การสร้างรหัสส่วนลด

คุณสามารถยื่นข้อเสนอส่วนลดเป็นมูลค่าคงที่ เป็นเปอร์เซ็นต์ หรือส่วนลดค่าจัดส่งสำหรับสินค้า คอลเลกชัน หรือตัวเลือกสินค้าในร้านค้าของคุณได้ หากคุณขายทางออนไลน์ คุณสามารถยื่นข้อเสนอซื้อ X รับส่วนลด Y เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อรายการสินค้าได้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถระบุอายุการใช้งานของรหัส จำนวนครั้งที่สามารถใช้รหัสได้ จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำก่อนที่จะสามารถใช้งานรหัสได้ รวมถึงสินค้า คอลเลกชัน หรือตัวเลือกสินค้าที่สามารถใช้ส่วนลดได้ ลูกค้าสามารถใช้รหัสส่วนลดได้กับสินค้าและตัวเลือกสินค้าสูงสุด 100 รายการ

แผน Shopify ทุกแผนจะมีรหัสส่วนลด ในแต่ละร้านค้าสามารถมีรหัสส่วนลดที่ไม่ซ้ำกันได้ไม่เกิน 20,000,000 รหัส

ลูกค้าของคุณสามารถแลกรับรหัสส่วนลดได้ในร้านค้าออนไลน์ของคุณ หรือด้วยตนเองหากคุณกำลังใช้งานShopify POS

หมายเหตุ: โปรโมชันซื้อ X รับ Y ในขณะนี้มีให้บริการสำหรับการขายทางออนไลน์เท่านั้น

หลังจากตั้งค่ารหัสส่วนลดของคุณแล้ว คุณสามารถใช้รายงานการขายเป็นส่วนลดเพื่อดูว่ารหัสส่วนลดของคุณถูกใช้บ่อยแค่ไหน สำหรับรายละเอียดของรายงาน สามารถดูได้ที่การขายเป็นส่วนลด*

สร้างส่วนลดเป็นมูลค่าคงที่ หรือเป็นเปอร์เซ็นต์

ขั้นตอน:

สร้างส่วนลดจัดส่งฟรี

หากคุณต้องการเสนอการจัดส่งฟรี คุณสามารถสร้างส่วนลดการจัดส่งฟรีได้

ส่วนลดการจัดส่งฟรีจะไม่มีผลต่อคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ ลูกค้าของคุณจำเป็นต้องป้อนรหัสระหว่างการชำระเงินเพื่อรับส่วนลด หากต้องการเสนอการจัดส่งฟรีให้แก่ลูกค้าของคุณโดยอัตโนมัติโดยอ้างอิงจากมูลค่าคำสั่งซื้อของพวกเขา คุณต้องกำหนดอัตราค่าจัดส่งฟรีเสียก่อน

หมายเหตุ: กำหนด อัตราค่าจัดส่งฟรีในหน้า การจัดส่งและส่งมอบ ใน Shopify admin ของคุณ การดำเนินการนี้จะส่งผลต่อคำสั่งซื้อทุกรายการที่ตรงตามเกณฑ์การจัดส่งฟรีที่คุณได้กำหนดไว้

ขั้นตอน:

สร้างส่วนลดซื้อ X ได้ Y

โปรโมชันซื้อ X ได้ Y เป็นวิธีที่เป็นที่นิยมมากสำหรับจูงใจให้ลูกค้าใหม่ซื้อสินค้าของคุณและถือเป็นรางวัลสำหรับลูกค้าประจำอีกด้วย คุณสามารถใช้โปรโมชันดังกล่าวเพื่อเพิ่มยอดขายและกำไรของคุณ รวมถึงช่วยขายสินค้าคงคลังที่ขายยากด้วย

ตัวอย่างเช่น สมมุติว่าโปรโมชันของคุณแถมหมวกให้ลูกค้าฟรีเมื่อซื้อเสื้อยืดใดๆ คุณสามารถยื่นข้อเสนอแถมหมวกฟรีหนึ่งใบให้ลูกค้าสำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมด หรือคุณสามารถยื่นข้อเสนอแถมหมวกฟรีหนึ่งใบสำหรับเสื้อยืดแต่ละตัวในคำสั่งซื้อนั้น

นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างส่วนลดที่มีข้อเสนอเป็นหมวกฟรี เมื่อลูกค้าใช้จ่ายเงินครบตามจำนวนที่กำหนดได้อีกด้วย

คุณสามารถสร้างส่วนลดอัตโนมัติสำหรับโปรโมชันซื้อ X ได้ Y ได้

หมายเหตุ: โปรโมชันซื้อ X รับ Y ในขณะนี้มีให้บริการสำหรับการขายทางออนไลน์เท่านั้น

ขั้นตอน:

ส่วนลดการสมัครใช้งาน

หมายเหตุ: การสมัครใช้งานไม่รองรับส่วนลดซื้อ X รับ Y

หากคุณเสนอสินค้าแบบสมัครใช้งาน จะมีตัวเลือกเพิ่มเติมในการสร้างส่วนลดแบบจำนวนคงที่ ส่วนลดแบบเปอร์เซ็นต์ หรือส่วนลดการจัดส่งฟรี

ส่วนประเภทการซื้อจะปรากฏในหน้าสร้างรหัสส่วนลด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ส่วนลดสำหรับการซื้อแบบสมัครใช้งาน การซื้อแบบครั้งเดียว หรือทั้งสองแบบ

เปลี่ยนประเภทการซื้อของส่วนลด

เมื่อคุณสร้างรหัสส่วนลด คุณสามารถเลือกที่จะจำกัดการใช้งานส่วนลดของคุณกับการซื้อบางประเภทโดยเฉพาะได้ หากคุณเลือกการสมัครใช้งานในส่วนประเภทการซื้อของหน้าสร้างรหัสส่วนลด คุณจะสามารถเลือกใช้ส่วนลดกับสินค้าแบบสมัครใช้งานทั้งหมด สินค้าแบบสมัครใช้งานทั้งหมดในบางคอลเลกชัน หรือสินค้าแบบสมัครใช้งานบางอย่างโดยเฉพาะ

หากคุณมีรหัสส่วนลดที่ต้องการอัปเดต คุณสามารถแก้ไขรหัสส่วนลดของคุณเพื่อรวมกฎที่อิงการสมัครใช้งานเข้าไปด้วยได้

ขั้นตอน:

  1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ส่วนลด

  2. คลิกส่วนลดที่คุณต้องการแก้ไข

  3. ในส่วนประเภทการซื้อ ให้เลือกประเภทการซื้อที่คุณต้องการจำกัดการใช้รหัสส่วนลดของคุณ:

- หากคุณเลือกประเภทการซื้อเป็นการสมัครใช้งานสำหรับรหัสส่วนลดของคุณ คุณสามารถเลือกว่าสินค้าแบบสมัครใช้งานไหนที่ใช้ส่วนลดของคุณได้ คุณสามารถจำกัดการใช้รหัสส่วนลดของคุณกับสินค้าแบบสมัครใช้งานบางอย่างหรือคอลเลกชันบางคอลเลกชันโดยเฉพาะได้ - หากคุณเลือกที่จะจำกัดส่วนลดของคุณกับสินค้าแบบสมัครใช้งานหรือคอลเลกชันใดก็ตาม ให้ค้นหาสินค้าหรือคอลเลกชันของคุณโดยใช้ปุ่ม "เรียกดู" ที่ปรากฏ

เปลี่ยนขีดจำกัดการใช้งานในส่วนลดการจัดส่งฟรี

หากคุณเสนอส่วนลดการจัดส่งฟรีที่ใช้กับสินค้าแบบสมัครใช้งาน คุณสามารถระบุระยะเวลาที่จะใช้ส่วนลดได้ คุณสามารถเลือกที่จะจำกัดส่วนลดการจัดส่งฟรีให้เฉพาะการชำระเงินครั้งแรกเพื่อจำกัดการจัดส่งฟรีของคุณให้เป็นจำนวนการชำระเงินที่แน่นอน หรือให้เปิดใช้งานการจัดส่งฟรีสำหรับการชำระเงินแบบสมัครใช้งานในอนาคตทั้งหมด

หากคุณมีส่วนลดการจัดส่งฟรีที่คุณต้องการอัปเดตอยู่แล้ว คุณสามารถแก้ไขรหัสส่วนลดของคุณเพื่อรวมกฎที่อิงการสมัครใช้งานได้

ขั้นตอน:

  1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ส่วนลด

  2. คลิกที่ส่วนลดการจัดส่งฟรีที่คุณต้องการแก้ไข

  3. อัปเดตประเภทการซื้อเป็นการสมัครใช้งานในส่วนประเภทการซื้อของเครื่องมือแก้ไขส่วนลด

  4. ในส่วนขีดจำกัดการใช้งาน ให้เลือกข้อจำกัดที่คุณต้องการใช้กับส่วนลดของคุณด้านล่างของการชำระเงินแบบต่อเนื่องสำหรับการสมัครใช้งาน

ทำซ้ำส่วนลด

จากแอป Shopify บนมือถือ คุณสามารถประหยัดเวลาได้โดยการทำส่วนลดที่คล้ายกันซ้ำ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงส่วนลดที่ซ้ำกันได้ก่อนที่จะบันทึก

ขั้นตอน:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี