Pakksedler

Når du oppfyller bestillinger vil du kanskje inkludere en pakkseddel i pakken du sender til kunden. Pakksedler gjør det enklere å formidle hva som har blitt sendt til kunden.

Skriv ut pakksedler

Pakksedler inkluderer alle varene som sendes i en bestemt forsendelse. Hvis du har flere forsendelser for samme bestilling, kan du skrive ut separate pakksedler for hver forsendelse.

Skrive ut pakksedler før du kjøper en fraktetikett

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.

 2. Klikk på nummeret til bestillingen du kan skrive ut en pakkseddel for.

 3. Hvis du bruker Shopify Shipping (for butikker i USA eller Canada), klikker du Opprett fraktetikett i Uoppfylt-delen.

 4. Hvis du ikke bruker Shopify Shipping, klikker du Merk som oppfylt.

 5. Klikk på Skriv ut > Skriv ut følgesedler.

 6. Klikk Skriv ut.

Skrive ut pakksedler mens du kjøper en fraktetikett

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.

 2. Klikk på nummeret til bestillingen du kan skrive ut en pakkseddel for.

 3. Hvis du bruker Shopify Shipping (for butikker i USA eller Canada), klikker du Opprett fraktetikett i Uoppfylt-delen.

 4. Klikk Kjøp fraktetikett.

 5. Klikk på Skriv ut > Skriv ut følgesedler.

 6. Klikk Skriv ut.

Skriv ut mange følgesedler samtidig

Du kan skrive ut flere følgesedler for både oppfylte og uoppfylte bestillinger fra Bestillinger-siden ved hjelp av massehandlinger.

Redigere pakksedler

Pakksedlene gjengis ved hjelp av Liquid, som er et malspråk opprettet av Shopify. Hvis du er komfortable med HTML, CSS og Liquid, kan du bruke pakkseddelvariablene til å redigere pakkseddelmalen.

Du kan gjøre endringer på pakkseddelmalen ved å klikke Rediger i Pakksedler-delen av fraktinnstillingene.

Mens du redigerer malen kan du tilbakestille pakkseddelen til standardmalen ved å klikke Tilbakestill til standard.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis