Tillämpa rabatter på hela varukorgen

En varukorgsrabatt (eller orderspecifik rabatt) tillämpas på alla artiklar i Shopify POS-varukorgen. En varukorgsrabatt kan ha ett fast dollarvärde eller vara en procentandel av varukorgens värde. Du kan även tillämpa fasta eller procentuella rabattkoder som du skapar i Shopify-admin eller Shopify-appen, så länge som alla artiklar i varukorgen uppfyller rabattkodens krav.

Om du vill att din personal ska kunna använda varukorgsrabatter, ge dina medarbetare behörighet att tillämpa anpassade rabatter för anpassade rabatter eller tillämpa rabattkoder för rabattkoder som tillämpas på hela varukorgen.Läs mer om behörigheter för kassasystemspersonal.

För att enkelt tillämpa rabatter på din kunds varukorgar kan du lägga till en Tillämpa rabatt-panel till ditt smarta rutnät.

Tillämpa en varukorgsrabatt

Varukorgens rabatter ändrar delsumman som visas i varukorgen. Det vanliga detaljhandelspriset för ordern visas under delsumman.

Redigera en varukorgsrabatt

  1. I Shopify POS trycker du på rabatten.
  2. Redigera rabatten.
  3. Klicka på Spara.

Ta bort en varukorgsrabatt

Om du vill ta bort en varukorgsrabatt drar du rabattfältet åt vänster för att visa knappen Radera.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis