Tworzenie i dostosowywanie szablonów za pomocą aplikacji Shopify Order Printer

Możesz tworzyć i dostosowywać szablony za pomocą aplikacji Shopify Order Printer w panelu administracyjnym Shopify. Domyślnie aplikacja Shopify Order Printer zawiera poniższe szablony:

 • Faktura: Faktura, którą możesz wysłać do klienta
 • Specyfikacja towarów: Wydruk adresu sklepu i adresu wysyłki klienta.

Za pomocą języka Liquid możesz tworzyć własne niestandardowe szablony dla innych wkładek do opakowań, takich jak kupony, etykiety lub paragony.

Informacje dotyczące tworzenia szablonów w aplikacji Shopify Order Printer

Przed utworzeniem szablonów w aplikacji Shopify Order Printer zapoznaj się z poniższymi informacjami:

Utwórz szablon

Możesz utworzyć nowy szablon dla dokumentu zamówienia.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Order Printer.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij Szablony.

 5. Kliknij opcję Utwórz szablon.

 6. W polu Nazwa wprowadź nazwę szablonu, np. etykieta lub kupon.

 7. W sekcji Edytuj kod dodaj kod HTML, CSS lub Liquid, aby utworzyć szablon.

 8. Opcjonalnie: Aby wyświetlić podgląd szablonu, kliknij opcję Podgląd.

 9. Kliknij opcję Zapisz.

Edytuj szablon

Możesz edytować istniejący szablon. Aby dowiedzieć się więcej o dostosowaniach szablonów, zapoznaj się z przykładami dostosowań szablonów.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Order Printer.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij Szablony.

 5. Kliknij szablon, który chcesz edytować.

 6. W sekcji Edytuj kod dodaj lub edytuj kod HTML, CSS lub Liquid.

 7. Opcjonalnie: Aby wyświetlić podgląd szablonu, kliknij opcję Podgląd.

 8. Kliknij opcję Zapisz.

Przykładowe dostosowania szablonów

Zapoznaj się z poniższymi przykładami, aby dowiedzieć się, jak można dostosować szablony Shopify Order Printer:

Na poniższym przykładzie pokazano, jak powinien wyglądać kod HTML po dodaniu logo do szablonu zamówienia:

Example HTML code

Ustaw szerokości tabeli na 100%

Aby dodać obramowania do tabeli i rozciągnąć je do szerokości 100%, dodaj klasę table-tabular do swojej tabeli:

<table class="table-tabular">
  ...
</table>

Wyświetlanie miniatur produktów

Aby dodać miniatury produktów do szablonu zamówienia, wstaw do szablonu następujący kod:

{{ line_item.product.featured_image | product_img_url: 'thumb' | img_tag }}

Dodawanie szczegółów zamówienia

Możesz dodać do swoich szablonów szczegóły zamówienia, takie jak nazwa, ilość i koszt zakupionych pozycji.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Kliknij opcję Order Printer.

 3. Kliknij Szablony.

 4. Kliknij nazwę szablonu, który chcesz edytować.

 5. Użyj zmiennych Liquid, aby dodać szczegóły zamówienia, i HTML, aby dodać formatowanie. Na przykład kod {{ line_item.price | money }} umożliwia drukowanie ceny pozycji.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Przykładowo, Nyla chce edytować szablon specyfikacji towarów, aby uwzględnić w nim listę wysyłanych pozycji. Dodaje poniższy kod na dole szablonu Packing slip w aplikacji Shopify Order Printer:

liquid <br> <br> <table class="table-tabular" style="margin: 0 0 1.5em 0;"> <thead> <tr> <th>Quantity</th> <th>Item</th> {% if tax_lines.size > 0 %} <th>Taxes</th> {% endif %} <th>Price</th> </tr> </thead> <tbody> {% for line_item in line_items %} <tr> <td>{{ line_item.quantity }} x</td> <td><b>{{ line_item.title }}</b></td> {% if line_item.tax_lines %} <td> {% for tax_line in line_item.tax_lines %} {{ tax_line.price | money }} {{ tax_line.title }}<br/> {% endfor %} </td> {% endif %} <td>{{ line_item.price | money }}</td> </tr> {% endfor %} </tbody> </table>

W wyniku tego specyfikacje towarów Nyla zawierają teraz tabelę z listą zakupionych pozycji:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo