Tilausten ennustaminen

Kysynnän ennustamista on se, kun arvioit, montako tilausta yrityksesi vastaanottaa seuraavien viikkojen tai kuukausien aikana. Ennusteessa tulisi huomioida kaikki alennuskampanjat tai ‑myynnit, kaikki uudet tuotelanseeraukset ja kaikki mahdolliset tuotelopetukset. Kun on valmistautunut kaikkiin keskimääräisen tilausmäärän muutoksiin, auttaa se säästämään rahaa ja ylläpitämään myönteistä asiakaskokemusta. Lisäksi se auttaa jakelupalveluasi valmistautumaan tilausmäärän muutoksiin.

Oletetaan esimerkiksi, että jakelupalvelusi jakelee tavallisesti 100 tilausta viikossa yrityksesi puolesta. Jos esität palveluntarjoajan tietämättä markkinointikampanjaa, jonka ansiosta saat 500 lisätilausta, jakelupalvelusi ei välttämättä ole valmistautunut käsittelemään tätä määrää lisätilauksia. Tämä voi johtaa asiakkaiden tilausten käsittely- ja toimitusviiveisiin. Lisäksi et välttämättä ole lähettänyt tarpeeksi varastoa jakelupalveluun. Ennustamalla kysyntää ja pitämällä jakelupalvelun ajan tasalla ennusteista voit varmistaa, että sekä sinä että jakelupalvelusi voitte varautua odotettavissa oleviin tilauspiikkeihin.

Kysynnän ennustamisen hyödyt

Kysynnän ennustamisen hyödyt saadaan siitä, kun osataan varautua keskimääräisten myyntitasojen muutoksiin. Kysynnän ennustaminen tarjoaa erityisesti seuraavia hyötyjä:

 • Se auttaa sinua ymmärtämään alennuskampanjoidesi tai uusien tuotteiden vaikutusta kokonaistilausmääriin.
 • Se auttaa sinua suunnittelemaan keskeisiä myyntitapahtumia, kuten Black Friday- ja Cyber Monday ‑alennusmyyntejä, jotta voit varmistaa, ettei myyntituloja mene ohi suun.
 • Sen avulla voit varmistaa, että asiakkaasi saavat parhaan mahdollisen kokemuksen nopeilla toimitusajoilla, koska tuotetta on varastossa ja jakelupalvelussa on tarvittavat resurssit tilauksen nopeaan käsittelyyn.
 • Se auttaa tekemään varastoa koskevia päätöksiä, kuten milloin tuotetta pitää lähettää lisää jakelupalveluun.
 • Sen avulla voit säästää rahaa, kun pystyt välttämään liian suuren varastomäärän lähettämistä jakelupalveluun. Liian suuren varastomäärän lähettämisestä voi aiheutua ylimääräisiä kuluja varaston kuljetukseen ja säilytykseen liittyvien kustannusten muodossa.

Kysynnän ennustamisen aloittaminen

Vaikka kaikki yritykset saavat lisäarvoa kysynnän ennustamisesta, se on arvokkainta silloin, kun yrityksellä on käytettävissään historiatietoja. Tukeakseen varhaisten liiketoimintapäätösten tekemistä yritysten, joilla ei ole myyntihistoriaa, saattaa olla hyödyllistä miettiä markkinointitoimien mahdollista vaikutusta sekä sitä, missä tilausten käsittelyssä saattaa ilmetä mahdollisia pullokauloja. Yritykset, joilla taas on jo jonkin verran myyntihistoriaa, voivat aloittaa liiketoiminnan suunnittelemisen kysynnän ennustamisen avulla, kun johdonmukaisia viikkotilauksia on kertynyt kahdeksan viikon ajalta. Kun tilaushistoriatietoja on vähintään vuoden ajalta, voidaan aloittaa kausiennustaminen eli korkean ja alhaisen myynnin kuukausien perusteella tehtävä ennustaminen.

Ennen kuin aloitat kysynnän ennustamisen, kerää yrityksestäsi mahdollisimman kattavasti seuraavat tiedot:

 • Kysynnän historiatiedot:

  • Mikä on keskimääräinen myyntimäärä päivässä, viikossa ja kuukaudessa?
  • Millaisia kausiluonteisia vaikutuksia liiketoimintaan kohdistuu?
 • Suunnitelma tulevia alennuskampanjoita varten:

  • Mitä alennuskampanjoita ollaan julkaisemassa seuraavien kolmen kuukauden aikana?
  • Millaisia tuloksia alennuskampanjoilla on ollut menneisyydessä?
 • Suunnitelma tulevia tuotelanseerauksia tai tuotelopetuksia koskien.

Jos esimerkiksi olet uusi yritys, sinulla saattaa olla tietoa vain seuraavista:

 • keskimääräinen päivittäinen myynti: 25
 • keskimääräinen viikoittainen myynti: 178
 • keskimääräinen kuukausittainen myynti: 706
 • keskimääräinen alennuskampanja lisää myyntiä 15 %
 • kolmen viikon kuluttua alkaa uusi kaksipäiväinen (viikonlopun yli) alennuskampanja, jonka budjetti on kolminkertainen keskimääräisen alennuskampanjan budjettiin verrattuna
 • seitsemän viikon kuluttua tapahtuu yksi tuotelopetus.

Yllä olevassa esimerkissä sinun on ehkä ilmoitettava jakelupalvelullesi, että kolmen viikon kuluttua myyntiin on mahdollisesti odotettavissa 50 prosentin nousu tai noin 75 tilausta kahden päivän aikana tavallisen 50 tilauksen sijasta. Vaikka jakelupalveluasi ei ehkä suuresti hetkauta 25 tilauksen lisäys, mietitäänpä tilannetta, jossa jakelupalvelun 50 asiakasyritystä pitävät kaikki alennusmyynnin samana viikonloppuna: tällöin jakelupalvelulla on käsiteltävänään 1 250 lisätilausta, ja heidän olisi mahdollisesti pitänyt varautua tähän etukäteen.

Miten alennuskampanja vaikuttaa seitsemän viikon kuluttua tapahtuvaan tuotelopetukseen? Vaikka tuotteen myyntiä ollaan lopettamassa, onko varastossa kuitenkin tarpeeksi tuotetta koko seitsemän viikon ajalle kun alennuskampanjakin on tulossa?

Kun ilmoitat jakelupalvelullesi kysynnän ennusteestasi, auttaa se hyvän suhteen luomisessa. Lisäksi se auttaa molempia tahoja valmistautumaan kysynnän piikkeihin ja tekee tuotelinjan muutoksesta sujuvampaa.

Miten Shopify voi auttaa?

Shopify-kaupassasi on erilaisia myynti-, varasto- ja markkinointiraportteja, joiden avulla voit seurata myyntimääriä ja tilaustrendejä. Kaupan tilaussopimuksesta riippuen sinulla on käytettävissäsi raportteja, kuten myynnin talousraportti, myynti ajan myötä ‑raportti, varastosta keskimäärin myytävä osuus päivittäin ‑raportti ja markkinointiin liittyvä myynti ‑raportti.

Voit myös käyttää kauppasi Analytiikka-sivua saadaksesi yritystäsi koskevia tietoja.

Jos yrityksesi on vasta alkutaipaleellaan, et todennäköisesti tarvitse kaikkia Shopify-raportteja, sillä saat tarkan käsityksen myyntiluvuistasi muutenkin ilman suurempia laskutoimituksia. Yrityksesi kasvaessa nämä raportit voivat kuitenkin säästää aikaasi laskemalla kauppasi keskiarvoja.

Sujuva yhteistyö jakelupalvelun kanssa

Antamalla jakelupalvelulle tiedoksi realistisen kysyntäennustesuunnitelman voit varmistaa, että jakelupalveluntarjoajallasi on riittävästi työvoimaa ja resursseja tilaustesi nopeaan ja tehokkaaseen jakelemiseen. Ota yhteyttä jakelupalveluntarjoajaasi tiedustellaksesi, miten nämä tiedot voisi toimittaa heille kätevimmin ja miten usein he niitä haluaisivat. Jotkut yritykset kokevat, että näiden tietojen toimittaminen viikoittain on kaikkein hyödyllisintä, kun taas toiset, tavallisesti pienemmät yritykset, ilmoittavat jakelupalvelulleen vain merkityksellisemmistä muutoksista.

Myyntipiikkisesonkeina on yleensä parasta toimittaa ennustetietoja tavallista säännöllisemmin, koska useimpien yritysten myyntiin tulee tällöin niin suurta kasvua, että jakelupalvelun on voitava varautua tähän. Kyseisinä aikoina tuloksia on hyvä ennustaa kahden viikon välein ja vertailla niitä toteutuneisiin myyntilukuihin.

Yrityksesi kasvaessa on yhä tärkeämpää jakaa kaikki muutokset, joista on odotettavissa muutoksia tilauksiisi. Tällaisia ovat esimerkiksi seuraavat:

 • sähköpostimarkkinoinnin aloittaminen, muuttaminen tai lopettaminen
 • mainosbudjetin kasvattaminen tai laskeminen
 • merkittävät alennusmyynnit tai muut vastaavat.

Mitä jos ennusteet ovat virheellisiä?

Lähes kaikki ennusteet ovat virheellisiä. Ennusteiden ei ole tarkoituskaan olla täysin tarkkoja, vaan riittävän lähellä, jotta käytettävissä on riittävä määrä varastoa ja resursseja tilausten tehokkaaseen jakeluun. Yleisesti ottaen vuoden jokaisella viikolla on hyvä pyrkiä ennusteeseen, jonka virhemarginaali on 10–15 prosenttia. Mitä enemmän ennustat, sitä enemmän havaitset muutostrendejä. Jos ennustat jatkuvasti alhaisempaa myyntiä, tiedät lisätä seuraavaan ennusteeseen vastaavan marginaalin.

Kun ennusteet ovat mahdollisimman puolueettomia, ne ovat myös mahdollisimman paikkansapitäviä. Lisäksi voi olla hyödyllistä käyttää yrityksesi kokoon nähden oikeaa työkalua. Laskentataulukko voi toimia aivan hyvin, kun vasta aloittelet ennustamista jakelun tarjoajaasi varten. Kun liiketoimintasi kasvaa ja kehittyy, Shopify-kauppasi raporteista voi olla apua myyntitrendien tarkastelussa ja analysoinnissa suuremmassa mittakaavassa.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi