Tillämpa rabatter på hela varukorgen

En varukorgsrabatt (eller orderspecifik rabatt) tillämpas på alla varor i Shopify POS-varukorgen.

En varukorgsrabatt kan ha ett fast dollarvärde eller vara en procentandel av varukorgens värde.

Du kan även tillämpa fasta eller procentuella rabattkoder som du skapar i Shopify-admin eller Shopify-appen, så länge som alla varor i varukorgen uppfyller rabattkodens krav. Du kan inte använda Köp X, få Y-rabattkoder på Shopify POS.

Observera: Känns inte Shopify POS igen? Du kanske använder Shopify POS Classic.

Tillämpa en varukorgsrabatt

  1. I Shopify POS, klicka på tillämpa rabatt.

  2. Tryck på Belopp, Procentandel (%) eller Prisjustering.

  3. Fyll i fälten och tryck på Spara.

Varukorgens rabatter ändrar delsumman som visas i varukorgen. Det vanliga detaljhandelspriset för ordern visas under delsumman.

Redigera en varukorgsrabatt

  1. I Shopify POS trycker du på rabatten.

  2. Redigera rabatten.

  3. Tryck på Spara för att spara dina ändringar.

Ta bort en varukorgsrabatt

Om du vill ta bort en varukorgsrabatt drar du rabattfältet åt vänster för att visa knappen Radera.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis