การใช้น้ำหนักตามปริมาตรสำหรับอัตราการจัดส่งที่คำนวณแล้ว

ปัจจุบัน ผู้ให้บริการจัดส่งหลายรายคำนวณอัตราค่าจัดส่งจากขนาดและน้ำหนักตามปริมาตรของการจัดส่งสินค้า น้ำหนักตามปริมาตรจะคำนวณตามสูตรโดยใช้ขนาดของการจัดส่งเริ่มต้นของคุณ

หากคุณใช้กล่องขนาดเริ่มต้นเพื่อจัดส่งคำสั่งซื้อ ขนาดของการจัดส่งเริ่มต้นของคุณจะคำนวณอัตราค่าจัดส่งที่คำนวณแล้วได้อย่างถูกต้อง หากคุณส่งบรรจุภัณฑ์โดยมีกล่องหลายขนาด คุณควรใช้แอปเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการคำนวณ

วิธีการทำงานของอัตราค่าจัดส่งตามปริมาตร

ขนาดบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นของคุณจะส่งไปยังผู้ให้บริการจัดส่งพร้อมกับน้ำหนักของคำสั่งซื้อเพื่อคำนวณอัตราค่าจัดส่งสำหรับลูกค้าของคุณ ผู้ให้บริการจัดส่งจะกำหนดน้ำหนักตามปริมาตรจากความสูง ความกว้าง และความลึกของบรรจุภัณฑ์ของคุณ

น้ำหนักตามปริมาตรจะมากกว่าน้ำหนักของคำสั่งซื้อ โดยลูกค้าของคุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับน้ำหนักตามปริมาตรของคำสั่งซื้อตน หากคุณรู้สึกว่าอัตราข้างต้นสูงเกินไปหรือต่ำเกินไป คุณสามารถปรับเปลี่ยนอัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณเพื่อเพิ่มหรือลดอัตราค่าจัดส่งได้ตามต้องการ

การคำนวณน้ำหนักตามปริมาตรอาจแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการจัดส่ง โปรดปรึกษาผู้ให้บริการจัดส่งที่คุณใช้งานสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายน้ำหนักตามปริมาตรของพวกเขา

ผู้ให้บริการจัดส่งที่มีนโยบายน้ำหนักตามปริมาตร:

ผู้ให้บริการจัดส่งที่ไม่มีมีนโยบายน้ำหนักตามปริมาตร:

กำหนดค่าขนาดบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นของคุณ

วิธีการ:

  1. ในส่วนบรรจุภัณฑ์ ให้คลิกชื่อบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ข้างใบจ่าหน้าเริ่มต้น:

  2. ป้อนชื่อ ขนาด และน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์การจัดส่งเริ่มต้นของคุณ:

  3. คลิก บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี