การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์สำหรับ Shopify POS ที่มีอยู่ในแอป

หมายเหตุ: การตั้งค่าฮาร์ดแวร์มีให้ใช้งานเฉพาะใน Shopify POS สำหรับ iPad เท่านั้น

หากคุณใช้ Shopify POS ในแผน Shopify หรือที่สูงกว่า หน้าจอการตั้งค่าฮาร์ดแวร์จะแสดงฮาร์ดแวร์ที่พร้อมใช้งานสำหรับระบบ Shopify POS ของคุณ

ดูอุปกรณ์บนเครือข่าย Shopify POS ของคุณ

หากคุณใช้ Shopify POS ในแผน Shopify หรือที่สูงกว่า คุณจะเห็นฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันบนเครือข่ายของคุณจากหน้าจอฮาร์ดแวร์ โดยการแตะที่ร้านค้า จากนั้นแตะฮาร์ดแวร์:

หน้าจอฮาร์ดแวร์ที่แสดงฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้ง — Shopify POS สำหรับ iPad

ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับการพิมพ์ใบเสร็จ

เมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ ระบบจะตั้งค่าให้เป็นเครื่องพิมพ์ตามค่าเริ่มต้นสำหรับการพิมพ์ใบเสร็จโดยอัตโนมัติ หากเครื่องพิมพ์ตามค่าเริ่มต้นไม่สามารถใช้งานได้ คุณก็จะไม่สามารถพิมพ์ใบเสร็จได้ หากคุณมีเครื่องพิมพ์มากกว่าหนึ่งเครื่อง คุณจะสามารถเปลี่ยนเครื่องพิมพ์เริ่มต้นได้จาก Shopify POS

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify POS ให้แตะที่ร้านค้า จากนั้นแตะที่ฮาร์ดแวร์

 2. แตะที่เครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการตั้งค่าให้เป็นค่าเริ่มต้น

 3. เปิดใช้งานตัวเลือกเครื่องพิมพ์ใบเสร็จตามค่าเริ่มต้น:

  ตัวเลือกเครื่องพิมพ์ใบเสร็จตามค่าเริ่มต้น — Shopify POS สำหรับ iPad

พิมพ์ใบเสร็จสำหรับการทดสอบ

หลังจากที่คุณได้ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแล้ว ระบบจะพิมพ์รายงานการวินิจฉัยโดยสังเขป หลังจากนี้คุณควรพิมพ์ใบเสร็จสำหรับการทดสอบเพื่อยืนยันว่าทุกอย่างใช้งานได้

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify POS ให้แตะที่ร้านค้า จากนั้นแตะที่ฮาร์ดแวร์

 2. แตะที่เครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการทดสอบ

 3. แตะที่พิมพ์ใบเสร็จสำหรับการทดสอบ

หมายเหตุ: คุณยังสามารถกดปุ่มฟีดที่ด้านหน้าของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics ที่รองรับเพื่อพิมพ์ใบเสร็จสำหรับการทดสอบได้ หากโหลดกระดาษใส่ไว้ เครื่องพิมพ์ก็จะพิมพ์ใบเสร็จสำหรับการทดสอบควรพิมพ์ออกมา

ทดสอบการเชื่อมต่อไปยังลิ้นชักเก็บเงิน

เมื่อคุณตั้งค่าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จและลิ้นชักเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ทั้งสองชิ้นใช้งานได้หรือไม่

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify POS ให้แตะที่ร้านค้า จากนั้นแตะที่ฮาร์ดแวร์

 2. แตะที่เครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการทดสอบ

 3. แตะที่ทดสอบลิ้นชักเก็บเงิน จากนั้นลิ้นชักเก็บเงินจะเปิดออก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี