsdatoer. 3. Fjern avmerkingen for Vis forventede leveringsdatoer i kassen. 4. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis