การจัดการเวลาในการประมวลผล

เวลาในการประมวลผลคือเวลาที่เริ่มตั้งแต่การสั่งซื้อของลูกค้าไปจนถึงเมื่อคำสั่งซื้อได้รับการจัดการโดยธุรกิจ คำสั่งซื้อที่ต้องมีการจัดส่งจะถือว่าได้รับการจัดการแล้วเมื่อธุรกิจมอบสินค้าที่จะจัดส่งให้กับผู้ให้บริการขนส่ง หากต้องการให้แสดงวันที่จัดส่งด่วนในขั้นตอนการชำระเงิน ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้คุณประมวลผลคำสั่งซื้อภายในสองวันทำการ

เราจะใช้ระยะเวลาประมวลผลเพื่อกำหนดวันที่ “จัดการภายใน” ซึ่งระบบจะแสดงในดัชนีคำสั่งซื้อและหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อ

หากคุณคลิก “เปิด Shop Promise” ระบบจะแสดงวันที่จัดส่งแบบอัตโนมัติให้กับสินค้าที่มีสิทธิ์ในขั้นตอนการชำระเงิน คุณสามารถเปิดใช้งานฟีเจอร์ “แสดงวันที่จัดส่งสำรองสำหรับคำสั่งซื้อที่ไม่ได้ใช้ Shop Promise” ให้กับสินค้าที่ไม่มีสิทธิ์ของ Shop Promise แต่คุณต้องการให้แสดงวันที่จัดส่งได้

หากคุณคลิก “ปิด Shop Promise” หรือคุณไม่มีสิทธิ์ใช้งาน คุณสามารถเปิดใช้งานฟีเจอร์ “เเสดงวันที่จัดส่งในขั้นตอนการชำระเงิน” เพื่อให้วันที่จัดส่งที่คาดไว้แสดงในขั้นตอนการชำระเงินได้

การจัดการเวลาในการประมวลผลของคุณเมื่อปิดใช้งาน Shop Promise

ตั้งค่าเวลาการประมวลของคุณ

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ

 2. ในส่วนวันที่จัดส่งที่คาดไว้ ให้คลิก “แสดงวันที่จัดส่งในขั้นตอนการชำระเงิน

 3. ทำเครื่องหมายที่ “แสดงวันที่จัดส่งที่คาดไว้ในขั้นตอนการชำระเงิน” เพื่อแสดงวันที่จัดส่งให้แก่ลูกค้า

 4. ในเมนูดรอปดาวน์เวลาในการประมวลผลคำสั่งซื้อ ให้เลือกเวลาหนึ่งในรายการเวลาในการประมวลผลที่ใช้กับธุรกิจของคุณต่อไปนี้:

  • วันทำการเดียวกัน
  • วันทำการถัดไป
  • สองวันทำการ
  • เวลาในการประมวลผลแบบกำหนดเอง
   • หากคุณเลือก “เวลาในการประมวลผลแบบกำหนดเอง” คุณจะต้องพิมพ์ตัวเลขหรือใช้ลูกศรขึ้นและลงเพื่อระบุเวลาในการประมวลผลแบบกำหนดเอง
   • เวลาในการประมวลผลแบบกำหนดเองสามารถเป็น 3 ถึง 40 วันทำการ หรือ 1 ถึง 8 สัปดาห์ก็ได้
 5. คลิกที่ “บันทึก

ปรับเวลาในการประมวลผล

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ

 2. ในส่วนวันที่จัดส่งที่คาดไว้ ให้คลิก “แสดงวันที่จัดส่งในขั้นตอนการชำระเงิน

 3. ในเมนูดรอปดาวน์เวลาในการประมวลผลคำสั่งซื้อ ให้เลือกเวลาในการประมวลผลอื่น

 4. คลิกที่ “บันทึก

ลบเวลาในการประมวลผล

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ

 2. ในส่วนวันที่จัดส่งที่คาดไว้ ให้คลิก “แสดงวันที่จัดส่งในขั้นตอนการชำระเงิน

 3. เลิกทำเครื่องหมายที่ “แสดงวันที่จัดส่งที่คาดไว้ในขั้นตอนการชำระเงิน

 4. คลิกที่ “บันทึก

การจัดการเวลาในการประมวลผลเมื่อเปิดใช้งาน Shop Promise

ตั้งค่าเวลาการประมวลของคุณ

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ

 2. ในส่วนวันที่จัดส่งที่คาดไว้ ให้คลิก “แสดงวันที่จัดส่งสำรองสำหรับคำสั่งซื้อที่ไม่ได้ใช้ Shop Promise

 3. ทำเครื่องหมายที่ “แสดงวันที่จัดส่งสำรองในขั้นตอนการชำระเงิน” เพื่อแสดงวันที่จัดส่งให้แก่ลูกค้า

 4. ในเมนูดรอปดาวน์เวลาในการประมวลผลคำสั่งซื้อ ให้เลือกเวลาหนึ่งในรายการเวลาในการประมวลผลที่ใช้กับธุรกิจของคุณต่อไปนี้:

  • วันทำการเดียวกัน
  • วันทำการถัดไป
  • สองวันทำการ
  • เวลาในการประมวลผลแบบกำหนดเอง
   • หากคุณเลือก “เวลาในการประมวลผลแบบกำหนดเอง” คุณจะต้องพิมพ์ตัวเลขหรือใช้ลูกศรขึ้นและลงเพื่อระบุเวลาในการประมวลผลแบบกำหนดเอง
   • เวลาในการประมวลผลแบบกำหนดเองสามารถเป็น 3 ถึง 40 วันทำการ หรือ 1 ถึง 8 สัปดาห์ก็ได้
 5. คลิกที่ “บันทึก

ปรับเวลาในการประมวลผล

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ

 2. ในส่วนวันที่จัดส่งที่คาดไว้ ให้คลิก “แสดงวันที่จัดส่งสำรองสำหรับคำสั่งซื้อที่ไม่ได้ใช้ Shop Promise

 3. ในเมนูดรอปดาวน์เวลาในการประมวลผลคำสั่งซื้อ ให้เลือกเวลาในการประมวลผลอื่น

 4. คลิกที่ “บันทึก

ลบเวลาในการประมวลผล

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ

 2. ในส่วนวันที่จัดส่งที่คาดไว้ ให้คลิก “แสดงวันที่จัดส่งสำรองสำหรับคำสั่งซื้อที่ไม่ได้ใช้ Shop Promise

 3. เลิกทำเครื่องหมายที่ “แสดงวันที่จัดส่งสำรองในขั้นตอนการซื้อสินค้า

 4. คลิกที่ “บันทึก

การจัดการเวลาในการประมวลผลเมื่อคุณเมื่อคุณไม่มีสิทธิ์ใช้งาน Shop Promise

ตั้งค่าเวลาการประมวลของคุณ

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ

 2. ในส่วนวันที่จัดส่งที่คาดไว้ ให้คลิก “แสดงวันที่จัดส่งในขั้นตอนการชำระเงิน

 3. ทำเครื่องหมายที่ “แสดงวันที่จัดส่งที่คาดไว้” ในขั้นตอนการชำระเงินเพื่อแสดงวันที่จัดส่งให้แก่ลูกค้า

 4. ในเมนูดรอปดาวน์เวลาในการประมวลผลคำสั่งซื้อ ให้เลือกเวลาหนึ่งในรายการเวลาในการประมวลผลที่ใช้กับธุรกิจของคุณต่อไปนี้:

  • วันทำการเดียวกัน
  • วันทำการถัดไป
  • สองวันทำการ
  • เวลาในการประมวลผลแบบกำหนดเอง
   • หากคุณเลือก “เวลาในการประมวลผลแบบกำหนดเอง” คุณจะต้องพิมพ์ตัวเลขหรือใช้ลูกศรขึ้นและลงเพื่อระบุเวลาในการประมวลผลแบบกำหนดเอง
   • เวลาในการประมวลผลแบบกำหนดเองสามารถเป็น 3 ถึง 40 วันทำการ หรือ 1 ถึง 8 สัปดาห์ก็ได้
 5. คลิกที่ “บันทึก

ปรับเวลาในการประมวลผล

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ
  1. ในส่วนวันที่จัดส่งที่คาดไว้ ให้คลิก “แสดงวันที่จัดส่งในขั้นตอนการชำระเงิน” 3. ในเมนูดรอปดาวน์เวลาในการประมวลผลคำสั่งซื้อ ให้เลือกเวลาในการประมวลผลอื่น 4. คลิก “บันทึก

ลบเวลาในการประมวลผล

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ
  1. ในส่วนวันที่จัดส่งที่คาดไว้ ให้คลิก “แสดงวันที่จัดส่งในขั้นตอนการชำระเงิน” 3. เลิกทำเครื่องหมายที่ “แสดงวันที่จัดส่งที่คาดไว้ในขั้นตอนการชำระเงิน” 4. คลิก “บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี