Utwórz transfer między lokalizacjami

Jeśli Twój sklep ma kilka lokalizacji, możesz przenosić zapasy między dowolnymi aktywnymi lokalizacjami. Nie można tworzyć transferów dla produktów, które są zarządzane przez Aplikacje i niestandardowe lokalizacje realizacji, takie jak aplikacje dropshippingowe, usługi logistyczne firm zewnętrznych i niestandardowe usługi realizacji.

Utwórz nowy transfer między lokalizacjami

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Transfery.

 2. Kliknij Dodaj transfer.

 3. W sekcji MIEJSCE NADANIA kliknij opcję Wybierz miejsce nadania, a następnie wybierz lokalizację, z której pochodzą zapasy.

 4. W sekcji MIEJSCE DOCELOWE kliknij Wybierz miejsce docelowe, a następnie wybierz lokalizację, do której będą trafiać zapasy. Jeśli chcesz dodać nową lokalizację, musisz utworzyć lokalizację lub aktywować wyłączoną lokalizację.

 5. W sekcji Dodaj produkty wprowadź nazwę produktu, który chcesz dodać do transferu, lub kliknij opcję Przeglądaj , aby wyświetlić listę produktów, kolekcji, typów produktów, tagów i dostawców Twojego sklepu. Wybierz produkty lub warianty, które chcesz dodać do transferu.

 6. Aby dodać wszystkie wybrane produkty i warianty, kliknij  Dodaj do transferu.

 7. W kolumnie Ilość wprowadź ilości dla każdego produktu, który spodziewasz się otrzymać w miejscu docelowym z miejsca nadania. Jeśli przeniesiesz więcej produktów niż wynosi ilość dostępna w miejscu nadania, system wyświetli ujemną ilość.

 8. Opcjonalnie: W sekcji Szczegóły wysyłki wprowadź datę w polu Oczekiwane przybycie, numer śledzenia dla tej wysyłki i wybierz przewoźnika. Przewoźnik jest wybierany automatycznie na podstawie wprowadzonego numeru śledzenia i można go zmienić ręcznie.

 9. Opcjonalnie: Jeśli chcesz przypisać numer referencyjny lub tag do transferu, wprowadź go w sekcji Dodatkowe szczegóły. Możesz kliknąć opcję Wyświetl wszystkie tagi, aby wybrać lub usunąć tagi, których użyłeś(-aeś) wcześniej. Kliknij Zastosuj zmiany, gdy w sekcji ZASTOSOWANE TAGI znajdują się tagi, których potrzebujesz. Tagi mogą mieć maksymalnie 255 znaków. Numerów referencyjnych i tagów możesz używać do filtrowania i porządkowania transferów na stronie Transfery. Na przykład możesz utworzyć tag Urgent, aby pokazać, że jest to pilne żądanie.

 10. Kliknij Zapisz transfer.

Po utworzeniu transferu można wyświetlić przychodzącą ilość zapasów na stronie szczegółów produktu.

Duplikuj transfer z lokalizacji

Jeśli wykonujesz transfer między lokalizacjami z tymi samymi pozycjami, możesz zduplikować istniejący transfer.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Transfery.

 2. Kliknij transfer, który chcesz zduplikować.

 3. Kliknij Więcej czynności.

 4. Kliknij Duplikuj. To samo miejsce nadania, miejsce docelowe, produkty, ilości produktów i tagi są automatycznie dodawane z oryginalnego transferu do tworzonego nowego transferu.

 5. Opcjonalnie: Wprowadź zmiany, których chcesz dokonać w nowym transferze.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Następne kroki

Po utworzeniu transferu możesz go użyć, aby przyjąć pozycje, gdy dotrą do miejsca docelowego z miejsca nadania.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo