Dostosowywanie realizacji zakupu za pomocą aplikacji

Możesz dostosować proces realizacji zakupu, dodając aplikacje do realizacji zakupu. Programiści aplikacji i partnerzy Shopify projektują aplikacje, a następnie publikują je w Shopify App Store. Możesz zainstalować publicznie dostępne aplikacje do realizacji zakupu, utworzyć niestandardową aplikację we współpracy z programistą lub zatrudnić partnera Shopify.

Po zainstalowaniu aplikacji do realizacji zakupu w panelu administracyjnym Shopify możesz dodać ją do realizacji zakupu za pomocą edytora realizacji zakupu. Niektóre aplikacje do realizacji zakupu można dodawać tylko do określonych obszarów realizacji zakupu.

Dostępność aplikacji

Niektóre aplikacje, które dostosowują lub rozszerzają proces realizacji zakupu, są dostępne dla firm, które subskrybują plan Basic Shopify lub wyższą wersję. Dostępne aplikacje nie będą wymagać korzystania z edytora realizacji zakupu, który jest funkcją Checkout Extensibility tylko dla Plus.

Typ aplikacji Plan Basic Shopify lub wyższa wersja Shopify Plus
Aplikacje utworzone za pomocą Web Pixel Extension
Aplikacje utworzone za pomocą rozszerzeń aplikacji pozakupowych
Aplikacje publiczne utworzone przy użyciu Shopify Functions
Niestandardowe aplikacje utworzone za pomocą Shopify Functions
Aplikacje zbudowane za pomocą rozszerzeń IU realizacji zakupu

Dowiedz się więcej o dostosowywaniu realizacji zakupu za pomocą planu innego niż Plus.

Zainstaluj aplikację

Jeśli chcesz dodać jakieś funkcje lub funkcjonalności do realizacji zakupu, sprawdź, czy są one dostępne w jednej z dostępnych aplikacji. Twórcy aplikacji i partnerzy Shopify mogą zaprojektować dla Ciebie niestandardowe aplikacje, opcjonalnie możesz zainstalować aplikacje firm zewnętrznych dostępne w Shopify App Store.

Kroki:

 1. Przejdź do Shopify App Store i wyszukaj aplikację do realizacji zakupu, która będzie odpowiednia dla Twojej działalności.
 2. Kliknij opcję Dodaj aplikację.
 3. Kliknij opcję Zainstaluj aplikację.

Dodaj zainstalowaną aplikację do strony realizacji zakupu

Po zainstalowaniu aplikacji musisz ją dodać do strony realizacji zakupu za pomocą edytora realizacji zakupu. Niektóre aplikacje można dodawać tylko do określonych obszarów realizacji zakupu. Istnieje maksymalny limit 3 aplikacji na każdy podświetlony obszar.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Realizacja zakupu.
 2. W sekcji Dostosowanie realizacji zakupu kliknij opcję Dostosuj obok realizacji zakupu, którą chcesz edytować.
 3. Wybierz stronę realizacji zakupu, do której chcesz dodać aplikację, na górnym pasku menu.
 4. Kliknij opcję Dodaj blok aplikacji.
 5. W sekcji Aplikacje dostępne dla tej strony kliknij aplikację, którą chcesz dodać do strony realizacji zakupu. Aplikacja jest automatycznie umieszczana we wskazanym obszarze realizacji zakupu.
 6. Kliknij opcję Zapisz.

Po dodaniu aplikacji do realizacji zakupu możesz przenieść aplikację i umieścić ją w preferowanym obszarze realizacji zakupu.

Przenieś i umieść aplikację

Możesz przenieść i umieścić aplikację w blokach odpowiedniego obszaru realizacji zakupu. Niektóre aplikacje można umieścić tylko w niektórych obszarach realizacji zakupu. Niedostępne obszary są wyszarzone, gdy próbujesz przeciągnąć i upuścić w nich aplikację.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Realizacja zakupu.
 2. W sekcji Dostosowanie realizacji zakupu kliknij opcję Dostosuj obok realizacji zakupu, którą chcesz edytować.
 3. Znajdź aplikację, którą chcesz przenieść.
 4. Kliknij i przeciągnij ikonę ⋮⋮ obok aplikacji i przenieś aplikację do innego obszaru.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Skonfiguruj aplikację

Możesz dostosować ustawienia aplikacji do realizacji zakupu. Każda aplikacja ma unikalne ustawienia, które można dostosować. Ustawienia aplikacji są definiowane przez programistę lub partnera, który tworzy aplikację. Jeśli masz własny zespół programistów, możesz wskazać ustawienia, które chcesz dostosować do własnych potrzeb.

Na przykład, jeśli używasz aplikacji, która umożliwia utworzenie niestandardowego banera, możesz dostosować tytuł banera, opis i status.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Realizacja zakupu.
 2. W sekcji Dostosowanie realizacji zakupu kliknij opcję Dostosuj obok realizacji zakupu, którą chcesz edytować.
 3. Kliknij aplikację, którą chcesz skonfigurować.
 4. Dostosuj ustawienia aplikacji.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Zarządzanie sposobem sterowania zachowaniem aplikacji

Po skonfigurowaniu aplikacji możesz także zarządzać sposobem sterowania zachowaniem aplikacji. Możesz na przykład:

 • zezwalać aplikacji na blokowanie realizacji zakupu
 • włączyć aplikację do przyspieszonej realizacji zakupu
  • automatycznie rozwijaj sekcje, aby wyświetlić aplikację

W zależności od aplikacji realizacji zakupu, którą konfigurujesz, niektóre opcje sterowania mogą nie być dostępne.

Zezwalanie aplikacji na blokowanie realizacji zakupu

Możesz zdecydować, czy aplikacja ma blokować realizację zakupu i odrzucać zamówienie, jeśli klient poda niekompletne lub nieprawidłowe informacje w aplikacji.

Załóżmy na przykład, że Twoja aplikacja dodaje w realizacji zakupu pole wyboru, które klient musi zaznaczyć. Jeśli zezwolisz tej aplikacji na blokowanie realizacji zakupu, a klient nie zaznaczy tego pola wyboru, jego zamówienie zostanie automatycznie odrzucone.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Realizacja zakupu.
 2. W sekcji Dostosowanie realizacji zakupu kliknij opcję Dostosuj obok realizacji zakupu, którą chcesz edytować.
 3. Kliknij aplikację, którą chcesz skonfigurować.
 4. W sekcji Zachowanie związane z realizacją zakupu po prawej stronie wybierz opcję Zezwalaj aplikacji na blokowanie realizacji zakupu.
 5. Kliknij opcję Zezwalaj aplikacji na blokowanie realizacji zakupu.
 6. Kliknij opcję Zapisz.

Uwzględnij aplikację w przyspieszonej realizacji zakupu

Możesz zdecydować, czy chcesz włączyć aplikację do przyspieszonej realizacji zakupu, np. Shop Pay. Możesz także zezwolić aplikacji na wymuszanie automatycznego rozwijania zwiniętych sekcji w przypadku przyspieszonej realizacji zakupu.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Realizacja zakupu.
 2. W sekcji Dostosowanie realizacji zakupu kliknij opcję Dostosuj obok realizacji zakupu, którą chcesz edytować.
 3. Kliknij aplikację, którą chcesz skonfigurować.
 4. W sekcji Zachowanie związane z realizacją zakupu wybierz opcję Uwzględnij aplikację w ekspresowych realizacjach zakupu.
 5. Opcjonalnie: Wybierz opcję Automatycznie rozwijaj sekcje, aby pokazać aplikację, aby rozwinąć zamknięte sekcje.
 6. Kliknij opcję Zapisz.
 7. Opcjonalnie: Aby wyświetlić podgląd strony przyspieszonej realizacji zakupu w Twoim sklepie, kliknij ikonę realizacji zakupu w prawym górnym rogu edytora realizacji zakupu.

Usuń aplikację

Możesz usunąć aplikację ze swojej realizacji zakupu. Jeśli chcesz całkowicie usunąć aplikację z panelu administracyjnego Shopify, musisz ją odinstalować.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Realizacja zakupu.
 2. W sekcji Dostosowanie realizacji zakupu kliknij opcję Dostosuj obok realizacji zakupu, którą chcesz edytować.
 3. Kliknij aplikację, którą chcesz usunąć z realizacji zakupu.
 4. Kliknij opcję Usuń aplikację z realizacji zakupu.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo