การสร้างรหัสส่วนลด

คุณสามารถยื่นข้อเสนอส่วนลดเป็นมูลค่าคงที่ เป็นเปอร์เซ็นต์ หรือส่วนลดค่าจัดส่งสำหรับสินค้า คอลเลกชัน หรือตัวเลือกสินค้าในร้านค้าของคุณให้กับลูกค้าได้ หากคุณขายสินค้าทางออนไลน์ คุณสามารถยื่นข้อเสนอส่วนลดซื้อ X รับ Y เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อสินค้าได้

คุณสามารถระบุสิ่งต่อไปนี้ได้:

 • วันที่ที่สามารถใช้งานรหัสได้
 • จํานวนครั้งที่สามารถใช้รหัสได้
 • จํานวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำก่อนที่จะสามารถใช้รหัสได้
 • สินค้า คอลเลกชัน หรือตัวเลือกสินค้าที่สามารถใช้ส่วนลดได้

ลูกค้าของคุณสามารถแลกรับรหัสส่วนลดในร้านค้าออนไลน์ของคุณ และยังสามารถแลกรับรหัสส่วนลดด้วยตนเองหากคุณกำลังใช้ Shopify POS ยกเว้นส่วนลดแบบซื้อ X รับ Y

แผน Shopify ทุกแผนจะมีรหัสส่วนลดรวมอยู่ด้วย

หลังจากตั้งค่ารหัสส่วนลดของคุณแล้ว คุณสามารถใช้รายงานยอดขายตามส่วนลดเพื่อดูว่ารหัสส่วนลดของคุณถูกใช้บ่อยเพียงใด

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการสร้างรหัสส่วนลด

ก่อนที่คุณจะสร้างรหัสส่วนลด โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้:

 • คุณสามารถใช้รหัสส่วนลดกับสินค้าและตัวเลือกสินค้าเฉพาะได้สูงสุด 100 รายการ

 • โดยแต่ละร้านค้าสามารถมีรหัสส่วนลดที่ไม่ซ้ำกันได้ไม่เกิน 20,000,000 รหัส

 • ไม่สามารถใช้รหัสส่วนลดกับส่วนลดอัตโนมัติได้

 • เพื่อให้แน่ใจว่าชื่อรหัสส่วนลดถูกเพิ่มไปยัง URL การชำระเงินของร้านค้าคุณอย่างถูกต้อง โปรดหลีกเลี่ยงการใช้อักขระพิเศษในชื่อของรหัสส่วนลด

 • คอลเลกชันไม่สามารถประกอบด้วยตัวเลือกสินค้าที่แยกออกมาต่างหากได้ หากคุณเพิ่มตัวเลือกสินค้าไปยังคอลเลกชันที่ลดราคา ส่วนลดจะถูกนำไปใช้กับสินค้าดังกล่าวทุกรุ่น

 • หากคุณสร้างส่วนลดแบบมีเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด เวลาดังกล่าวจะอิงตามเขตเวลาที่คุณเลือกในส่วน Shopify admin ของคุณ ตัวอย่างเช่น หากเขตเวลาร้านค้าของคุณเป็นเวลามาตรฐานตะวันออก (EST) และคุณได้เลือกวันเริ่มต้นเป็นวันที่ 26 พฤศจิกายน ส่วนลดของคุณจะเริ่มมีผลตั้งแต่ 00:00 น. EST ของวันที่ 26 พฤศจิกายน

สร้างส่วนลดเป็นมูลค่าคงที่ หรือเป็นเปอร์เซ็นต์

เมื่อคุณสร้างส่วนลดใหม่ ส่วนลดดังกล่าวจะปรากฏในแท็บรหัสส่วนลด ในหน้าส่วนลดซึ่งอยู่ใน Shopify admin ของคุณ หากต้องการแจกส่วนลดนี้ คุณสามารถส่งรหัสส่วนลดไปให้ลูกค้าผ่านทางอีเมล หรือแสดงรหัสส่วนลดบนร้านค้าออนไลน์ของคุณก็ได้ โดยลูกค้าของคุณจะต้องป้อนรหัสนั้นในขั้นตอนการชำระเงินเพื่อรับส่วนลด

ส่วนลดแบบมูลค่าคงที่และแบบเปอร์เซ็นต์จะมีผลกับสินค้าในคำสั่งซื้อ แต่จะไม่มีผลกับค่าจัดส่ง

ขั้นตอน:

สร้างส่วนลดจัดส่งฟรี

หากคุณต้องการเสนอการจัดส่งฟรี คุณสามารถสร้างส่วนลดการจัดส่งฟรีได้

ส่วนลดการจัดส่งฟรีจะไม่มีผลต่อคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ ลูกค้าของคุณจำเป็นต้องป้อนรหัสระหว่างการชำระเงินเพื่อรับส่วนลด หากต้องการเสนอการจัดส่งฟรีให้แก่ลูกค้าของคุณโดยอัตโนมัติโดยอ้างอิงจากมูลค่าคำสั่งซื้อของพวกเขา คุณต้องกำหนดอัตราค่าจัดส่งฟรีเสียก่อน

ขั้นตอน:

สร้างส่วนลดซื้อ X ได้ Y

โปรโมชันซื้อ X ได้ Y เป็นวิธีที่เป็นที่นิยมมากสำหรับจูงใจให้ลูกค้าใหม่ซื้อสินค้าของคุณและถือเป็นรางวัลสำหรับลูกค้าประจำอีกด้วย คุณสามารถใช้โปรโมชันดังกล่าวเพื่อเพิ่มยอดขายและกำไรของคุณ รวมถึงช่วยขายสินค้าคงคลังที่ขายยากด้วย

ตัวอย่างเช่น สมมุติว่าโปรโมชันของคุณแถมหมวกให้ลูกค้าฟรีเมื่อซื้อเสื้อยืดใดๆ คุณสามารถยื่นข้อเสนอแถมหมวกฟรีหนึ่งใบให้ลูกค้าสำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมด หรือคุณสามารถยื่นข้อเสนอแถมหมวกฟรีหนึ่งใบสำหรับเสื้อยืดแต่ละตัวในคำสั่งซื้อนั้น

นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างส่วนลดที่มีข้อเสนอเป็นหมวกฟรี เมื่อลูกค้าใช้จ่ายเงินครบตามจำนวนที่กำหนดได้อีกด้วย

คุณสามารถสร้างส่วนลดอัตโนมัติสำหรับโปรโมชันซื้อ X ได้ Y ได้

ขั้นตอน:

ส่วนลดการสมัครใช้งาน

หากคุณเสนอสินค้าแบบสมัครใช้งาน จะมีตัวเลือกเพิ่มเติมในการสร้างส่วนลดแบบจำนวนคงที่ ส่วนลดแบบเปอร์เซ็นต์ หรือส่วนลดการจัดส่งฟรี

ส่วนประเภทการซื้อจะปรากฏในหน้าสร้างรหัสส่วนลด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ส่วนลดสำหรับการซื้อแบบสมัครใช้งาน การซื้อแบบครั้งเดียว หรือทั้งสองแบบ

เปลี่ยนประเภทการซื้อของส่วนลด

เมื่อคุณสร้างรหัสส่วนลด คุณสามารถเลือกที่จะจำกัดการใช้งานส่วนลดของคุณกับการซื้อบางประเภทโดยเฉพาะได้ หากคุณเลือกการสมัครใช้งานในส่วนประเภทการซื้อของหน้าสร้างรหัสส่วนลด คุณจะสามารถเลือกใช้ส่วนลดกับสินค้าแบบสมัครใช้งานทั้งหมด สินค้าแบบสมัครใช้งานทั้งหมดในบางคอลเลกชัน หรือสินค้าแบบสมัครใช้งานบางอย่างโดยเฉพาะ

หากคุณมีรหัสส่วนลดที่ต้องการอัปเดต คุณสามารถแก้ไขรหัสส่วนลดของคุณเพื่อรวมกฎที่อิงการสมัครใช้งานเข้าไปด้วยได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ส่วนลด

 2. คลิกส่วนลดที่คุณต้องการแก้ไข

 3. ในส่วนประเภทการซื้อ ให้เลือกประเภทการซื้อที่คุณต้องการจำกัดการใช้รหัสส่วนลดของคุณ:

- หากคุณเลือกประเภทการซื้อเป็นการสมัครใช้งานสำหรับรหัสส่วนลดของคุณ คุณสามารถเลือกว่าสินค้าแบบสมัครใช้งานไหนที่ใช้ส่วนลดของคุณได้ คุณสามารถจำกัดการใช้รหัสส่วนลดของคุณกับสินค้าแบบสมัครใช้งานบางอย่างหรือคอลเลกชันบางคอลเลกชันโดยเฉพาะได้ - หากคุณเลือกที่จะจำกัดส่วนลดของคุณกับสินค้าแบบสมัครใช้งานหรือคอลเลกชันใดก็ตาม ให้ค้นหาสินค้าหรือคอลเลกชันของคุณโดยใช้ปุ่ม "เรียกดู" ที่ปรากฏ

เปลี่ยนขีดจำกัดการใช้งานในส่วนลดการจัดส่งฟรี

หากคุณเสนอส่วนลดการจัดส่งฟรีที่ใช้กับสินค้าแบบสมัครใช้งาน คุณสามารถระบุระยะเวลาที่จะใช้ส่วนลดได้ คุณสามารถเลือกที่จะจำกัดส่วนลดการจัดส่งฟรีให้เฉพาะการชำระเงินครั้งแรกเพื่อจำกัดการจัดส่งฟรีของคุณให้เป็นจำนวนการชำระเงินที่แน่นอน หรือให้เปิดใช้งานการจัดส่งฟรีสำหรับการชำระเงินแบบสมัครใช้งานในอนาคตทั้งหมด

หากคุณมีส่วนลดการจัดส่งฟรีที่คุณต้องการอัปเดตอยู่แล้ว คุณสามารถแก้ไขรหัสส่วนลดของคุณเพื่อรวมกฎที่อิงการสมัครใช้งานได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ส่วนลด

 2. คลิกที่ส่วนลดการจัดส่งฟรีที่คุณต้องการแก้ไข

 3. อัปเดตประเภทการซื้อเป็นการสมัครใช้งานในส่วนประเภทการซื้อของเครื่องมือแก้ไขส่วนลด

 4. ในส่วนขีดจำกัดการใช้งาน ให้เลือกข้อจำกัดที่คุณต้องการใช้กับส่วนลดของคุณด้านล่างของการชำระเงินแบบต่อเนื่องสำหรับการสมัครใช้งาน

คัดลอกส่วนลดบนอุปกรณ์มือถือ

จากแอป Shopify บนมือถือ คุณสามารถประหยัดเวลาได้โดยการทำส่วนลดที่คล้ายกันซ้ำ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงส่วนลดที่ซ้ำกันได้ก่อนที่จะบันทึก

ขั้นตอน:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี