การจัดส่งด้วย Shopify Markets Pro

หากต้องการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศของคุณด้วย Markets Pro การจัดส่งของคุณต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการจัดส่งหลายประการ คุณสามารถซื้อได้เฉพาะใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ DHL และเลือกจากสามบริการจัดส่งของ DHL

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการคำสั่งซื้อ ให้ดูที่การจัดการและการดำเนินการคำสั่งซื้อของ Shopify Markets Pro

บริการจัดส่ง

คุณสามารถเลือกบริการจัดส่งของ DHL ได้สามบริการเมื่อจัดส่งคำสั่งซื้อ Markets Pro ของคุณ

 • DHL eCommerce Parcel International Direct
 • DHL eCommerce Parcel International Standard
 • DHL Express Worldwide
บริการจัดส่งของ Markets Pro
บริการจัดส่ง คำอธิบาย
DHL eCommerce Parcel International Direct
 • ระยะเวลาการขนส่งอยู่ที่ 3 ถึง 10 วันทำการ
 • จัดส่งไปยังประเทศต่างๆ 35 ประเทศและรองรับอากรและภาษีการจัดส่งที่จ่ายล่วงหน้า ประเทศต่างๆ เหล่านี้ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา สหภาพยุโรป ฮ่องกง อิสราเอล นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และสหราชอาณาจักร
 • รวมประกันการจัดส่งสูงสุด 100 ดอลลาร์สหรัฐ
 • สามารถจัดส่งไปยังตู้ไปรษณีย์
 • รวมข้อมูลการติดตามและการจัดส่ง
 • รวมค่านายหน้า
 • คุณต้องส่งสินค้าที่จะจัดส่งของคุณไปที่ตำแหน่งจัดส่งของ USPS หรือให้ USPS รับสินค้าแทน โดย USPS จะถ่ายโอนการจัดส่งของคุณไปยัง DHL
 • DHL eCommerce Parcel International Standard
 • ระยะเวลาการขนส่งอยู่ที่ 4 ถึง 8 วันทำการ
 • จัดส่งไปยังประเทศต่างๆ 220 ประเทศ แต่ไม่รองรับอากรและภาษีการจัดส่งที่จ่ายล่วงหน้า
 • รวมประกันการจัดส่งสูงสุด 100 ดอลลาร์สหรัฐ
 • สามารถจัดส่งไปยังตู้ไปรษณีย์
 • รวมข้อมูลการติดตามและการจัดส่ง
 • รวมค่านายหน้า
 • คุณต้องส่งสินค้าที่จะจัดส่งของคุณไปที่ตำแหน่งจัดส่งของ USPS หรือให้ USPS รับสินค้าแทน โดย USPS จะถ่ายโอนการจัดส่งของคุณไปยัง DHL
 • DHL Express Worldwide
 • ระยะเวลาการขนส่งอยู่ที่ 1 ถึง 3 วันทำการ
 • จัดส่งไปยังประเทศต่างๆ 220 ประเทศและรองรับอากรและภาษีการจัดส่งที่จ่ายล่วงหน้า
 • รวมข้อมูลการติดตามและการจัดส่ง
 • รวมค่านายหน้า
 • คุณสามารถส่งสินค้าของคุณที่จุดรับสินค้าของ DHL หรือนัดรับสินค้าจาก DHL ได้
 • ข้อกำหนดและข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการจัดส่ง

  เมื่อจัดส่งด้วย Markets Pro การจัดส่งของคุณจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์และมูลค่า ข้อกำหนดบางประการอาจแตกต่างกันไปตามประเทศปลายทาง ทั้งนี้ สินค้าและหมวดหมู่สินค้าบางรายการจะถูกห้ามหรือถูกจำกัดใน Markets Pro

  ควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้เมื่อจัดส่งด้วย Markets Pro:

  • คุณสามารถซื้อได้เฉพาะใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ DHL และจัดการคำสั่งซื้อระหว่างประเทศของคุณโดยใช้หนึ่งในตัวเลือกการจัดการคำสั่งซื้อของ Markets Pro
  • คุณสามารถจัดส่งไปยังตู้ไปรษณีย์ได้โดยใช้บริการจัดส่งแบบอีคอมเมิร์ซของ DHL เท่านั้น บริการจัดส่งของ DHL Express ไม่รองรับตู้ไปรษณีย์ที่มีที่อยู่ต้นทางหรือปลายทางที่ใช้ Markets Pro
  • Markets pro เข้ากันไม่ได้กับบัญชีผู้ใช้ UPS ที่เชื่อมต่อกับส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ
  • เมื่อคุณพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ DHL eCommerce ใบจ่าหน้าเหล่านี้จะถูกพิมพ์ออกมาเป็นใบจ่าหน้าของ USPS เนื่องจากคุณจำเป็นต้องส่งพัสดุของคุณที่ตำแหน่งจัดส่งของ USPS และ USPS จะถ่ายโอนพัสดุของคุณไปยัง DHL หรือหาก USPS ไปรับพัสดุจากตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการจัดส่งของคุณ USPS ก็สามารถรับพัสดุเหล่านี้ไปพร้อมกับพัสดุที่จะจัดส่งอื่นๆ ของคุณได้
  • Markets Pro ไม่รองรับสินค้าที่จัดการจากตำแหน่งที่ตั้งของแอปหรือตำแหน่งที่ตั้งของจัดการคำสั่งซื้อแบบกำหนดเอง ซึ่งมักจะเป็นตำแหน่งที่ตั้งที่ใช้โดยการดรอปชิปหรือแอปธุรกิจพิมพ์ลวดลายตามสั่ง สินค้าจากแอปที่เข้ากันไม่ได้กับ Markets Pro ยังสามารถขายภายในประเทศได้
  • สินค้าที่คุณจัดส่งต้องเป็นสินค้าที่เข้าถึงได้ทั่วไปที่หน้าร้านของคุณ บางครั้งผู้ขนส่งจะต้องดูสินค้าของคุณที่หน้าร้านเพื่อทำพิธีศุลกากร ตัวอย่างเช่น ร้านค้าที่มีการเข้ารหัสผ่านป้องกันหรือสินค้าที่ถูกลบล่าสุดสามารถแสดงสิทธิ์การเข้าถึงสินค้าของคุณให้แก่ผู้ขนส่งและขัดขวางกระบวนการทำพิธีศุลกากรได้

  ข้อกำหนดเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

  ตรวจสอบค่าบรรจุภัณฑ์สูงสุดต่อไปนี้:

  ข้อกำหนดเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ของ DHL
  บริการจัดส่ง ขนาด น้ำหนัก
  DHL eCommerce Parcel International Direct ขนาดของสินค้าแต่ละชิ้นสูงสุดคือความยาว 42 นิ้ว (79 นิ้วสำหรับแคนาดา) และขนาด (ความยาว + เส้นรอบวง) คือ 79 นิ้ว (118 นิ้วสำหรับแคนาดา) น้ำหนักสินค้าสูงสุดคือ 44 ปอนด์ (66 ปอนด์สำหรับแคนาดา)
  DHL eCommerce Parcel International Standard ขนาดของสินค้าแต่ละชิ้นสูงสุดคือความยาว 47 นิ้ว ความกว้าง 24 นิ้ว และความสูง 24 นิ้ว น้ำหนักสินค้าสูงสุดคือ 44 ปอนด์ (66 ปอนด์สำหรับแคนาดา)
  DHL Express Worldwide
 • ขนาดของสินค้าแต่ละชิ้นสูงสุดคือความยาว 48 นิ้ว ความกว้าง 48 นิ้ว และความสูง 48 นิ้ว
 • ขนาดแท่นวางสินค้าสูงสุดคือความยาว 48 นิ้ว ความกว้าง 48 นิ้ว และความสูง 63 นิ้ว
 • น้ำหนักสินค้าสูงสุดคือ 150 ปอนด์
 • น้ำหนักแท่นวางสินค้าสูงสุดคือ 660 ปอนด์
 • เมื่อใช้ DHL Express Worldwide คุณสามารถจ่ายค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับสินค้าที่น้ำหนักเกิน สินค้าที่ขนาดใหญ่เกิน หรือแท่นวางสินค้าแบบซ้อนไม่ได้เพื่อใช้ค่าที่สูงกว่าค่าบรรจุภัณฑ์สูงสุดเหล่านี้ ไม่สามารถแทนที่น้ำหนักพาเลทสูงสุดที่ 660 ปอนด์ได้ และไม่รับบรรจุภัณฑ์ที่มีความยาวเกิน 120 นิ้ว

  สินค้าเฉพาะรายการเดียวจะมีใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งได้เพียงใบเดียว ไม่รองรับสินค้าเฉพาะรายการเดียวที่จัดส่งในหลายบรรจุภัณฑ์

  ข้อจํากัดด้านมูลค่า

  ตรวจสอบข้อจํากัดมูลค่าคำสั่งซื้อต่อไปนี้:

  ข้อจํากัดมูลค่าของ DHL
  บริการจัดส่ง ข้อจํากัดด้านมูลค่า
  DHL eCommerce Parcel International Direct มูลค่าคำสั่งซื้อสูงสุดคือ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐโดยมีข้อยกเว้นดังต่อไปนี้:
 • ออสเตรเลีย: 1,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
 • แคนาดา: 3,300 ดอลลาร์แคนาดา
 • เยอรมนี: 1,000 ยูโร
 • นิวซีแลนด์: 1,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์
 • สหราชอาณาจักร: 2500 ปอนด์สเตอร์ลิง
 • DHL eCommerce Parcel International Standard มูลค่าคำสั่งซื้อสูงสุดคือ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐโดยมีข้อยกเว้นดังต่อไปนี้:
 • ออสเตรเลีย: 2,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
 • แคนาดา: 2,500 ดอลลาร์แคนาดา
 • จีน: 1,000 หยวนจีน
 • เยอรมนี: 1,000 ยูโร
 • นิวซีแลนด์: 1,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์
 • สหราชอาณาจักร: 900 ปอนด์สเตอร์ลิง
 • DHL Express Worldwide มูลค่าคำสั่งซื้อสูงสุดคือ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ข้อจํากัดด้านมูลค่าสำหรับสินค้าบางหมวดหมู่อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศปลายทาง

  หมวดหมู่สินค้าบางหมวดหมู่ เช่น เครื่องประดับหรือนาฬิกาต้องมีมูลค่าไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อรายการ ตัวอย่างเช่น หากคุณขายเครื่องประดับ คุณยังสามารถซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งที่มีมูลค่าการสั่งซื้อสูงสุด 25,000 ดอลลาร์สหรัฐได้ แต่ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าเครื่องประดับแต่ละรายการต้องมีมูลค่าไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ

  ค่าจัดส่งเพิ่มเติม

  ในบางกรณีคุณอาจต้องจ่ายค่าจัดส่งเพิ่มเติม ตรวจสอบตารางต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าจัดส่งเพิ่มเติม:

  ค่าจัดส่งเพิ่มเติม
  ประเภทค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมการบริการ คำอธิบาย
  ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับพื้นที่ห่างไกล 7 ดอลลาร์สหรัฐ หากคุณจัดส่งจากหรือไปยังพื้นที่ห่างไกล คุณอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับพื้นที่ห่างไกล โดยมีเพียงบริการของ DHL Express เท่านั้นที่เก็บค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับพื้นที่ห่างไกล
  ค่าธรรมเนียมใบแจ้งหนี้แบบหลายรายการ 5 ดอลลาร์สหรัฐ หากคุณจัดส่งสินค้าจากต้นทางสินค้าที่แตกต่างกันอย่างน้อยห้ารายการ หรือจัดส่งสินค้าที่มีรหัส HS แตกต่างกันอย่างน้อย 5 รหัส
  ค่าธรรมเนียมการชำระภาษีอากร 3 ดอลลาร์สหรัฐ DHL จะชำระอากรและภาษีให้แก่รัฐบาลท้องถิ่นในนามของคุณหรือลูกค้าของคุณ โดย DHL จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากบริการนี้
  ค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติม แตกต่างกันไป ค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมจะขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงในปัจจุบัน
 • ค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมของ DHL Express
 • ค่าบริการเชื้อเพลิงเพิ่มเติมของ DHL eCommerce
 • ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับสินค้าที่น้ำหนักเกิน
 • DHL Express: 36-38 ดอลลาร์สหรัฐ
 • DHL eCommerce: 15.50 ดอลลาร์สหรัฐ
 • สินค้าทุกชิ้นจะถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมแบบคงที่ ซึ่งรวมถึงแท่นวางสินค้าที่น้ำหนักเกิน 150 ปอนด์ โดยสินค้าที่น้ำหนักเกินจะต้องใช้บริการขนย้ายเพิ่มเติมและคุณต้องกำหนดเวลารับสินค้า
  ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับสินค้าที่ขนาดใหญ่เกิน
 • DHL Express: 36-38 ดอลลาร์สหรัฐ
 • DHL eCommerce: 15.50 ดอลลาร์สหรัฐ
 • สินค้าทุกชิ้นจะถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมแบบคงที่ ซึ่งรวมถึงแท่นวางสินค้าที่แต่ละด้านต้องมีขนาดไม่เกิน 48 นิ้ว โดยสินค้าที่ขนาดใหญ่เกินจะต้องใช้บริการขนย้ายเพิ่มเติมและคุณต้องกำหนดเวลารับสินค้าตามความต้องการ
  ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับแท่นวางสินค้าแบบซ้อนไม่ได้ แตกต่างกันไป แท่นวางสินค้าแบบซ้อนไม่ได้ทุกชิ้นจะถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมแบบคงที่ ไม่ว่าจะเนื่องจากรูปร่างของแท่นวาง สิ่งที่บรรจุ หรือวัสดุบรรจุภัณฑ์หรือตามที่ผู้จัดส่งร้องขอก็ตาม โดยแท่นวางสินค้าแบบซ้อนไม่ได้จะต้องใช้บริการขนย้ายเพิ่มเติมและคุณต้องกำหนดเวลารับสินค้าตามความต้องการ

  การนำสินค้าของคุณไปยัง DHL

  วิธีการส่งพัสดุของคุณอาจเปลี่ยนแปลงไปตามบริการจัดส่งที่คุณใช้ ดังนี้:

  • หากคุณใช้บริการ DHL eCommerce Parcel International Direct หรือ DHL ECommerce Parcel International Standard Shipping คุณจะต้องส่งสินค้าของคุณไปที่ตำแหน่งจัดส่งของ USPS หรือให้ USPS รับสินค้าที่จะจัดส่ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการรับสินค้าของ USPS ซึ่งรวมถึงการรับสินค้าแบบต่อเนื่อง USPS จะถ่ายโอนการจัดส่งของคุณไปยัง DHL
  • หากคุณใช้บริการจัดส่งของ DHL Express WorldWide คุณสามารถส่งพัสดุของคุณที่จุดรับสินค้าของของ DHL หรือนัดรับสินค้าได้ หากคุณต้องการตั้งค่าวันและช่วงเวลาการรับสินค้าตามรอบการจัดส่งของคุณ คุณต้องติดต่อ ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าช่วงการรับสินค้าเป็นวันจันทร์และวันศุกร์เวลา 15:00 น. - 17:00 น.

  นัดหมายเวลารับสินค้าที่จะจัดส่งของ DHL Express

  1. ไปที่เว็บไซต์ DHL Express
  2. คลิก “นัดหมายเวลารับสินค้า
  3. ในส่วน “คุณต้องสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งหรือไม่” ให้คลิกที่ “ไม่
  4. คลิก “คุณต้องมีหมายเลข DHL Waybill หรือหมายเลขบัญชี DHL เพื่อนัดหมายเวลารับสินค้า” เพื่อเปิดเมนูดรอปดาวน์ จากนั้นเลือก “ฉันมีหมายเลข DHL Waybill
  5. ในช่อง “หมายเลข Waybill” ให้ป้อนหมายเลขรายการสินค้าขนส่ง คุณสามารถดูหมายเลขรายการสินค้าขนส่ง เช่น 1159527530 ได้ในใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของคุณใต้บาร์โค้ด โปรดอย่าใช้หมายเลขบัญชี DHL ของคุณเอง
  6. ในช่อง “โทรศัพท์” ให้ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
  7. คลิกถัดไป
  8. ป้อนที่อยู่สำหรับการรับสินค้าและรายละเอียดการติดต่อของคุณแล้วคลิก “ถัดไป
  9. ป้อนน้ำหนักและขนาดของบรรจุภัณฑ์ของคุณ จากนั้นคลิก “อัปเดต
  10. เลือกวันที่และเวลาในการรับสินค้า จากนั้นคลิก “นัดหมายเวลารับสินค้า

  ประกันการจัดส่ง

  DHL ให้การคุ้มครองการจัดส่ง Markets Pro ที่สูญหายและเสียหาย:

  • สำหรับ DHL Express จํานวนเงินที่ได้รับการคุ้มครองนั้นต่ำกว่ามูลค่าตลาดปัจจุบันหรือ 30 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม หลักฐานแสดงมูลค่าที่คุณระบุจะเป็นตัวกำหนดมูลค่าตลาดปัจจุบัน
  • สำหรับ DHL eCommerce การจัดส่งทุกครั้งจะรวมประกันมูลค่า 100 ดอลลาร์สหรัฐ

  การเรียกร้องสินไหม

  หากสินค้าที่จัดส่งของคุณสูญหายหรือได้รับความเสียหาย ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify เพื่อยื่นข้อร้องเรียน หากพัสดุได้รับความเสียหาย คุณสามารถยื่นข้อร้องเรียนโดยทันทีไม่ว่าบริการจัดส่งจะจัดส่งหรือไม่

  ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับการยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับค่าจัดส่งที่สูญหาย:

  ทันทีที่คุณพบว่าพัสดุสูญหายหรือได้รับความเสียหาย ให้ส่งข้อร้องเรียน โดยระบุข้อมูลดังต่อไปในนี้ในอีเมลที่คุณส่ง:

  • ที่อยู่ .myshopify.com ของคุณ
  • เลขคำสั่งซื้อ
  • คำอธิบายความเสียหาย
  • หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ
  • ภาพหน้าจอแสดงข้อความระหว่างผู้ขายและลูกค้าเพื่อยืนยันการสูญหายหรือความเสียหายของบรรจุภัณฑ์
  • หากต้องการเรียกร้องค่าเสียหาย ให้แนบรูปถ่ายบรรจุภัณฑ์และสินค้าที่ได้รับความเสียหายด้วย

  การปรับราคาใบจ่าหน้าการจัดส่งของ Markets Pro

  การปรับราคาใบจ่าหน้าการจัดส่งจะเกิดขึ้นเมื่อน้ำหนักหรือขนาดของบรรจุภัณฑ์ไม่ตรงกับขนาดที่คุณป้อนในการซื้อใบจ่าหน้าหรือหากบรรจุภัณฑ์ไม่สามารถจัดส่งได้ ตัวอย่างเช่น หากบรรจุภัณฑ์ของคุณหนักหรือใหญ่กว่าที่ระบุไว้ในระหว่างการซื้อใบจ่าหน้า อาจมีการปรับราคา หลังจากคุณจัดส่งแล้ว ผู้ให้บริการขนส่งจะตรวจสอบราคาใบระบุการจัดส่งที่ถูกต้อง หากผู้ให้บริการขนส่งของคุณระบุว่าการจัดส่งของคุณต้องมีการปรับราคา การปรับจะแสดงในไทม์ไลน์ของการสั่งซื้อ คุณได้รับการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการรับเงินครั้งถัดไปของคุณ บรรจุภัณฑ์ของคุณอาจยังคงได้รับการจัดส่งเมื่อมีการปรับ

  หมายเลขภาษี VAT (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) และ IOSS (Import One Stop Shop) ทั้งหมดจะถูกนำไปใช้กับคำสั่งซื้อของ Markets Pro โดยอัตโนมัติ

  การปรับราคาเป็นแนวทางปฏิบัติมาตรฐานของอุตสาหกรรม และผู้ให้บริการจัดส่งส่วนใหญ่ปฏิบัติตามมาตรฐานนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการปรับราคา ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณป้อนข้อมูลที่ถูกต้องเมื่อคุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง เนื่องจากเวลาการประมวลของผู้ให้บริการขนส่ง ไม่ใช่เรื่องแปลกที่อาจมีความล่าช้าระหว่างเมื่อคุณซื้อใบเรียกเก็บเงินและเมื่อคุณถูกเรียกเก็บเงินหรือเครดิตในการปรับราคา

  ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างสาเหตุของการแก้ไขราคาที่อาจเกิดขึ้นได้:

  • น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ที่ระบุในใบจ่าหน้าไม่ตรงกับน้ำหนักจริงของการจัดส่ง
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์ที่ระบุในใบจ่าหน้าไม่ตรงกับขนาดจริงของการจัดส่ง
  • ใช้ใบจ่าหน้าอัตราค่าจัดส่งตายตัวกับอัตราค่าจัดส่งตามน้ำหนัก หรือใช้ใบจ่าหน้าอัตราค่าจัดสั่งตามน้ำหนักกับกล่องที่มีอัตราค่าจัดส่งตายตัว
  • ที่อยู่ที่ให้ไว้สำหรับการจัดส่งไม่ถูกต้อง

  หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปรับราคาใบจ่าหน้าการจัดส่ง ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

  บรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถจัดส่งได้ใน Markets Pro

  ในกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งบรรจุภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้ บรรจุภัณฑ์จะอยู่ในสถานะไม่สามารถจัดส่งได้ มีปัจจัยหลายประการที่อาจนำไปสู่การจัดส่งที่ไม่สามารถจัดส่งได้ ต่อไปนี้คือสาเหตุทั่วไปบางประการที่ทำให้ไม่สามารถจัดส่งบรรจุภัณฑ์ได้:

  • ที่อยู่ของลูกค้าไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถอ่านได้ ไม่ถูกต้อง หรือไม่พบตำแหน่งที่ตั้ง
  • เจ้าหน้าที่ศุลกากรในประเทศหรือภูมิภาคของลูกค้าไม่สามารถเคลียร์บรรจุภัณฑ์ได้
  • ลูกค้าปฏิเสธบรรจุภัณฑ์ก่อนเปิดบรรจุภัณฑ์
  • บรรจุภัณฑ์มีรายการสินค้าต้องห้าม

  ในกรณีส่วนใหญ่ เมื่อไม่สามารถจัดส่งบรรจุภัณฑ์ได้ ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify จะส่งอีเมลถึงคุณซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุที่ไม่สามารถจัดส่งบรรจุภัณฑ์ได้ รวมถึงผลลัพธ์ของบรรจุภัณฑ์ ในบางกรณี DHL Express อาจติดต่อลูกค้าเท่านั้น ผลลัพธ์ของพัสดุที่ไม่สามารถจัดส่งได้อาจเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ซึ่งจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการขนส่ง ตำแหน่งที่ตั้งของพัสดุ และสาเหตุที่มีสถานะไม่สามารถจัดส่งได้:

  • เปลี่ยนเส้นทางบรรจุภัณฑ์
  • คืนสินค้ากลับต้นทาง
  • บรรจุภัณฑ์ถูกล้มเลิกการดำเนินการ

  ผลลัพธ์เหล่านี้มักจะมีค่าธรรมเนียม ซึ่งจะระบุไว้ในยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับครั้งถัดไปและในไทม์ไลน์ของคำสั่งซื้อ

  ตัวเลือก รายละเอียด ข้อความอธิบายในส่วนผู้ดูแล Shopify
  เปลี่ยนเส้นทางบรรจุภัณฑ์ คุณระบุที่อยู่ที่จัดส่งใหม่สำหรับบรรจุภัณฑ์ จะมีการคิดค่าธรรมเนียมในการปรับเปลี่ยนใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง การปรับใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง
  คืนสินค้ากลับต้นทาง บรรจุภัณฑ์จะถูกส่งกลับไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่จัดส่งมา จะมีการคิดค่าธรรมเนียมในการสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง
  บรรจุภัณฑ์ถูกล้มเลิกการดำเนินการ ผู้ให้บริการขนส่งจะกำจัดบรรจุภัณฑ์ในประเทศหรือภูมิภาคของลูกค้า อาจมีการคิดค่าธรรมเนียมในการกำจัดบรรจุภัณฑ์ การแก้ไข

  พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

  ทดลองใช้งานฟรี