การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์สำหรับ Shopify POS ที่มีอยู่ในแอป

หมายเหตุ: การตั้งค่าฮาร์ดแวร์มีให้ใช้งานเฉพาะใน Shopify POS สำหรับ iPad เท่านั้น

หากคุณใช้ Shopify POS และร้านค้าของคุณใช้ แผน Shopify หรือแผนที่สูงกว่า หน้าจอการตั้งค่า ฮาร์ดแวร์ จะแสดงฮาร์ดแวร์ที่พร้อมใช้งานสำหรับระบบ Shopify POS ของคุณ

ดูอุปกรณ์บนเครือข่าย Shopify POS ของคุณ

หากคุณใช้ Shopify POS ใน แผน Shopify หรือแผนที่สูงกว่า คุณจะเห็นฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันบนเครือข่ายของคุณจากหน้าจอ ฮาร์ดแวร์ โดยการแตะที่ ร้านค้า จากนั้นแตะปุ่ม "ฮาร์ดแวร์"

หน้าจอฮาร์ดแวร์ที่แสดงฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้ง — Shopify POS สำหรับ iPad

ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับการพิมพ์ใบเสร็จ

เมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ ระบบจะตั้งค่าให้เป็นเครื่องพิมพ์ตามค่าเริ่มต้นสำหรับการพิมพ์ใบเสร็จโดยอัตโนมัติ หากเครื่องพิมพ์ตามค่าเริ่มต้นไม่สามารถใช้งานได้ คุณก็จะไม่สามารถพิมพ์ใบเสร็จได้ หากคุณมีเครื่องพิมพ์มากกว่าหนึ่งเครื่อง คุณจะสามารถเปลี่ยนเครื่องพิมพ์เริ่มต้นได้จาก Shopify POS

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify POS ให้แตะที่ร้านค้า จากนั้นแตะที่ฮาร์ดแวร์

 2. แตะที่เครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการตั้งค่าให้เป็นค่าเริ่มต้น

 3. เปิดใช้ตัวเลือกเครื่องพิมพ์ใบเสร็จตามค่าเริ่มต้น:

  ตัวเลือกเครื่องพิมพ์ใบเสร็จตามค่าเริ่มต้น — Shopify POS สำหรับ iPad

พิมพ์ใบเสร็จสำหรับการทดสอบ

หลังจากที่คุณได้ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแล้ว ระบบจะพิมพ์รายงานการวินิจฉัยโดยสังเขป หลังจากนี้คุณควรพิมพ์ใบเสร็จสำหรับการทดสอบเพื่อยืนยันว่าทุกอย่างใช้งานได้

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify POS ให้แตะที่ร้านค้า จากนั้นแตะที่ฮาร์ดแวร์

 2. แตะที่เครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการทดสอบ

 3. แตะที่พิมพ์ใบเสร็จสำหรับการทดสอบ

หมายเหตุ: คุณยังสามารถกดปุ่มฟีดที่ด้านหน้าของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics ที่รองรับเพื่อพิมพ์ใบเสร็จสำหรับการทดสอบได้ หากโหลดกระดาษใส่ไว้ เครื่องพิมพ์ก็จะพิมพ์ใบเสร็จสำหรับการทดสอบควรพิมพ์ออกมา

ทดสอบการเชื่อมต่อไปยังลิ้นชักเก็บเงิน

เมื่อคุณตั้งค่าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จและลิ้นชักเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ทั้งสองชิ้นใช้งานได้หรือไม่

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify POS ให้แตะที่ร้านค้า จากนั้นแตะที่ฮาร์ดแวร์

 2. แตะที่เครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการทดสอบ

 3. แตะที่ทดสอบลิ้นชักเก็บเงิน จากนั้นลิ้นชักเก็บเงินจะเปิดออก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี