การตั้งค่าแบรนด์ดิ้งในขั้นตอนการชำระเงินของคุณ

คุณสามารถปรับแต่งการสร้างแบรนด์ของหน้าการชำระเงินของคุณได้ในเครื่องมือแก้ไขการชำระเงินคุณสามารถเพิ่มโลโก้ของแบรนด์ เพิ่มรูปภาพพื้นหลัง เปลี่ยนสี และเลือกแบบอักษรใหม่เพื่อให้หน้าการชำระเงินตรงกับธุรกิจของคุณ หากต้องการปรับแต่งแบรนด์ดิ้งในการชำระเงินขั้นสูง ให้ดูที่ Checkout Branding API

ลูกค้าของคุณใช้หน้าการชำระเงินเพื่อป้อนข้อมูลการจัดส่งและข้อมูลการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อของพวกเขา ธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงออกแบบให้หน้าการชำระเงินเรียบง่าย เพื่อให้อ่านได้ง่ายและไม่ดึงดูดสายตาลูกค้า เลือกสีที่มีความคมชัดสูง และรูปภาพที่ไม่ดึงดูดความสนใจจากข้อความในหน้า

เพิ่มโลโก้ไปยังส่วนหัวของการชำระเงินของคุณ

คุณสามารถเพิ่มโลโก้ไปยังส่วนหัวของการชำระเงินของคุณได้ อีกทั้งยังสามารถปรับขนาด การจัดวาง และตําแหน่งของโลโก้ได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > การชำระเงิน
 2. ในส่วนแบรนด์ดิ้งและการปรับแต่งขั้นตอนการชำระเงิน ให้คลิกที่ปรับแต่ง ซึ่งอยู่ถัดจากการชำระเงินที่คุณต้องการจะแก้ไข
 3. คลิกไอคอนแปรงทาสี
 4. ในพื้นที่โลโก้ ให้เพิ่มโลโก้ของคุณ:

  1. คลิก เลือกรูปภาพ
  2. คลิก เพิ่มรูปภาพ เพื่ออัปโหลดรูปภาพใหม่หรือเลือกรูปภาพที่คุณได้อัปโหลดไปยังไลบรารีของคุณแล้ว
  3. คลิกที่เสร็จสิ้น
 5. ในพื้นที่ความกว้างสูงสุดของโลโก้ ให้ปรับขนาดโลโก้ของคุณ

 6. ในพื้นที่การจัดวางโลโก้ ให้เลือกการจัดวางโลโก้ด้านซ้าย ตรงกลาง หรือด้านขวา

 7. ในพื้นที่ตําแหน่งโลโก้ ให้เลือกแบบฟอร์มการชำระเงิน สรุปคำสั่งซื้อ หรือตำแหน่งเต็มความกว้างให้แก่โลโก้ของคุณ

 8. คลิกที่ “บันทึก

เพิ่มรูปภาพพื้นหลังหรือสีลงในแบบฟอร์มการชำระเงินของคุณ

คุณสามารถเพิ่มสีพื้นหลังหรือรูปภาพไปยังแบบฟอร์มการชำระเงินได้ คุณสามารถเพิ่มสีพื้นหลังหรือรูปภาพได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ไม่สามารถเพิ่มทั้งสองอย่างได้

หลังจากที่คุณเพิ่มสีพื้นหลังหรือรูปภาพแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถอ่านช่องการชำระเงินได้อย่างชัดเจน

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > การชำระเงิน
 2. ในส่วนแบรนด์ดิ้งและการปรับแต่งขั้นตอนการชำระเงิน ให้คลิกที่ปรับแต่ง ซึ่งอยู่ถัดจากการชำระเงินที่คุณต้องการจะแก้ไข
 3. คลิกไอคอนแปรงทาสี
 4. ในส่วนแบบฟอร์มการชำระเงิน ให้เพิ่มรูปภาพพื้นหลังหรือสี:
  • หากต้องการเพิ่มรูปภาพพื้นหลัง ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:
   1. คลิก เลือกรูปภาพ
   2. คลิก เพิ่มรูปภาพ เพื่ออัปโหลดรูปภาพใหม่หรือเลือกรูปภาพที่คุณได้อัปโหลดไปยังไลบรารีของคุณแล้ว
   3. คลิกที่เสร็จสิ้น

- หากต้องการเพิ่มสีพื้นหลัง ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้: 1. คลิกที่วงล้อสีถัดจากสีพื้นหลัง เพื่อเปิดเครื่องมือเลือกสี 2. เลือกสีหรือป้อนรหัสสีเลขฐานสิบหก

 1. คลิกที่ “บันทึก

เพิ่มรูปภาพพื้นหลังหรือสีไปยังข้อมูลสรุปคำสั่งซื้อ

คุณสามารถเพิ่มสีพื้นหลังหรือรูปภาพไปยังข้อมูลสรุปคำสั่งซื้อของคุณได้ คุณสามารถเพิ่มสีพื้นหลังหรือรูปภาพได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ไม่สามารถเพิ่มทั้งสองอย่างได้

หลังจากที่คุณเพิ่มสีพื้นหลังหรือรูปภาพแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถอ่านช่องการชำระเงินได้อย่างชัดเจน

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > การชำระเงิน
 2. ในส่วนแบรนด์ดิ้งและการปรับแต่งขั้นตอนการชำระเงิน ให้คลิกที่ปรับแต่ง ซึ่งอยู่ถัดจากการชำระเงินที่คุณต้องการจะแก้ไข
 3. คลิกไอคอนแปรงทาสี
 4. ในส่วนสรุปคำสั่งซื้อ ให้เพิ่มรูปภาพพื้นหลังหรือสี:
  • หากต้องการเพิ่มรูปภาพพื้นหลัง ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:
   1. คลิก เลือกรูปภาพ
   2. คลิก เพิ่มรูปภาพ เพื่ออัปโหลดรูปภาพใหม่หรือเลือกรูปภาพที่คุณได้อัปโหลดไปยังไลบรารีของคุณแล้ว
   3. คลิกที่เสร็จสิ้น

- หากต้องการเพิ่มสีพื้นหลัง ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้: 1. คลิกที่วงล้อสีถัดจากสีพื้นหลัง เพื่อเปิดเครื่องมือเลือกสี 2. เลือกสีหรือป้อนรหัสสีเลขฐานสิบหก

 1. คลิกที่ “บันทึก

การปรับแต่งสีของหน้าการชำระเงิน

คุณสามารถเปลี่ยนสีปุ่มการชำระเงิน ข้อความแสดงข้อผิดพลาด หรือสีเน้นได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างช่องการชำระเงินให้เป็นสีขาวหรือโปร่งใสได้อีกด้วย

หลังจากที่คุณเปลี่ยนสีใดๆ ในหน้าการชำระเงินแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถอ่านข้อความที่แสดงบนภาพพื้นหลังของพื้นที่เอนทรีคำสั่งซื้อและข้อมูลสรุปคำสั่งซื้อได้อย่างชัดเจน

เปลี่ยนสีการเน้น ปุ่ม และข้อผิดพลาด

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > การชำระเงิน
 2. ในส่วนแบรนด์ดิ้งและการปรับแต่งขั้นตอนการชำระเงิน ให้คลิกที่ปรับแต่ง ซึ่งอยู่ถัดจากการชำระเงินที่คุณต้องการจะแก้ไข
 3. คลิกไอคอนแปรงทาสี
 4. ในส่วนสี ให้เลือกสี:

  1. คลิกที่วงล้อสีถัดจาก การเน้น ปุ่ม หรือข้อผิดพลาด เพื่อเปิดเครื่องมือเลือกสี
  2. เลือกสีหรือป้อนรหัสสีเลขฐานสิบหก
 5. คลิกที่ “บันทึก

เปลี่ยนสีของช่องแบบฟอร์ม

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > การชำระเงิน
 2. ในส่วนแบรนด์ดิ้งและการปรับแต่งขั้นตอนการชำระเงิน ให้คลิกที่ปรับแต่ง ซึ่งอยู่ถัดจากการชำระเงินที่คุณต้องการจะแก้ไข
 3. คลิกไอคอนแปรงทาสี
 4. ในส่วนสี ให้คลิกที่เมนูดรอปดาวน์ช่องแบบฟอร์ม จากนั้นเลือกสีขาวหรือสีโปร่งใส หากคุณตั้งค่าแบบปรับแต่งเองให้ช่องแบบฟอร์มโดยใช้ Checkout Branding API ระบบจะแสดงตัวเลือกปรับแต่งเอง (ตั้งค่าผ่าน API) เพิ่มเติมขึ้นมา
 5. คลิกที่ “บันทึก

ปรับแต่งแบบอักษรของหน้าการชำระเงิน

คุณสามารถเลือกได้จากรายการแบบอักษรเพื่อปรับแต่งหน้าการชำระเงินของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > การชำระเงิน
 2. ในส่วนแบรนด์ดิ้งและการปรับแต่งขั้นตอนการชำระเงิน ให้คลิกที่ปรับแต่ง ซึ่งอยู่ถัดจากการชำระเงินที่คุณต้องการจะแก้ไข
 3. คลิกไอคอนแปรงทาสี
 4. ในส่วนตัวพิมพ์ ให้เปลี่ยนแบบอักษรของข้อความส่วนหัวและข้อความส่วนเนื้อหาของหน้าการชำระเงินของคุณ:

  1. ในพื้นที่ส่วนหัวหรือส่วนเนื้อหา ให้คลิกที่ชื่อแบบอักษรเพื่อเปิดเมนูดรอปดาวน์
  2. เลือกแบบอักษรที่คุณต้องการใช้กับหน้าการชำระเงินของคุณ
 5. คลิกที่ “บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี