Rozwiązywanie problemów z aplikacją Shopify POS

Jeśli wystąpią problemy z wydajnością w aplikacji Shopify POS, istnieją pewne typowe kroki, które można podjąć, aby je rozwiązać.

Shopify zaleca, aby nie usuwać i ponownie instalować aplikacji Shopify POS, jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy. Jeśli usuniesz aplikację, utracisz dzienniki aplikacji, których używamy przy zapewnianiu pomocy technicznej, i utracisz wszelkie zapisane dane, takie jak zmiany na kasie i zapisane koszyki.

Aplikacja Shopify POS współdziała z urządzeniami, które spełniają następujące wymagania:

Urządzenia współpracujące z aplikacją Shopify POS
Urządzenie Opis
iPad Generacja 5 lub wyższa z oprogramowaniem iPadOS w wersji 15 lub wyższej
iPad Air Generacja 2 lub wyższa z oprogramowaniem iPadOS w wersji 15 lub wyższej
iPad mini Generacja 4 lub wyższa z oprogramowaniem iPadOS w wersji 15 lub wyższej
iPad Pro Wszystkie modele iPad Pro z oprogramowaniem iPadOS w wersji 15 lub wyższej
iPhone iPhone 7 lub wyższy model z oprogramowaniem iOS w wersji 15 lub wyższej
POS Go POS Go z najnowszymi aktualizacjami oprogramowania dostarczonymi przez Shopify
Android Telefon lub tablet z oficjalnym systemem Android w wersji 10.0 lub wyższej z włączonymi usługami Google Play

Aplikacja Shopify POS jest dostępna wyłącznie na urządzenia z systemem iOS i Android. Nie jest dostępna w wersji na komputery stacjonarne.

iOS 14 - wymagania dotyczące uprawnień

Jeśli urządzenie zostało zaktualizowane do iOS 14 lub wyższej wersji i korzysta z zewnętrznych aplikacji Shopify, może być konieczna aktywacja śledzenia w wielu witrynach w ustawieniach iOS. Funkcja Śledzenie w wielu witrynach pozwala, by aplikacje Shopify innych firm, które zostały zainstalowane w panelu administracyjnym Shopify, pozostały podłączone w aplikacji Shopify Inbox, Punkt sprzedaży Shopify i aplikacji Shopify.

Aby aktywować Śledzenie poza witryną, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz aplikację Ustawienia na swoim urządzeniu.
 2. Naciśnij Shopify, Shopify POS lub Shopify Inbox.
 3. Aktywuj opcję Zezwalaj na śledzenie poza witryną.

Sprawdzenie aktualności oprogramowania

Upewnij się, że na Twoim urządzeniu działa najnowsza wersja systemu operacyjnego i aplikacji Shopify POS. Zaktualizuj swoją aplikację Shopify POS do najnowszej wersji, aby nadal korzystać z najnowszych funkcji, uaktualnień zabezpieczeń i poprawek błędów.

Wszelkie wymagane aktualizacje są wyświetlane w aplikacji Shopify POS.

Kroki:

 1. W aplikacji Shopify POS naciśnij opcję Więcej > Pomoc techniczna.
 2. Naciśnij Wyświetl informacje o urządzeniu.
 3. Jeśli istnieje aktualizacja iOS lub Shopify POS, która wymaga zainstalowania, naciśnij opcję Pobierz najnowszą aktualizację.

Aktywowanie automatycznych aktualizacji

Aby ułatwić aktualizowanie oprogramowania, aktywuj opcję aktualizacji automatycznych. Gdy ta opcja jest aktywna, aktualizacje oprogramowania są pobierane i instalowane automatycznie.

Kroki:

Jeśli aktywujesz opcję automatycznych aktualizacji, będzie ona aktywna dla wszystkich Twoich aplikacji. Aby mieć kontrolę nad tym, które aplikacje mają być aktualizowane lub kiedy, nie możesz aktywować tej opcji i musisz aktualizować aplikacje ręcznie.

Sprawdzenie ustawień zapory

Jeśli masz aktywowaną zaporę sieciową, może ona zakłócać działanie POS.

Dodaj domeny do swojej listy dozwolonych

Dodanie domen do listy dozwolonych zapewnia prawidłowe działanie Shopify POS. W ustawieniach zapory dodaj do swojej listy dozwolonych wszystkie porty dla wszystkich nazw hostów w następujących domenach:

 • shopify.com
 • myshopify.com
 • shopifyapps.com
 • shopifycs.com
 • shopify.cdn
 • shopifysvc.com
 • stripe.com
 • bbpos.com
 • bugsnag.com
 • clients3.google.com
 • storage.googleapis.com
 • your store's custom domains

Musisz dodać niestandardowe domeny swojego sklepu do listy dozwolonych, ponieważ Shopify POS i aplikacje często używają Twojej niestandardowej nazwy domeny w celu połączenia się z usługami Shopify.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy dodawaniu tych domen do listy dozwolonych, skontaktuj się z administratorem sieci.

Filtrowanie geograficzne adresu IP

Serwery aktualizacji są rozmieszczone na całym świecie. Jeśli zapora filtruje adresy IP na podstawie lokalizacji geograficznej, musisz dezaktywować ten filtr.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy zmianie ustawień zapory, skontaktuj się z administratorem sieci.

Ponowna synchronizacja Shopify POS z panelem administracyjnym Shopify

Aplikacja Shopify POS powinna synchronizować się automatycznie, aby po jej otwarciu wyświetlały się wszelkie zmiany wprowadzone w panelu administracyjnym Shopify.

Jeśli w panelu administracyjnym Shopify wprowadzisz zmianę, która nie jest wyświetlana w POS, możesz ręcznie zsynchronizować POS z panelem administracyjnym, aby rozwiązać problem.

Kroki:

 1. Naciśnij Więcej, aby otworzyć menu POS, a następnie naciśnij opcję Łączność.
 2. Naciśnij opcję Synchronizacja danych. Na tym ekranie wyświetlany jest status synchronizacji dla następujących danych sklepu:

  • Urządzenie
  • Lokalizacje
  • Produkty i zapasy
  • Pracownicy
  • Ustawienia sklepu
 3. W zależności od wyświetlanego statusu synchronizacji wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zsynchronizować wszystkie dane, naciśnij opcję Odśwież wszystko.
  • Aby zsynchronizować określone dane sklepu, naciśnij opcję Odśwież pod danymi sklepu, które chcesz ręcznie ponownie zsynchronizować.

Możesz również wymusić ponowną synchronizację aplikacji, tymczasowo wychodząc z aplikacji i otwierając ją ponownie lub zamykając aplikację i otwierając ją ponownie.

Wymuszenie zamknięcia aplikacji Shopify POS

Jeśli stwierdzisz, że aplikacja Shopify POS działa wolno, nie synchronizuje się z panelem administracyjnym Shopify lub czasami się zawiesza, spróbuj wymusić zamknięcie aplikacji, a następnie otwórz ją ponownie.

Kroki:

Wysłanie raportu z aplikacji Shopify POS

Jeśli wypróbowałeś(-aś) powyższe kroki rozwiązywania problemów i nadal masz problemy z wydajnością w aplikacji Shopify POS, wyślij raport z aplikacji i skontaktuj się z pomocą techniczną Shopify w celu uzyskania pomocy technicznej.

Kroki:

 1. W aplikacji Shopify POS naciśnij opcję Więcej > Pomoc techniczna.
 2. Naciśnij Zgłoś błąd.
 3. W oknie dialogowym Zgłoś błąd wprowadź opis napotkanego problemu.
 4. Naciśnij opcję Wyślij.

Twoja opinia i dzienniki aplikacji urządzenia zostaną wysłane do Shopify, a my będziemy mogli lepiej Ci pomóc, jeśli skontaktujesz się z pomocą techniczna Shopify.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo