Tillämpa rabatter på hela varukorgen

En varukorgsrabatt (eller orderspecifik rabatt) tillämpas på alla artiklar i Shopify POS-varukorgen. En varukorgsrabatt kan ha ett fast dollarvärde eller vara en procentandel av varukorgens värde. Du kan även tillämpa fasta eller procentuella rabattkoder som du skapar i Shopify-admin eller Shopify-appen, så länge som alla artiklar i varukorgen uppfyller rabattkodens krav.

Om du vill att din personal ska kunna använda varukorgsrabatter, ge dina medarbetare behörighet att tillämpa anpassade rabatter för anpassade rabatter eller tillämpa rabattkoder för rabattkoder som tillämpas på hela varukorgen.Läs mer om behörigheter för kassasystemspersonal.

Du kan tillämpa rabatter på kundens varukorgar genom att lägga till en Tillämpa rabatt-panel till ditt smarta rutnät.

Tillämpa en varukorgsrabatt

Varukorgens rabatter ändrar totalsumman som visas i varukorgen. Orderns ordinarie detaljhandelspris visas under delsumman.

Redigera en varukorgsrabatt

  1. Klicka på rabatten från skärmen Varukorg.
  2. Redigera rabatten.
  3. Klicka på Spara.

Ta bort en varukorgsrabatt

Om du vill ta bort en rabatt från Shopify kassasystem-skärmen trycker du på Ta bort rabatt.

Dra i rabattfältet till vänster för att visa en Radera-knapp, för att ta bort en rabatt från Varukorgsskärmen.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis