Förnya din Shopify-domän

Om du har köpt en domän via Shopify kan du automatiskt förnya din domänprenumeration i din Shopify-admin. Detta kallas ibland för domäntillägg. Automatiskt förnyande av din domän säkerställer att ditt ägande inte upphör att gälla.

Som standard används Shopify-butiksägarens e-postadress och information för att köpa och förnya domäner. Se till att din e-post är uppdaterad så att du får meddelanden om din domänprenumeration.

Aktivera automatisk domänförnyelse

Steg:

  1. Klicka på den domän som du vill ska förnyas automatiskt i avsnittet Shopify-hanterade domäner.

Observera: Du behöver endast förnya din rotdomän. Alla dina underdomäner förnyas automatiskt tillsammans med rotdomänen.

  1. Markera rutan Förnya den här domänen automatiskt varje år i avsnittet Automatisk förnyelse.

Din domän förnyas automatiskt på det datum som visas.

Observera: Domänfakturor är inte inkluderade i dina månatliga prenumerationsavgifter. Du debiteras separat för din domänförnyelse.

Inaktivera automatisk domänförnyelse

Du kan inaktivera funktionen på ditt Shopify-administratörskonto om du inte vill att din domänprenumeration ska förnyas automatiskt.

Steg:

  1. Klicka på ett domännamn i avsnittet Shopify-hanterade domäner.

  2. Avmarkera Förnya den här domänen varje år i avsnittet Automatisk förnyelse.

Inaktivera automatisk förnyelse för .de-domäner

Du kan inte förhindra att en .de-domän som du köpte genom Shopify före 23 september 2019 förnyas automatiskt från ditt Shopify-administratörskonto. Domänen förnyas automatiskt om du inte fyller i ett Formulär för uppsägning/borttagning av domän. Skicka det ifyllda formuläret till Shopifys tyska supportteam på hilfe@shopify.com, som kommer att skicka in det till OpenSRS. Detta formulär måste lämnas in minst 5 dagar innan domänens schemalagda förnyelsedatum.

En .de-domän som köpts via Shopify efter den 23 september 2019 behöver inte följa den här processen. För dessa domäner kan den automatiska förnyelsefunktionen slås på eller av i avsnittet Domäner i din admin så som beskrivs ovan.

Förnya en förfallen domän

Du måste manuellt förnya din domän för att förhindra att den förfaller om du inte har aktiverat automatisk förnyelse för din domän.

Du måste kontakta Shopify-supporten inom 40 dagar efter att en prenumeration har gått ut om du vill förnya den. Du kan inte på egen hand förnya en förfallen domän.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis