Prognos för dina ordrar

Efterfrågansprognos är när du uppskattar hur många ordrar ditt företag kommer att få under de närmaste veckorna eller månaderna. Detta bör ta hänsyn till alla kampanjer eller reor, eventuella nya produktlanseringar och eventuella produkter som slutar säljas. Om du är förberedd på variationer i dina genomsnittliga ordrar kan du spara pengar, upprätthålla en positiv kundupplevelse och dina distributionstjänster är förberedda för ändringar i ordervolym.

Antag till exempel att din distributionstjänst vanligtvis distribuerar 100 ordrar i veckan för ditt företag. Om du kör en marknadsföringskampanj som leder till 500 ordrar utan att meddela din leverantör, kanske din distributionstjänst inte är redo att hantera de extra ordrarna, vilket kan leda till bearbetnings-och leveransförseningar för dina kunder. Vidare kanske du inte har skickat tillräckligt med lager till distributionstjänsten. Genom att prognostisera din efterfrågan och informera din distributionstjänst kan du se till att både du och din distributionstjänst är förberedda för förväntade beställningstoppar.

Fördelar med efterfrågansprognos

Fördelarna med efterfrågansprognos kommer med att vara förberedd på ändringar i dina genomsnittliga försäljningsnivåer. Specifikt erbjuder efterfrågansprognoser följande fördelar:

 • hjälper dig att förstå effekterna av dina kampanjer eller nya produkter på övergripande ordervolymer
 • hjälper dig att planera för viktiga försäljningshändelser, såsom Black Friday- och Cyber Monday-reor, för att se till att du inte går miste om intäkter
 • garanterar att dina kunder får den bästa möjliga upplevelsen med snabba leveranstider, eftersom produkten finns i lager och distributionstjänsten har resurserna tillgängliga för att bearbeta ordern snabbt
 • hjälper dig att fatta beslut om lager, till exempel när du ska skicka mer till din distributionstjänst
 • sparar pengar genom att hjälpa dig att undvika att skicka för mycket lager till din distributionstjänst, vilket kan medföra kostnader för lagerförande och lagerhantering

Börja använda efterfrågansprognoser

Även om alla företag kan hitta värde i efterfrågansprognoser är det mest värdefullt när du har några historiska uppgifter att arbeta med. För företag utan försäljningshistorik kan funderingar över vilken inverkan dina marknadsföringsinsatser kan ha och var flaskhalsar kan förekomma i din orderbehandling hjälpa till med tidiga affärsbeslut. I företag med viss försäljningshistorik kan du börja planera din verksamhet med hjälp av efterfrågansprognoser med bara åtta veckors konsekventa ordrar i veckan. Efter ett år med ordrar kan du börja prognostisera för säsongsvariationer, till exempel månader med hög och låg försäljningsnivå.

Innan du börjar prognostisera din efterfrågan bör du samla in så mycket som möjligt av följande information om ditt företag:

 • information om historisk efterfrågan

  • Vilket är ditt genomsnittliga försäljningsbelopp varje dag, vecka, månad?
  • Vilka säsongsbetonade effekter utgör din företagserfarenhet?
 • en plan för kommande kampanjer

  • Vilka kampanjer kommer du köra under de kommande tre månaderna?
  • Vilka resultat har dina kampanjer haft tidigare?
 • en plan för kommande produktlanseringar eller slutförsäljningar

Om du till exempel har ett nytt företag kanske du bara känner till följande:

 • genomsnittlig daglig försäljning: 25
 • genomsnittlig veckoförsäljning: 178
 • genomsnittlig månatlig försäljning: 706
 • genomsnittlig kampanj medför en ökning på 15 % av försäljningen
 • ny kampanj med början om tre veckor, som har tre gånger budgeten för genomsnittliga kampanjer och varar i två dagar över en helg
 • sluta sälja en produkt efter sju veckor

I exemplet ovan kan du behöva meddela din distributionstjänst att om tre veckor kan du räkna med en ökning på 50 % i försäljning, eller cirka 75 ordrar på två dagar istället för de vanliga 50. Även om din distributionstjänst kanske inte behöver oroa sig för en ökning på 25 ordrar, kanske de behöver förbereda sig om 50 av deras företag alla råkar köra en utförsäljning under samma helg, eftersom det då är 1 250 extra ordrar som de behöver behandla.

Vidare, hur kommer din kampanj att påverka den produkt som slutar säljas om sju veckor? Även om du ska sluta sälja produkten, har du tillräckligt med lager för att klara dig under dessa sju veckor, även med kampanjen?

Att informera din distributionstjänst om dina efterfrågansprognoser hjälper till att skapa en bra relation och gör att du både förbereder dig för toppar i efterfrågan och smidigare ändringar i din produktlinje.

Hur kan Shopify hjälpa till?

Din Shopify-butik har olika försäljnings-, lager- och marknadsföringsrapporter som du kan använda för att spåra dina försäljningsbelopp och ordertrender. Beroende på din butiks prenumerationsplan har du tillgång till rapporter såsom Försäljningsfinansieringsrapport, Försäljning över tid, Genomsnittligt lager som säljs per dag och Försäljning som tillskrivs marknadsföring.

Du kan även använda butikens Analysverktygssida för att få insikter om ditt företag.

Om ditt företag bara har börjat sälja behöver du förmodligen inte alla dina Shopify-rapporter, eftersom du kommer att ha en exakt uppfattning om dina försäljningssiffror utan att behöva göra många beräkningar. Men allteftersom ditt företag växer kan de här rapporterna hjälpa dig att spara tid när du beräknar din butiks genomsnittliga värden.

Så här arbetar du med din distributionstjänst

Genom att tillsammans med dem tillhandahålla en realistisk plan för efterfrågansprognos kan du se till att din leverantör av distributionstjänster har rätt arbets- och resursnivåer för att kunna distribuera dina ordrar snabbt och effektivt. Kontakta din leverantör av distributionstjänster och fråga hur du bäst kan ge dem denna information och hur ofta. Vissa företag tycker att det är förmånligare att göra detta varje vecka, medan vissa mindre företag endast kontaktar sin distributionstjänst när en mer effektfull förändring sker.

Under högsäsong är det vanligtvis bäst att vara mer regelbunden med din prognos, eftersom de flesta företag upplever en ökning av försäljning som distributionstjänsten måste hantera. Under dessa tider bör du prognostisera dina resultat varannan vecka och jämföra dem med dina faktiska försäljningssiffror.

Allt eftersom ditt företag växer blir det mer viktigt att avslöja eventuella ändringar i dina förväntade ordrar, till exempel följande:

 • starta, ändra eller avsluta din e-postmarknadsföring
 • öka eller minska dina utgifter för annonser
 • större försäljningshändelser

Vad händer när dina prognoser är felaktiga?

Nästan alla prognoser är felaktiga. Målet är inte att vara fullständigt korrekt, bara att vara tillräckligt nära så att det finns tillräckligt med lager och resurser tillgängliga för att effektivt distribuera dina ordrar. I allmänhet kan du försöka prognostisera inom en felmarginal på 10-15 %, varje vecka på året. Ju mer du prognostiserar, desto fler trender kommer du att hitta. Om du konsekvent prognostiserar lägre försäljning, vet du att du måste öka nästa med en liknande marginal.

Att vara så objektiv som möjligt i dina prognoser kommer att bidra till prognosernas noggrannhet. Att använda rätt verktyg för din företagsstorlek kan också hjälpa. Ett kalkylark kommer att fungera bra när du börjar göra prognoser för din distributionsleverantör. När du skalar upp och ditt företag blir äldre kan rapporterna i din Shopify-butik hjälpa dig att se och analysera försäljningstrender i större skala.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis