Valutaformatering

Du kan ändra hur valutorna visas i din butik för att göra det enklare för dina kunder att läsa beloppen.

Typer av valutaformatering

Det finns fyra olika valutaformat som används i olika delar av din butik:

De fyra olika valutaformat som används i din butik
Namn Används i
HTML med valuta Webbutik och Shopify admin
HTML utan valuta Webbutik och Shopify admin
E-post med valuta Aviseringar
E-post utan valuta Mallar för aviseringar och Orderutskrift

Alternativ för valutaformatering

Valutabeloppet kan visas på några olika sätt:

formateringsalternativ för valutabelopp
Pengaformat Avrundat Exempel
{{ amount }} 1 134,65
{{ amount_no_decimals }} 1 135
{{ amount_with_comma_separator }} 1 134,65
{{ amount_no_decimals_with_comma_separator }} 1 135
{{ amount_with_apostrophe_separator }} 1 134,65

Om decimalen är 50 eller högre avrundas valutaformat som avrundas uppåt. Om decimalen är mindre än 50 avrundas valutaformaten nedåt.

Ändra din valutaformatering

Aktivera valutakoder i dina temainställningar

Med teman som Shopify har skapat kan du visa eller dölja valutakoden tillsammans med priserna i din webbshop.

Steg:

  1. Från din Shopify-admin går du till Webbshop > Teman.
  2. Klicka på Anpassa bredvid det tema som du vill ändra.
  3. Klicka på Temafärllningar.
  4. Klicka på Valutaformat.
  5. I avsnittet Valutakoder väljer du eller avmarkerar Visa valutakoder.
  6. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis