Medewerkers beheren

Nadat je facturen hebt toegevoegd, kun je medewerkers toegang verlenen tot Shopify Bill Pay. Als je medewerkers toegang geeft tot Shopify Bill Pay, kunnen ze factuurbetalingen plannen, betalingsgeschiedenis bekijken, verkopers beheren en betaalmethoden beheren.

Toegang tot Shopify Bill Pay verlenen aan een medewerker

Als je toegang tot Shopify Bill Pay wilt verlenen aan een medewerker, moet je de machtigingen van andere gebruikers kunnen bewerken.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Gebruikers en machtigingen.
 2. Klik op de naam van de medewerker waar je toegang aan wilt geven.
 3. Selecteer in de sectie App-machtigingen Shopify Bill Pay.
 4. Klik op Opslaan.

De medewerker heeft nu toegang tot Shopify Bill Pay.

Toegang tot Shopify Bill Pay van een medewerker verwijderen

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Gebruikers en machtigingen.
 2. Klik op de naam van de medewerker waarvan je de toegang wilt verwijderen.
 3. Deselecteer in de sectie App-machtigingen Shopify Bill Pay.
 4. Klik op Opslaan.

De medewerker heeft geen toegang meer tot Shopify Bill Pay.

Shopify Bill Pay instellen als medewerker

Nadat de winkeleigenaar je toegang heeft gegeven tot Shopify Bill Pay, kun je de app via het Shopify-beheercentrum gebruiken. Deze stappen kunnen alleen worden doorlopen door de medewerker; de gebruiker die de toegang heeft verleend, mag dit niet doen.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Financiën > Bill Pay.
 2. Als je nog geen tweestapsverificatie hebt ingesteld, wordt er een banner weergegeven die je vraagt om dit in te stellen. Doe het volgende:
  1. Klik op Tweestapsverificatie instellen.
  2. Volg de prompts om tweestapsverificatie te activeren.

Nadat je tweestapsverificatie hebt geactiveerd, heb je toegang tot Shopify Bill Pay. Je kunt nu facturen betalen, betalingsgeschiedenis van facturen bekijken, verkopers beheren en betaalmethoden beheren.

De activiteit van medewerkers controleren

Wanneer je toegang tot Shopify Bill Pay verleent aan medewerkers, kun je hun activiteit controleren.

Zoeken welke medewerker een betaling van een Shopify-factuur heeft gepland

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Financiën > Bill Pay.
 2. Klik op de betaling die je wilt controleren.
 3. Ga naar de sectie Betalingsactiviteit en zoek vervolgens de betalings-ID.

De medewerker die de betaling heeft gepland en de datum waarop deze was gepland, worden weergegeven onder de betalings-ID.

Meldingen

Wanneer een medewerker een actie onderneemt zoals het plannen van een betaling, het toevoegen van een bankrekening of het bewerken of annuleren van een betaling, ontvangen zowel de medewerker als de winkeleigenaar een melding per e-mail.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis