Thêm văn bản thay thế cho hình ảnh chủ đề

Khi thêm hình ảnh vào cửa hàng trực tuyến, bạn cần đảm bảo khách hàng mắc bệnh mù màu hoặc có thị lực kém có thể truy cập hình ảnh. Bạn có thể thực hiện bằng cách thêm văn bản thay thế mô tả chính xác từng hình ảnh. Khách hàng sử dụng trình đọc màn hình dựa vào văn bản thay thế để biết nội dung của hình ảnh trên cửa hàng trực tuyến.

Trong bài viết này, bạn có thể đọc về cách thêm văn bản thay thế cho hình ảnh từ trình biên tập chủ đề. Bạn cũng có thể thêm văn bản thay thế cho hình ảnh sản phẩm trong trang quản trị Shopify.

Để tìm hiểu thêm về văn bản thay thế và khả năng truy cập chủ đề, xem Khả năng truy cập của chủ đề.

Thêm văn bản thay thế cho hình ảnh chủ đề

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí