Hårdvarukonfiguration i appen för Shopify POS

OBS! Maskinvaruinställningarna är endast tillgängliga i Shopify POS för iPad.

Om du använder Shopify POS och din butik är på Shopify-planen eller högre visar skärmen inställningar för Maskinvara den maskinvara som för närvarande är tillgänglig för ditt Shopify POS-system.

Visa enheterna i ditt Shopify POS-nätverk

Om du använder Shopify POS och din butik är på Shopify-planen eller högre kan du se vilken maskinvara som för närvarande finns i ditt nätverk på skärmen Maskinvara genom att trycka på Butik och sedan på Maskinvara:

Hårdvaruskärmen visar installerad hårdvara — Shopify POS för iPad

Ställ in en skrivare som standard för kvittoutskrifter

När du ansluter en skrivare ställs den automatiskt in som standardskrivare för kvittoutskrifter. Om standardskrivaren inte är tillgänglig kan du inte skriva ut ett kvitto. Om du har mer än en skrivare kan du ändra standardskrivaren från Shopify POS.

Steg:

 1. Från Shopify POS trycker du på Butikoch sedan på Hårdvara.

 2. Tryck på skrivaren som du vill ställa in som standard.

 3. Aktivera Standardalternativet för kvittoskrivare:

  Standardalternativ för kvittoskrivare — Shopify POS för iPad

Skriv ut testkvitto

När du har konfigurerat din kvittoskrivare skrivs en kort diagnostisk rapport ut. Därefter bör du skriva ut ett testkvitto för att bekräfta att allt fungerar.

Steg:

 1. Från Shopify POS trycker du på Butikoch sedan på Hårdvara.

 2. Tryck på skrivaren som du vill testa.

 3. Tryck på Skriv ut ett testkvitto.

OBS! Du kan även trycka på Matningsknappen på framsidan av den stödda kvittoskrivaren Star Micronics för att skriva ut ett testkvitto. Om papper laddas bör ett testkvitto skrivas ut.

Testa anslutningen till kassalådan

När du har konfigurerat kvittoskrivaren och din kassalådan kan du kontrollera att anslutningen mellan dem fungerar.

Steg:

 1. Från Shopify POS trycker du på Butikoch sedan på Hårdvara.

 2. Tryck på skrivaren som du vill testa.

 3. Tryck på Testa kassalådan. Kassalådan bör öppnas.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis