Kombinere rabatter

Du bør være oppmerksom på virkningene av å bruke mer enn en rabatt i handlekurven:

  • kombinere prosent- og pengerabatter
  • selge flere stykker av en vare med rabatt

Kombinere prosent- og pengerabatter

Du kan bruke følgende rabatter:

  • en prosentrabatt på en linjevare, på handlekurven eller på begge
  • en pengerabatt på en linjevare, på handlekurven eller på begge
  • en kombinasjon av linjevarerabatter og én rabatt på handlekurven

Hvis du oppretter en kombinasjonsrabatt, brukes den beløpsbaserte linjevarerabatten før den prosentvise handlekurvrabatten, slik:

Opprinnelig produktpris = 20,00 USD

Beløpsbasert linjevarerabatt = 5,00 USD

Produktpris (minus pengerabatten): 20,00 USD – 5,00 USD = 15,00 USD

Prosentvis handlekurvrabatt = 10 %

Verdi på prosentrabatt: 15,00 USD x 0,1 = 1,50 USD

Endelig produktpris (minus alle rabatter): 15,00 USD – 1,50 USD = 13,50 USD

Selg flere stykker av en vare med rabatt

Hvis handlekurven inneholder flere stykker av et produkt som utløser en beløpsbasert linjevarerabatt, blir rabatten kun brukt én gang:

Produktpris = (antall x pris uten rabatt) – (pengerabatt)

Hvis du vil innfri en linjevarerabatt flere ganger, har du to alternativer:

  • Beregn summen av rabattene og bruk det tallet som linjevarerabatt.
  • Bruk rabatten som en prosentandel i stedet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis