Opprette returer og refusjoner

Avhengig av returbetingelsene dine kan det være at du må opprette returer for kunder som returnerer kjøpte varer og for å refundere en kundes betaling. Hvis du refunderer bestillinger raskt og effektivt, viser du at du er opptatt av kundeservice, som kan gjøre det lettere for kundene å handle igjen senere.

Fra Shopify-administrator kan du opprette og administrere returer, sende fraktinstruksjoner og returetiketter til kunden, spore den returnerte varen, tilbakeføre inspiserte varer til lager og refundere betalinger til kundene.

Opprette en retur for en bestilling

Du kan opprette en retur for en bestilling for å enklere administrere varer som kunden din ønsker å returnere. Når du oppretter en retur kan du sende returfraktinformasjon til kunden og spore returen. Bruk Bestillinger-siden for å administrere alle returene dine ved å filtrere på returstatus.

Når du mottar og inspiserer de returnerte varene kan du utstede en refusjon og tilbakeføre aktuelle varer til lager.

Opprett en retur

Du kan opprette en retur fra en eksisterende bestilling som har minst én sluttført varelinje som ikke allerede er refundert. Hvis ingen varelinjer er sluttført, må du refundere og tilbakeføre bestillingen i stedet.

Hvis du har kjøpt en fraktetikett for en bestilling men ikke brukt dem må du annullere etiketten før du oppretter en retur.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.

 2. Klikk på bestillingen du vil refundere.

 3. Klikk på Returner.

 4. I Velg returvarer-seksjonen skriver du inn antall varer som returneres.

 5. I Alternativer for returfrakt velger du et av følgende alternativer:

 • Velg Opprett returetikett for å opprette en returfraktetikett for kunden. Dette alternativet er kun tilgjengelig hvis primærlokalisasjonen din og kundens leveringsadresse begge befinner seg i USA.
 • Velg Last opp returetikett for å laste opp en eksisterende returfraktetikett for kunden. Last opp PDF- eller JPEG-filen for fraktetiketten på siden Legg til returetikett. Du kan angi Sporingsnummer og Transportør hvis du har denne informasjonen.
 • Velg Ingen returforsendelse for å opprette en retur uten informasjon om returfrakt.
 1. Klikk på Opprett retur.

Hvis du velger å opprette en returetikett, blir du bedt om å opprette og sende etiketten. Du finner instruksjoner i Opprette og sende returetiketter.

Lukk en retur

Når du har fullført alle utestående oppgaver for returen, kan du lukke den.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.

 2. Klikk på bestillingen for returen du vil stenge.

 3. Klikk på -knappen på kortet Retur pågår, og klikk deretter på Avslutt retur.

Åpne en retur

Du kan åpne en retur dersom du har utestående oppgaver som må gjøres.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.

 2. Klikk på bestillingen for returen du vil åpne.

 3. Klikk på -knappen på kortet Returnert, og klikk deretter på Åpne retur.

Filtrer bestillinger etter returstatus

Du kan filtrere bestillingene på Bestillinger-siden etter returstatus.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.

 2. Klikk på Åpne-fanen for å vise alle åpne bestillinger.

 3. Klikk på Filtre.

 4. Klikk på Velg filter, og velg deretter Returstatus.

 5. Klikk på Velg verdi, og velg deretter Retur pågår eller Returnert for å vise returnerte bestillinger.

Kanseller en retur

Hvis du oppretter en retur ved en feil, eller en kunde har ombestemt seg angående en retur, kan du kansellere returen du har opprettet.

Du kan kun kansellere bestillinger i følgende situasjoner:

 • Returen blir ikke refundert.
 • Returen tilbakeføres ikke til lager.
 • Returen er åpen og ikke Merket som returnert.
 • Returen har ikke en Shopify Shipping-returetikett.
 • Oppfyllelsen for returen kanselleres ikke.

Etter at du kansellerer en retur, kan du ikke reaktivere den, men du kan opprette en ny retur.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.

 2. Klikk på bestillingen for returen du vil kansellere.

 3. Klikk på -knappen på kortet Retur pågår, og klikk deretter på Avbryt retur.

 4. I dialogboksen klikker du Avbryt retur for å bekrefte.

Refunder en bestilling

Når du refunderer en bestilling sender du betalingen tilbake til kunden. Du kan refundere en hel bestilling eller bare deler av en bestilling. Du kan også refundere en bestilling uten å opprette en retur, men du kan ikke opprette en retur etter at en refusjon er utstedt. I noen tilfeller kan du kansellere en bestilling og utstede en refusjon.

Som en del av refusjonsprosessen kan du velge å tilbakeføre varene til lager og sende et e-postvarsel til kunden. Hvis det ikke er noen betaling å refundere, kan du tilbakeføre varene fra bestillingen til lager.

Hvis du bruker Shopify Payments og utsteder en refusjon, trekkes beløpet fra din neste tilgjengelige utbetaling. I de fleste tilfeller er refusjonen merket som Ventende i inntil to virkedager, og det kan ta inntil ti virkedager før kunden mottar det refunderte beløpet.

Du finner Acqurer Reference Number (ARN) i bestillingens tidslinje, under refusjonsopplysningene. ARN-er er tilgjengelige for alle refusjoner gjennom Shopify Payments som sendes til et Visa eller Mastercard.

ARN-er kan brukes av banker og kredittkortleverandører for å spore en transaksjon. Hvis en kunde hevder at de ikke har mottatt refusjonen, oppgir du ARN-nummeret til kunden og ber dem ta kontakt med kredittkortleverandøren for å undersøke nærmere.

Hvis du bruker Shopify Payments og utbetalingen din ikke har nok midler for en retur, er det ulike utfall avhengig av hvor butikken din er basert:

 • I USA, Canada, Australia, New Zealand, Storbritannia, Østerrike, Belgia, Danmark, Tsjekkia, Finland, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Sverige og Sveits debiteres saldoen fra bankkontoen din. Debiteringen skjer på en dag som faller utenfor den vanlige utbetalingsplanen.

 • Hvis debiteringen mislykkes gjøres det et nytt forsøk etter tre virkedager. Hvis det nye forsøket mislykkes, må du endre bankkonto for Shopify Payments eller tilbakebetale den negative saldoen manuelt.

 • I alle andre land trekkes resten av refusjonen fra neste utbetaling til det refunderte beløpet er dekket.

Hvis Shopify Payments-kontoen din har en negativ saldo, og refusjonsstatusen i bestillingens tidslinje har vært Ventende i mer enn to virkedager, avhenger utfallet av hvor butikken din er basert:

 • I Frankrike, Romania, Singapore, Hongkong SAR eller Japan vil den negative saldoen bli fjernet av fremtidige salg.
 • Hvis du er i Europa og bruker en bankkonto som ikke er i euro, vil den negative saldoen bli fjernet av fremtidige salg.
 • I alle andre land og valutaer vil bankkontoen din bli trukket for den negative saldoen.

Avhengig av saldoen, og hvor lenge den har vært ventende, kan Shopifys gjenopprettingsteam ta direkte kontakt med butikkeieren for å adressere den negative saldoen, og for å holde Shopify Payments-kontoen i god stand.

Hvis du har spørsmål om den negative saldoen, må du kontakte Shopify-brukerstøtte.

Refunder en hel bestilling

Du kan utstede en full refusjon for alle varene i en bestilling.

Trinn:

Refunder deler av en bestilling

Du kan utstede en delvis refusjon for spesifikke varer i en bestilling. Du kan deretter utstede flere delvise refusjoner til du har nådd totalbeløpet som er tilgjengelig for refusjon, som er det opprinnelige beløpet til bestillingen.

Hvis en kunde har gjort et kjøp med gavekort og en annen betalingsmåte og du gjør en delvis refusjon, vil refusjonen først tilskrives gavekortet, inntil den når hele beløpet som er tilgjengelig for refusjon. Deretter vil resten av refusjonen tilskrives andre betalingsmåter. Du kan justere refusjonsbeløpene manuelt for hver betalingsmåte opp til beløpet som er tilgjengelig for hver betalingsmåte. Hvis et delvis refusjonsbeløp på 50 USD for eksempel tilskrives gavekortet, men du kan tilskrive opp til 20 USD til et kredittkort, bør du dele opp refusjonen ved å tilskrive 30 USD til gavekortet og 20 USD til kredittkortet.

Trinn:

Tilbakefør en bestilling til lager

Hvis det ikke er noen betaling å refundere for en bestilling, kan du tilbakeføre varene til lager uten å opprette en retur eller refusjon.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.

 2. Klikk på bestillingen du vil tilbakeføre til lager.

 3. Klikk på Tilbakefør til lager.

 4. Angi antall varer i bestillingen som skal fylles på.

 5. Klikk på Tilbakefør varer til lager.

Merk en bestilling som returnert

Når du har opprettet en retur, mottatt varene fra kunden og refundert betalingen, er bestillingen fullført. Hvis du velger å tilbakeføre varene til lager som en del av refusjonen, blir bestillingen automatisk lukket. Hvis du ikke har tilbakeført varene til lager, kan du merke bestillingen som returnert når du har mottatt varene fra kunden.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.

 2. Klikk på bestillingen du vil merke som returnert.

 3. Klikk Merk som returnert.

Gjennomgå transaksjonshistorikken til en bestilling

Den detaljerte transaksjonshistorikken for bestillingen vises i Tidslinje-seksjonen på bestillingens oversiktsside, og inkluderer returer, refusjoner og informasjon om tilbakeføring til lager.

Trinn:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis