Pakksedler

Når du oppfyller bestillinger vil du kanskje inkludere en pakkseddel i pakken du sender til kunden. Pakksedler gjør det enklere å formidle hva som har blitt sendt til kunden.

Skriv ut pakksedler

Du kan skrive ut pakksedler etter at du har begynt på oppfyllelsesprosessen. Pakksedler kan ikke skrives ut fra Bestillinger-siden. Pakksedler inkluderer alle varene som sendes i en bestemt forsendelse. Hvis du har flere forsendelser for samme bestilling, kan du skrive ut separate pakksedler for hver forsendelse.

Skrive ut pakksedler før du kjøper en fraktetikett

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.

 2. Klikk på nummeret til bestillingen du kan skrive ut en pakkseddel for.

 3. Hvis du bruker Shopify Shipping (for butikker i USA eller Canada), klikker du Opprett fraktetikett i Uoppfylt-delen.

 4. Hvis du ikke bruker Shopify Shipping, klikker du Merk som oppfylt.

 5. Klikk Skriv ut pakkseddel.

 6. Klikk Skriv ut.

Skrive ut pakksedler mens du kjøper en fraktetikett

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.

 2. Klikk på nummeret til bestillingen du kan skrive ut en pakkseddel for.

 3. Hvis du bruker Shopify Shipping (for butikker i USA eller Canada), klikker du Opprett fraktetikett i Uoppfylt-delen.

 4. Klikk Kjøp fraktetikett.

 5. Klikk Skriv ut pakkseddel.

 6. Klikk Skriv ut.

Redigere pakksedler

Pakksedlene gjengis ved hjelp av Liquid, som er et malspråk opprettet av Shopify. Hvis du er komfortable med HTML, CSS og Liquid, kan du bruke pakkseddelvariablene til å redigere pakkseddelmalen.

Du kan gjøre endringer på pakkseddelmalen ved å klikke Rediger i Pakksedler-delen av fraktinnstillingene.

Mens du redigerer malen kan du tilbakestille pakkseddelen til standardmalen ved å klikke Tilbakestill til standard.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis