การเพิ่มข้อความแสดงแทนไปยังรูปภาพธีมของคุณ

เมื่อคุณเพิ่มรูปภาพไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณ การทำให้ลูกค้าที่มีความพิการทางสายตาหรือผู้ที่มองเห็นได้ไม่ชัดเจนเข้าถึงได้นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ คุณสามารถดำเนินการสิ่งนี้ได้โดยการเพิ่มข้อความแสดงแทนที่อธิบายแต่ละรูปภาพอย่างถูกต้องแม่นยำ ลูกค้าที่ใช้เครื่องอ่านหน้าจอใช้งานข้อความแสดงแทนเพื่อสื่อสารเนื้อหาของรูปภาพบนร้านค้าออนไลน์ของคุณ

ในบทความนี้ คุณสามารถอ่านเกี่ยวกับการเพิ่มข้อความแสดงแทนไปยังรูปภาพจากตัวแก้ไขธีม นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มข้อความแสดงแทนไปยังรูปภาพสินค้าของคุณได้จากส่วนผู้ดูแล Shopify

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความแสดงแทนและการเข้าถึงธีม โปรดดูที่การเข้าถึงสำหรับธีม

เพิ่มข้อความแสดงแทนไปยังรูปภาพธีม

ขั้นตอน:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี