Told og importskatter

Hvis du sender internationalt, kan dine kunder blive opkrævet yderligere told og importskat, når de modtager deres forsendelser. Du kan opkræve told og importskatter ved betaling, hvis du opfylder kravene. Sørg for at gennemgå disse oplysninger om told og importskatter, før du opsætter opkrævning af told og importskatter ved betaling.

Fragtfirmaer

Et fragtfirma er en tjeneste, der transporterer et produkt. Ved produkter, der sendes internationalt, fungerer de som toldspeditør og er ansvarlige for opkrævning af told og importskatter. Fragtfirmaer opkræver disse gebyrer fra sælger eller køber afhængigt af forsendelsens incoterms.

Fragtfirmaer kan opkræve et udlægsgebyr for deres tjenester.

Incoterms

Valgmulighederne i forbindelse med administration af told og importskatter kaldes internationale handelsbetingelser eller incoterms. Disse betingelser afgør, hvordan din kunde opkræves, og hvordan fragtfirmaet opkræver betaling for told og importskatter.

Her er to eksempler på de mest anvendte handelsbetingelser:

 • Delivered Duty Paid (DDP). Dette indikerer, at sælger påtager sig ansvaret for alle eventuelle importomkostninger, der skal betales, når varerne krydser grænser (såsom told, importskatter eller udlægsgebyrer). Du kan opkræve betaling for disse gebyrer under betalingsprocessen. Når DDP er tilgængeligt, kan det hjælpe dig med at give kunderne den endelige pris for et produkt og hjælpe med at forhindre forsinkelser af kundernes levering.
 • Delivered at Place (DAP). Dette kaldes også Delivered Duty Unpaid (DDU). Dette indikerer, at sælger kun er ansvarlig for afsendelse af produktet, og at kunden er ansvarlig for betaling af eventuelle importomkostninger til fragtfirmaet (såsom told, importskatter eller udlægsgebyrer) ved levering. Nogle fragtfirmaer opkræver yderligere gebyrer for opkrævning af told ved levering, hvis tolden ikke er betalt på forhånd. Brug af DAP kan medføre, at dine kunder skal betale yderligere gebyrer.

Du kan hjælpe dine kunder med at undgå yderligere gebyrer ved at opkræve relevant told og importskat ved betaling. Du modtager senere en faktura fra fragtfirmaet for told og importskatter, som du kan betale med de gebyrer, du har opkrævet fra dine kunder.

Toldgebyrer

Beskatning af varer af lav værdi

Nogle lande og områder beskatter forsendelser med varer af lav værdi. Denne skat påvirker varer under en bestemt værdi, som varierer mellem de forskellige lande og områder. I EU er der f.eks. en grænse for beskatning af varer af lav værdi, hvor der opkræves moms på ordrer på tværs af grænser, hvis de har en værdi på 150 EUR eller derunder. I Storbritannien er der også en grænse for beskatning af varer af lav værdi. Her opkræves moms på ordrer på tværs af grænser, hvis de har en værdi på 135 GBP eller derunder.

Beskatning af varer af lav værdi gælder i følgende lande:

 • Australien
 • New Zealand
 • Schweiz
 • Norge
 • EU
 • Storbritannien

I de fleste tilfælde anbefales brugen af DDP på forsendelser til områder med beskatning af varer af lav værdi, så der også beregnes told og importskatter ved betaling for ordrer over denne grænse.

Når du f.eks. bruger DDP i EU, sker følgende:

 • Der opkræves moms på ordrer med en værdi på 150 EUR eller derunder.
 • Der opkræves moms og told på ordrer med en værdi på mere end 150 EUR.

Når du bruger DDP i Storbritannien, sker følgende:

 • Der opkræves moms på ordrer med en værdi på 135 GBP eller derunder, hvis du har angivet en skatteregistrering for Storbritannien i dine skatteindstillinger.
 • Der anvendes moms og told ved import af ordrer med en værdi over 135 GBP.

Beskatningen af varer af lav værdi betales normalt til skattemyndighederne ved hjælp af shopejerens årsopgørelse. Hvis du er i tvivl om, hvordan du overfører betaling for beskatning af varer af lav værdi, skal du kontakte skattemyndighederne i det enkelte land eller område. Du kan også rådføre dig med en lokal skatteekspert.

Importskatter

Importskatter opkræves af det enkelte land eller områdes toldmyndigheder på forsendelser over de minimis. I de fleste tilfælde er denne skat lig med den lokale omsætningsskat, som f.eks. moms eller GST.

Told

Told er et gebyr, som pålægges forsendelser af modtagerlandets - områdets toldmyndigheder, hvis forsendelsen er over de minimis. Told beregnes ud fra følgende faktorer:

 • den deklarerede værdi af produktet og leveringsomkostninger
 • produktkategorien som fastlagt af HS-koden (harmoniseret varebeskrivelse og kodesystem)
 • oprindelseslandet eller -området
 • destinationslandets toldsatser
 • gældende handelsaftaler

Told og importskatter, der er baseret på produktets angivne værdi, kan blive påvirket af rabatter eller gratis varer.

Udlægsgebyrer

Fragtfirmaer kan opkræve et udlægsgebyr for deres tjenester. Dette gebyr er ikke inkluderet, når du aktiverer opkrævning af told og importskatter ved betaling. Hvis du skal opkræve et udlægsgebyr fra dine kunder, kan du overveje at lægge prisen på gebyret til dine leveringspriser.

Aftaler for international levering

Aftaler for international levering bruges ved transport af varer mellem køber og sælger. Disse aftaler afgør, hvem der er ansvarlig for varerne under transit.

Her er to eksempler på de mest almindelige aftaler:

 • CIF (omkostning, forsikring, fragt). Denne aftale indikerer, at sælger påtager sig forsikringsansvar og andre omkostninger, indtil køber modtager varerne.
 • (FOB) (frit ombord). Denne aftale indikerer, at køber påtager sig forsikringsansvar og andre omkostninger, så snart varerne er blevet afsendt.

De fleste lande og områder inkluderer CIF (omkostning, forsikring, fragt), når de afgør, om en forsendelse er over grænsen for told og importskat. Andre medtager ikke disse omkostninger (FOB). Hvis du er i tvivl om, hvilke aftaler der er tilgængelige for dig, kan du kontakte dit fragtfirma. De mest bemærkelsesværdige lande og områder, der ikke medtager omkostninger til levering, håndtering og forsikring er følgende:

 • Canada
 • USA
 • Australien
 • New Zealand
 • Sydafrika

Sørg for, at du fortæller dine kunder om leveringsbetingelserne.

Minimumsværdi for ordrer, før der pålægges told og importskatter

Det er ikke alle ordrer, der er underlagt told og importskatter. Mange lande eller områder har en minimumsværdi for ordrer kaldet en de minimis, før der pålægges told og importskatter. Følgende tabel indeholder eksempler på de minimis-værdier.

Eksempler på de minimis-værdier
Land De minimis-værdi for told De minimis-værdi for skat
USA 800 USD 800 USD
Canada 20 CAD 20 CAD
Mexico 50 USD 117 USD
Australien 1.000 AUD 0 AUD
Kina 50 CNY 50 CNY
Hongkong 0 HKD 0 HKD
Irland 150 EUR 22 EUR
Japan 10.000 JPY 10.000 JPY
Sverige 1.600 SEK 300 SEK
Schweiz 5 CHF 5 CHF

De minimis-værdien er forskellig fra land til land og fra område til område. Nogle lande og områder har specifikke regler, der påvirker de minimis-værdi afhængigt af forsendelsens oprindelse. Varer, der f.eks. sendes til Canada fra Mexico eller USA pålægges told, hvis varerne har en værdi på 150 CAD eller mere. De pålægges importskat, hvis varerne har en værdi på 40 CAD eller mere.

Hvis du er i tvivl om de minimis-værdien for det land eller område, du sender til, kan du se websitet tilhørende landets eller områdets skattemyndigheder. Du kan også vælge at rådføre dig med en lokal skatteekspert.

I dette afsnit

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis