Utarbeide bestillingsprognoser

Etterspørselsprognoser er når du estimerer hvor mange bestillinger bedriften din vil motta i de neste ukene eller månedene. Dette bør ta høyde for eventuelle kampanjer eller salg, nye produktlanseringer og produkter som går ut av sortimentet. Ved å være forberedt på variasjoner i bestillingsantallet kan du spare penger, opprettholde en positiv kundeopplevelse, og det hjelper oppfyllelsestjenestene dine med å være forberedt på endringer i bestillingsvolumet.

La oss for eksempel si at oppfyllelsestjenesten din vanligvis oppfyller 100 bestillinger i uken for bedriften din. Hvis du kjører en markedsføringskampanje som resulterer i 500 bestillinger uten å varsle leverandøren, kan det være at oppfyllelsestjenesten ikke er forberedt på å håndtere de ekstra bestillingene, noe som kan føre til forsinkelser i behandling og frakt for kundene dine. Dessuten har du kanskje ikke sendt nok lagerbeholdning til oppfyllelsestjenesten. Ved å utarbeide prognoser for etterspørsel og informere oppfyllelsestjenesten, kan du sikre at både du og oppfyllelsetjenesten er forberedt på forventede økninger i antall bestillinger.

Fordeler ved etterspørselsprognoser

Fordelene ved etterspørselsprognoser kommer fra å være forberedt på endringer i det gjennomsnittlige bestillingsnivået. Etterspørselsprognoser har helt konkret følgende fordeler:

 • de hjelper deg med å forstå effekten av kampanjer eller nye produkter på det overordnede bestillingsvolumet
 • de hjelper deg med å planlegge for viktige salgshendelser, som Black Friday og Cyber Monday, for å sikre at du ikke går glipp av inntekter
 • sikrer at kundene får en best mulig opplevelse med raske leveringstider, fordi produktene er på lager og oppfyllelsestjenesten har tilgjengelige ressurser til å behandle bestillinger raskt
 • de hjelper deg med å ta beslutninger om lagerbeholdning, slik som når du bør sende mer til oppfyllelsestjenesten
 • du sparer penger ved å unngå å sende for stor lagerbeholdning til oppfyllelsestjenesten, som kan medføre ekstra lagerkostnader

Begynne å bruke etterspørselsprognoser

Selv om alle bedrifter kan hente verdi fra etterspørselsprognoser, er det mest verdifullt når du har historiske data å jobbe ut fra. For bedrifter uten salgshistorikk kan det å tenke på effekten av markedsføringsinnsatsen og hvor det kan oppstå flaskehalser i behandlingen av bestillinger kunne være en god hjelp til å fatte riktige beslutninger tidlig. For bedrifter med noe salgshistorikk kan du begynne å planlegge ved å bruke etterspørselsprognoser med bare åtte uker med jevne ukentlige bestillinger. Etter et år med bestillinger kan du begynne å utarbeide sesongprognoser, slik som hvilke måneder som har høyt eller lavt salg.

Før du starter å utarbeide prognoser for etterspørselen bør du innhente så mye informasjon som mulig om bedriften din:

 • informasjon om historisk etterspørsel

  • Hva er det gjennomsnittlige salgsbeløpet hver dag, uke, måned?
  • Hvilke sesongbaserte effekter har bedriften din opplevd?
 • en plan for kommende kampanjer

  • Hvilke kampanjer skal du kjøre i løpet av de neste tre månedene?
  • Hva slags resultater har du fått fra kampanjene dine tidligere?
 • en plan for kommende produktlanseringer og utgående produkter

Hvis du for eksempel er en ny bedrift, vet du kanskje bare følgende:

 • gjennomsnittlig daglig salg: 25
 • gjennomsnittlig ukentlig salg: 178
 • gjennomsnittlig månedlig salg: 706
 • en gjennomsnittlig kampanje fører til en salgsøkning på 15 %
 • en ny kampanje starter om tre uker, med tre ganger budsjettet for en gjennomsnittlig kampanje, som varer to dager over en helg
 • et produkt går ut av sortimentet om syv uker

I eksempelet over må du kanskje gi oppfyllelsestjenesten beskjed om at du om tre uker forventer en 50 % økning i salg, eller rundt 75 bestillinger over to dager, i stedet for de vanlige 50. Selv om oppfyllelsestjenesten ikke trenger å bekymre seg for en økning på 25 salg alene, er det slik at dersom 50 av bedriftene deres tilfeldigvis alle har et salg den samme helgen, betyr det at 1250 ekstra bestillinger må behandles, og det må de kanskje være forberedt på.

Dessuten, hvordan vil kampanjen påvirke det utgående produktet om syv uker? Selv om det går ut av sortimentet, har du tilstrekkelig antall på lager til å vare i de syv ukene, selv med en kampanje?

Hvis du informerer oppfyllelsestjenesten om etterspørselsprognosen bidrar du til å etablere et godt partnerskap, og begge kan forberede seg på økninger i etterspørsel og smidigere endringer i produktutvalget ditt.

Hvordan kan Shopify hjelpe?

Shopify-butikken din har ulike salgs-, lagerbeholdnings- og markedsføringsrapporter som du kan bruke til å spore salgsantallet og bestillingstrender. Avhengig av butikkens abonnement har du tilgang til rapporter som Salgsøkonomirapport, Salg over tid, Gjennomsnittlig lagerbeholdning solgt per dag og Salg attribuert til markedsføring.

Du kan også bruke butikkens Analyse-side for å få innsikt om bedriften.

Hvis bedriften din er nyoppstartet, trenger du sannsynligvis ikke alle Shopify-rapportene, fordi du har en ganske nøyaktig oversikt over salgene dine uten å måtte gjøre for mange beregninger. Etterhvert som bedriften vokser, kan imidlertid disse rapportene spare deg for tid ved beregning av gjennomsnittet for butikken.

Slik jobber du med oppfyllelsestjenesten

Ved å gi oppfyllelsestjenesten en realistisk etterspørselsprognose sikrer du at oppfyllelsestjenesten har de nødvendige ressursene og personalet for å oppfylle bestillingene dine raskt og effektivt. Kontakt oppfyllelsestjenesten og spør hvordan du best kan gi dem denne informasjonen, og hvor hyppig. Noen bedrifter synes én gang i uken er det beste, mens mindre bedrifter bare kontakter oppfyllelsestjenesten sin når det oppstår større endringer.

Under de mest hektiske høytidssesongene er det vanligvis best å utarbeide jevnlige prognoser, fordi de fleste bedrifter opplever en økning i salg som må håndteres av oppfyllelsestjenestene. I slike tider bør du utarbeide prognoser hver andre uke og sammenligne dem med de faktiske salgstallene.

Etterhvert som bedriften vokser blir det viktigere å informere om endringer i forventede bestillinger, slik som følgende:

 • oppstart, endring eller avslutning av e-postmarkedsføring
 • økning eller reduksjon i annonseforbruk
 • større salgshendelser

Hva skjer når prognosene er feil?

Nesten alle prognoser er feil. Målet er ikke å være helt nøyaktig, bare nær nok til at det er nok lagerbeholdning og ressurser til å kunne oppfylle bestillingene på en effektiv måte. Generelt bør du sikte mot prognoser med en feilmargin på 10-15 %, hver uke gjennom året. Jo flere prognoser du utarbeider, jo flere trender finner du. Hvis du konsekvent har for lave prognoser, vet du at du må øke den neste prognosen med en lignende margin.

Ved å være så objektiv som mulig i prognosene vil de bli mer nøyaktige. Det kan også hjelpe å bruke det riktige verktøyet for en bedrift av din størrelse. Et regneark fungerer godt når du starter med utarbeidelse av prognoser til oppfyllelsestjenesten. Etterhvert som du blir større og bedriften vokser, kan rapportene i Shopify-butikken hjelpe deg med å vise og analysere salgstrender i større skala.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis