Thiết lập thương hiệu trên trang thanh toán

Bạn có thể tùy chỉnh thương hiệu của các trang thanh toán trong trình biên tập trang thanh toán. Bạn có thể thêm logo của thương hiệu, thêm ảnh nền, thay đổi màu sắc và chọn phông chữ mới sao cho trang thanh toán phù hợp với doanh nghiệp của bạn. Để biết các tùy chỉnh thương hiệu nâng cao trên trang thanh toán, tham khảo API thương hiệu trên trang thanh toán.

Khách hàng sử dụng trang thanh toán để nhập thông tin vận chuyển và thanh toán cho đơn hàng. Hầu hết các doanh nghiệp đều đơn giản hóa thiết kế của trang thanh toán cho dễ đọc và tránh làm khách hàng mất tập trung. Chọn màu sắc có độ tương phản cao và hình ảnh không gây xao nhãng khỏi các chữ trên trang.

Thêm logo vào đầu trang thanh toán

Bạn có thể thêm logo vào đầu trang thanh toán. Bạn có thể điều chỉnh kích cỡ, loại căn chỉnh và vị trí của logo.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.
 2. Trong mục Xây dựng thương hiệu và tùy chỉnh trang thanh toán, nhấp vào Tùy chỉnh bên cạnh trang thanh toán mà bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Nhấp vào biểu tượng cọ vẽ.
 4. Trong khu vực Logo, thêm logo của bạn:

  1. Nhấp vào Select image (Chọn ảnh).
  2. Nhấp vào Thêm hình ảnh để tải lên hình ảnh mới hoặc chọn hình ảnh mà bạn đã tải lên thư viện.
  3. Nhấp vào Done (Đã xong).
 5. Trong khu vực Chiều rộng logo tối đa, điều chỉnh kích cỡ logo.

 6. Trong khu vực Căn chỉnh logo, chọn căn trái, căn giữa hoặc căn phải logo.

 7. Trong khu vực Vị trí logo, chọn biểu mẫu thanh toán, tổng quan đơn hàng hoặc vị trí vừa với chiều rộng cho logo.

 8. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm ảnh nền hoặc màu nền vào biểu mẫu thanh toán

Bạn có thể thêm màu nền hoặc ảnh nền vào biểu mẫu thanh toán. Bạn chỉ có thể thêm màu nền hoặc ảnh nền, nhưng không thể thêm cả hai.

Sau khi thêm màu nền hoặc ảnh nền, đảm bảo các trường thanh toán hiển thị rõ ràng.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.
 2. Trong mục Xây dựng thương hiệu và tùy chỉnh trang thanh toán, nhấp vào Tùy chỉnh bên cạnh trang thanh toán mà bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Nhấp vào biểu tượng cọ vẽ.
 4. Trong mục BIỂU MẪU THANH TOÁN, thêm ảnh nền hoặc màu nền:
  • Để thêm ảnh nền, thực hiện các bước sau:
   1. Nhấp vào Select image (Chọn ảnh).
   2. Nhấp vào Thêm hình ảnh để tải lên hình ảnh mới hoặc chọn hình ảnh mà bạn đã tải lên thư viện.
   3. Nhấp vào Done (Đã xong).

- Để thêm màu nền, thực hiện các bước sau: 1. Nhấp vào vòng tròn màu sắc bên cạnh mục Màu nền để mở hộp chọn màu. 2. Chọn màu hoặc nhập mã màu thập lục phân.

 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm ảnh nền hoặc màu nền cho phần tổng quan đơn hàng

Bạn có thể thêm màu nền hoặc ảnh nền vào mục tổng quan đơn hàng. Bạn chỉ có thể thêm màu nền hoặc ảnh nền, nhưng không thể thêm cả hai.

Sau khi thêm màu nền hoặc ảnh nền, đảm bảo các trường thanh toán hiển thị rõ ràng.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.
 2. Trong mục Xây dựng thương hiệu và tùy chỉnh trang thanh toán, nhấp vào Tùy chỉnh bên cạnh trang thanh toán mà bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Nhấp vào biểu tượng cọ vẽ.
 4. Trong mục TỔNG QUAN ĐƠN HÀNG, thêm ảnh nền hoặc màu nền:
  • Để thêm ảnh nền, thực hiện các bước sau:
   1. Nhấp vào Select image (Chọn ảnh).
   2. Nhấp vào Thêm hình ảnh để tải lên hình ảnh mới hoặc chọn hình ảnh mà bạn đã tải lên thư viện.
   3. Nhấp vào Done (Đã xong).

- Để thêm màu nền, thực hiện các bước sau: 1. Nhấp vào vòng tròn màu sắc bên cạnh mục Màu nền để mở hộp chọn màu. 2. Chọn màu hoặc nhập mã màu thập lục phân.

 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Tùy chỉnh màu sắc của trang thanh toán

Bạn có thể thay đổi màu sắc của nút thanh toán, thông báo lỗi và điểm nhấn. Bạn cũng có thể đặt trường thanh toán thành màu trắng hoặc trong suốt.

Sau khi thay đổi bất kỳ màu sắc nào trên trang thanh toán, hãy đảm bảo bạn có thể đọc rõ văn bản trên nền của mục nhập đơn hàng và các khu vực tổng quan đơn hàng.

Thay đổi điểm nhấn, nút và màu báo lỗi

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.
 2. Trong mục Xây dựng thương hiệu và tùy chỉnh trang thanh toán, nhấp vào Tùy chỉnh bên cạnh trang thanh toán mà bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Nhấp vào biểu tượng cọ vẽ.
 4. Trong mục MÀU SẮC, hãy chọn các màu:

  1. Nhấp vào vòng tròn màu sắc bên cạnh mục Điểm nhấn, Nút hoặc Lỗi để mở hộp chọn màu.
  2. Chọn màu hoặc nhập mã màu thập lục phân.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Thay đổi màu của các trường biểu mẫu

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.
 2. Trong mục Xây dựng thương hiệu và tùy chỉnh trang thanh toán, nhấp vào Tùy chỉnh bên cạnh trang thanh toán mà bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Nhấp vào biểu tượng cọ vẽ.
 4. Trong mục MÀU SẮC, nhấp vào menu thả xuống Trường biểu mẫu rồi chọn màu trắng hoặc trong suốt. Nếu bạn đặt giá trị tùy chỉnh cho các trường biểu mẫu bằng API thương hiệu trên trang thanh toán, hệ thống sẽ hiển thị tùy chọn Tùy chỉnh (Thiết lập qua API) bổ sung.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Tùy chỉnh phông chữ trên trang thanh toán

Bạn có thể chọn từ danh sách phông chữ để tùy chỉnh trang thanh toán.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.
 2. Trong mục Xây dựng thương hiệu và tùy chỉnh trang thanh toán, nhấp vào Tùy chỉnh bên cạnh trang thanh toán mà bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Nhấp vào biểu tượng cọ vẽ.
 4. Trong mục KIỂU CHỮ, thay đổi phông chữ của tiêu đề và nội dung văn bản trên trang thanh toán:

  1. Trong khu vực Tiêu đề hoặc Nội dung, nhấp vào tên phông chữ để mở menu thả xuống.
  2. Chọn phông chữ bạn muốn áp dụng cho trang thanh toán.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí