Kombinera rabatter

Du bör vara medveten om effekterna av att tillämpa mer än en rabatt i kundvagnen:

  • kombinera procentuella och monetära rabatter
  • sälja flera kvantiteter av en rabatterad artikel.

Kombinera procentuella och monetära rabatter

Du kan tillämpa följande rabatter:

  • en procentuell rabatt på en radartikel, på varukorgen eller på båda
  • en monetär rabatt på en radartikel, på varukorgen eller på båda
  • en kombination av radartikelrabatter och en varukorgsrabatt.

Om du skapar en kombinationskontrabatt tillämpas den monetära radartikelrabatten innan den procentuella varukorgsrabatten, så här:

Ursprungligt produktpris = 20,00 USD

Monetär radartikelrabatt = 5,00 USD

Produktpris (minus den monetära rabatten): 20,00 USD - 5,00 USD = 15,00 USD

Procentuell varukorgsrabatt = 10 %

Värde av procentuell rabatt: 15,00 USD x 0,1 = 1,50 USD

Slutligt produktpris (minus alla rabatter): 15,00 USD - 1,50 USD = 13,50 USD

Sälj flera kvantiteter av en rabatterad artikel

Om varukorgen innehåller flera kvantiteter av en produkt som har en monetär radartikelrabatt, kommer rabatten endast tillämpas en gång:

Produktpris = (kvantitet x pris innan rabatt) - (monetär rabatt)

Om du vill tillämpa en radartikelrabatt flera gånger kan du välja mellan två alternativ:

  • Beräkna summan av rabatterna och använd den siffran som radartikelrabatt.
  • Tillämpa rabatten som en procentsats i stället.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis