การจัดส่งด้วย Shopify Markets Pro

หากต้องการจัดการและจัดส่งคำสั่งซื้อระหว่างประเทศของคุณด้วย Markets Pro คุณสามารถใช้ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ได้:

 • ซื้อและพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งได้โดยตรงจากส่วน Shopify admin ของคุณ
 • จัดการและจัดส่งคำสั่งซื้อโดยใช้พาร์ทเนอร์การจัดการคำสั่งซื้อจากภายนอกของคุณ
 • ผสานการทำงานของคลังสินค้าเข้ากับ API การจัดส่งของ Global-e

คุณสามารถซื้อได้เฉพาะใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ DHL Express และการจัดส่งของคุณต้องเป็นไปตามข้อกำหนดการจัดส่งหลายประการ

ข้อกำหนดในการจัดส่ง

เมื่อจัดส่งด้วย Markets Pro การจัดส่งของคุณจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์และมูลค่า ข้อกำหนดบางประการอาจแตกต่างกันไปตามประเทศปลายทาง ทั้งนี้ สินค้าและหมวดหมู่สินค้าบางรายการจะถูกห้ามหรือถูกจำกัดใน Markets Pro

ข้อกำหนดเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

ตรวจสอบค่าบรรจุภัณฑ์สูงสุดต่อไปนี้:

 • น้ำหนักสินค้าสูงสุดคือ 150 ปอนด์
 • ขนาดสินค้าสูงสุดคือความยาว 47.24 นิ้ว ความกว้าง 47.24 นิ้ว และความสูง 47.24 นิ้ว
 • น้ำหนักแท่นวางสินค้าสูงสุดคือ 660 ปอนด์
 • ขนาดแท่นวางสินค้าสูงสุดคือความยาว 48 นิ้ว ความกว้าง 48 นิ้ว และความสูง 63 นิ้ว

หากสินค้าหรือแท่นวางสินค้าของคุณมีน้ำหนักหรือขนาดเกินค่าสูงสุดจะมีการเก็บค่าบริการแบบคงที่เพิ่มเติม

ข้อจํากัดด้านมูลค่า

ข้อจํากัดด้านมูลค่าสำหรับสินค้าบางหมวดหมู่อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศปลายทาง สำหรับสินค้าบางหมวดหมู่ คุณสามารถซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งที่มีมูลค่าการสั่งซื้อสูงสุด 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ ได้ แต่สำหรับบางหมวดหมู่ เช่น เครื่องประดับ ต้องมีมูลค่าไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ดาวน์โหลดอัตราค่าจัดส่งที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ

คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ CSV พร้อมอัตราค่าจัดส่งที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะได้ โดยคุณสามารถใช้อัตราค่าจัดส่งเหล่านี้เป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่ออัปเดตอัตราค่าจัดส่งที่แสดงในขั้นตอนการชำระเงินของคุณได้

ขั้นตอน:

 1. ในหน้า Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ตลาด
 2. ในส่วนตลาดอื่นๆ ให้คลิก “การกำหนดลักษณะ
 3. ในส่วนอัตราค่าจัดส่งของลูกค้า ให้คลิก “ดาวน์โหลดตารางอัตราค่าจัดส่งที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ
 4. คลิกดาวน์โหลด

การนัดหมายเวลารับสินค้าที่จะจัดส่ง

คุณสามารถเลือกตัวเลือกการรับสินค้าที่จะจัดส่งได้ในระหว่างการสมัครใช้ Markets Pro ตรวจสอบตารางต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการรับสินค้าที่จะจัดส่ง:

ตัวเลือกการรับสินค้าที่จะจัดส่งของ Markets Pro
ตัวเลือกการรับสินค้า คำอธิบาย
การรับสินค้าแบบตามรอบ เลือกช่วงวันและเวลาในการรับสินค้าที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น คุณอาจตั้งค่าช่วงการรับสินค้าเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:00 - 17:00 น. การรับสินค้าแบบตามรอบจะเริ่มต้น 48 ชั่วโมงหลังจากที่คุณได้รับคำสั่งซื้อ Markets Pro รายการแรก
การรับสินค้าตามเวลาที่ต้องการ นัดหมายเวลารับสินค้าที่จะจัดส่งผ่านเว็บไซต์ DHL ด้วยตนเองในวันและเวลาที่คุณต้องการหลังจากที่คุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ DHL Express แล้ว

หากคุณต้องการปรับข้อมูลการรับสินค้าของคุณ คุณจะต้องติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

นัดหมายเวลารับสินค้าที่จะจัดส่งตามความต้องการ

 1. ไปที่เว็บไซต์ DHL Express
 2. คลิก “นัดหมายเวลารับสินค้า
 3. ในส่วน “คุณต้องสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งหรือไม่” ให้คลิกที่ “ไม่
 4. คลิก “คุณต้องมีหมายเลข DHL Waybill หรือหมายเลขบัญชี DHL เพื่อนัดหมายเวลารับสินค้า” เพื่อเปิดเมนูดรอปดาวน์ จากนั้นเลือก “ฉันมีหมายเลข DHL Waybill
 5. ในช่อง “หมายเลข Waybill” ให้ป้อนหมายเลขรายการสินค้าขนส่ง คุณสามารถดูหมายเลขรายการสินค้าขนส่ง เช่น 1159527530 ได้ในใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของคุณใต้บาร์โค้ด
 6. ในช่อง “โทรศัพท์” ให้ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
 7. คลิกถัดไป
 8. ป้อนที่อยู่สำหรับการรับสินค้าและรายละเอียดการติดต่อของคุณแล้วคลิก “ถัดไป
 9. ป้อนน้ำหนักและขนาดของบรรจุภัณฑ์ของคุณ จากนั้นคลิก “อัปเดต
 10. เลือกวันที่และเวลาในการรับสินค้า จากนั้นคลิก “นัดหมายเวลารับสินค้า

การจัดการคำสั่งซื้อโดยตรงผ่านส่วน Shopify admin ของคุณ

คุณสามารถจัดการคำสั่งซื้อ Markets Pro ได้โดยตรงในส่วน Shopify admin ของคุณโดยซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ DHL Express แบบแยกทีละใบหรือหลายใบในครั้งเดียว

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งในส่วน Shopify admin

ก่อนที่คุณจะซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ DHL Express ให้กับคำสั่งซื้อระหว่างประเทศของคุณผ่านส่วน Shopify admin โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาต่อไปนี้:

 • คุณไม่สามารถเพิ่มประกันการจัดส่งไปยังใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ Markets Pro ได้
 • Markets Pro ไม่รองรับบรรจุภัณฑ์ของผู้ให้บริการขนส่ง คุณต้องใช้บรรจุภัณฑ์แบบกำหนดเองในส่วน Shopify admin ของคุณ
 • คุณสามารถซื้อได้เฉพาะใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ DHL Express เท่านั้น
 • เพื่อให้การคํานวณอากรถูกต้องแม่นยำ คุณจะไม่สามารถแก้ไขประเทศที่จัดส่งได้สำหรับคำสั่งซื้อที่ชำระอากรล่วงหน้าและคำสั่งซื้อที่จัดส่งไปยังแคนาดา สหรัฐอเมริกา หรือบราซิล นอกจากนี้คุณยังไม่สามารถแก้ไขจังหวัดหรือรัฐที่จัดส่งได้อีกด้วย
 • มูลค่าสำแดงของการจัดส่งระหว่างประเทศสูงสุดอยู่ที่ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ซื้อและพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งแยกทีละใบ

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกคำสั่งซื้อที่มีรายการที่ยังไม่ได้จัดการ

 3. ในส่วนยังไม่ได้จัดการ ให้คลิกสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

 4. ในส่วนรายการ ให้ยืนยันจำนวนของรายการที่คุณต้องการรวมไว้ในการจัดการสินค้านี้ หากคุณต้องการจัดส่งคำสั่งซื้อของลูกค้าโดยใช้การจัดการมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้เปลี่ยนปริมาณของแต่ละรายการที่คุณไม่ต้องการจัดส่งในการจัดการครั้งนี้ คุณสามารถซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งเพิ่มเติมสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อแต่ละครั้ง ซึ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินการคำสั่งซื้อทั้งหมดให้เสร็จสิ้น

 5. ตรวจสอบแบบฟอร์มใบศุลกากรเพื่อเพิ่มข้อมูลที่ขาดหายไป:

 6. ตัวเลือกเสริม: ในส่วนของค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ให้เลือกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อใช้ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งกับใบจ่าหน้าของคุณ

 7. ในส่วน บรรจุภัณฑ์ ให้เลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่หรือสร้างบรรจุภัณฑ์ใหม่:

 8. ในช่อง น้ําหนักรวม (รวมบรรจุภัณฑ์) ให้ป้อนน้ําหนักรวมของพัสดุของคุณ

 9. ในช่อง วันที่จัดส่ง ให้เลือกวันที่จัดส่ง หากคุณต้องการส่งรายละเอียดการจัดส่งให้แก่ลูกค้าของคุณโดยอัตโนมัติในวันที่ดังกล่าว ให้เลือก ส่งข้อมูลการจัดส่งให้แก่ลูกค้า

 10. ตรวจสอบรายละเอียดการจัดส่งของคุณในส่วนข้อมูลสรุป แล้วคลิกซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

 11. เลือกว่าจะเทียบเคียงใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของคุณกับแบบฟอร์มศุลกากรหรือบันทึกการจัดส่ง จากนั้นเลือกรูปแบบของกระดาษที่คุณจะใช้พิมพ์

 12. พิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งและเอกสารการจัดส่ง

ซื้อและพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งหลายใบในครั้งเดียว

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการดูเฉพาะคำสั่งซื้อที่ต้องจัดการ ให้คลิกแท็บ “ยังไม่จัดการ

 3. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากคำสั่งซื้อแต่ละรายการที่คุณต้องการสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

 4. คลิก “สร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง” หากคุณจัดการจากหลายตำแหน่งที่ตั้ง ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสม จากนั้นคลิก “ต่อไป

 5. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการใช้ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้ากับใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

  1. เลือกคำสั่งซื้อ
  2. คลิก “เลือกคำสั่งซื้อแล้ว X รายการ
  3. คลิกค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
 6. ตรวจสอบใบศุลกากรเพื่อเพิ่มข้อมูลที่ขาดหายไป:

  1. คลิกที่ช่อง “สินค้า” ของคำสั่งซื้อ
  2. คลิก “แก้ไขใบศุลกากร
  3. ตรวจสอบยืนยันน้ำหนัก ปริมาณ มูลค่า และคำอธิบายสินค้าแต่ละรายการ
  4. ไม่บังคับ: เลือกบันทึกข้อมูลการจัดส่งไปยังรายละเอียดสินค้า
  5. ในส่วนอัปเดตแบบฟอร์มใบศุลกากร ให้เลือกตัวเลือกว่าจะอัปเดตคําสั่งซื้อหลายรายการ หรือเฉพาะคําสั่งซื้อนี้เท่านั้น
  6. คลิกที่ “บันทึก
 7. ในหน้าสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง ให้แก้ไขใบจ่าหน้าของคุณตามต้องการ

 8. คลิก “ตรวจสอบและซื้อ

 9. ตัวเลือกเสริม: เปลี่ยนวันที่จัดส่ง

 10. ตัวเลือกเสริม: เปลี่ยนว่าจะส่งอีเมลการจัดการสินค้าให้ลูกค้าของคุณหรือไม่

 11. คลิกที่ “ซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

 12. เลือกว่าคุณต้องการที่จะเทียบเคียงใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งกับแบบฟอร์มศุลกากรและบันทึกการจัดส่ง จากนั้นเลือกรูปแบบของกระดาษที่คุณจะใช้พิมพ์

 13. พิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งและเอกสารการจัดส่ง

การจัดการคำสั่งซื้อโดยใช้พาร์ทเนอร์การจัดการคำสั่งซื้อจากภายนอก

หากคุณจัดการและจัดส่งคำสั่งซื้อของคุณโดยใช้พาร์ทเนอร์การจัดการคำสั่งซื้อจากภายนอก คุณต้องแจ้งให้พาร์ทเนอร์การจัดการคำสั่งซื้อจากภายนอกของคุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในการจัดการคำสั่งซื้อระหว่างประเทศ นอกจากนี้คุณยังต้องแจ้งให้พาร์ทเนอร์การจัดการคำสั่งซื้อทราบด้วยว่าพวกเขาต้องอัปเดต Organization ในช่อง “คำขอใบจ่าหน้า” ไปยังร้านค้าของคุณ

คุณสามารถใช้และเลือกพาร์ทเนอร์การจัดการคำสั่งซื้อดังต่อไปนี้ได้เพียงรายเดียวในระหว่างการสมัครใช้ Markets Pro และจัดการคำสั่งซื้อจาก Markets Pro ของคุณผ่านพาร์ทเนอร์รายนั้น:

 • Advanced Distribution Services
 • Bergen logistics
 • Deposco
 • Flurry
 • Idrive-logistics
 • Masonhub
 • PBD
 • Performance Team Partner
 • PFSweb
 • PLG
 • Pixior
 • Quiet logistics
 • Radial
 • Ryder
 • Saddle Creek
 • Sauceda
 • Softeon
 • Vai (ในบริการคลาวด์ ERP OMS)

หากพาร์ทเนอร์การจัดการคำสั่งซื้อของคุณไม่อยู่ในรายชื่อ คุณสามารถเขียนอีเมลถึง markets-pro@shopify.com และเสนอชื่อพาร์ทเนอร์ได้พาร์ทเนอร์การจัดการคำสั่งซื้อรายใหม่จะถูกเพิ่มไปยัง Markets Pro อย่างต่อเนื่อง

การใช้ระบบอัตโนมัติกับการจัดการคำสั่งซื้อของคุณโดยใช้ API การจัดส่งของ Global-e

คุณสามารถสร้างการผสานการทำงานในการจัดการคำสั่งซื้อของตนเองได้โดยใช้ API การจัดส่งของ Global-e หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เอกสาร PDF ต่อไปนี้:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี