Tùy chỉnh phong cách thanh toán của bạn

Nếu bán sản phẩm bằng cửa hàng trực tuyến, bạn có thể tùy chỉnh kiểu của trang thanh toán trong trình biên tập chủ đề. Hãy thêm logo công ty, thay đổi màu sắc hoặc chọn phông chữ mới sao cho trang thanh toán phù hợp với doanh nghiệp.

Mặc dù bạn có thể muốn thêm rất nhiều màu và tiện ích cho trang thanh toán, tốt nhất nên duy trì thiết kế đơn giản. Khách hàng sử dụng các trang này để nhập thông tin vận chuyển và thanh toán cho đơn hàng và bạn không muốn họ mất tập trung hay khiến thông tin khó đọc. Hãy chọn màu sắc có độ tương phản cao và hình ảnh không làm khách hàng mất tập trung khỏi nội dung trên trang.

Tải lên ảnh nền cho biểu ngữ

Ở đầu mỗi trang thanh toán, biểu ngữ sẽ hiển thị tên cửa hàng. Bạn có thể thay đổi ảnh nền của biểu ngữ đó. Chọn hình ảnh phù hợp với thương hiệu của bạn. Ví dụ: Nếu bạn bán trang sức, hình ảnh chuỗi hạt đầy màu sắc có thể là lựa chọn phù hợp. Hình ảnh biểu ngữ hiển thị hiệu quả nhất với độ phân giải 1000 x 400 pixel.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Style (Kiểu), nhấp vào Customize Checkout (Tùy chỉnh thanh toán) để mở trình biên tập chủ đề.

 2. Trong mục BANNER (BIỂU NGỮ), nhấp vào Upload image (Tải lên hình ảnh) hoặc chọn hình ảnh bạn đã tải lên thư viện.

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm logo vào trang thanh toán

Bạn có thể thêm logo cửa hàng vào trang thanh toán. Nếu bạn đang sử dụng hình ảnh biểu ngữ, logo sẽ xuất hiện trên đầu hình ảnh. Bạn có thể đặt logo ở trên trái, bên phải hoặc trung tâm của khu vực biểu ngữ trên trang thanh toán.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Style (Kiểu), nhấp vào Customize Checkout (Tùy chỉnh thanh toán) để mở trình biên tập chủ đề.

 2. Trong mục LOGO, nhấp vào Upload image (Tải lên hình ảnh) hoặc chọn hình ảnh mà bạn đã tải lên thư viện.

 3. Chọn vị trí logo.

 4. Chọn kích cỡ logo.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm ảnh hoặc màu nền cho khu vực nội dung chính

Bạn có thể thêm ảnh hoặc màu nền vào khu vực nội dung chính của trang thanh toán. Đây là khu vực mà khách hàng nhập thông tin vận chuyển và thanh toán, vì vậy, hãy đảm bảo bạn vẫn có thể đọc rõ các trường trên nền. Bạn không thể thêm cả ảnh và màu nền.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Style (Kiểu), nhấp vào Customize Checkout (Tùy chỉnh thanh toán) để mở trình biên tập chủ đề.
 2. Trong mục MAIN CONTENT AREA (KHU VỰC NỘI DUNG CHÍNH), thêm màu hoặc ảnh nền.

  • Nếu bạn thêm màu, nhấp vào hộp bên cạnh Background color (Màu nền) để mở hộp chọn màu, sau đó chọn một màu hoặc nhập mã thập lục phân.
  • Nếu bạn đang thêm hình ảnh, nhấp vào Upload image (Tải lên hình ảnh) hoặc chọn hình ảnh bạn đã tải lên thư viện. Hình ảnh nhỏ hơn lặp lại theo chiều dọc và chiều ngang trên nền, như các ô.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Thay đổi màu của các trường biểu mẫu

Bạn có thể thay đổi màu của các trường biểu mẫu thành màu trắng hoặc trong suốt. Có thể bạn sẽ muốn đặt các trường này thành trong suốt để hiển thị rõ ảnh nền. Đảm bảo bạn đọc rõ được văn bản trong các trường này.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Style (Kiểu), nhấp vào Customize Checkout (Tùy chỉnh thanh toán) để mở trình biên tập chủ đề.

 2. Trong mục MAIN CONTENT AREA (KHU VỰC NỘI DUNG CHÍNH), nhấp vào menu thả xuống Form fields (Trường biểu mẫu) để chọn màu mong muốn.

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm ảnh hoặc màu nền cho phần tổng quan đơn hàng

Khi khách hàng nhấp vào Show order summary (Hiển thị tổng quan đơn hàng) trên trang thanh toán, danh sách sản phẩm họ mua sẽ xuất hiện. Bạn có thể thêm ảnh hoặc màu nền cho phần tổng quan đơn hàng. Nhớ xem trước lựa chọn của mình để đảm bảo rằng bạn hài lòng với giao diện của phần tổng quan đơn hàng. Bạn có thể nhấp vào Show order summary (Hiển thị tổng quan đơn hàng) trên bản xem trước trong trình biên tập chủ đề.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Style (Kiểu), nhấp vào Customize Checkout (Tùy chỉnh thanh toán) để mở trình biên tập chủ đề.
 2. Trong mục ORDER SUMMARY (TỔNG QUAN ĐƠN HÀNG), thêm màu hoặc ảnh nền.

  • Nếu bạn thêm màu, nhấp vào hộp bên cạnh Background color (Màu nền) để mở hộp chọn màu, sau đó chọn một màu hoặc nhập mã thập lục phân.
  • Nếu bạn đang thêm hình ảnh, nhấp vào Upload image (Tải lên hình ảnh) hoặc chọn hình ảnh bạn đã tải lên thư viện. Hình ảnh nhỏ hơn lặp lại theo chiều dọc và chiều ngang trên nền, như các ô.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Thay đổi hoặc xóa hình ảnh khỏi trang thanh toán

Bạn có thể thay đổi hoặc xóa bất kỳ hình ảnh nào bạn thêm vào trang thanh toán.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Style (Kiểu), nhấp vào Customize Checkout (Tùy chỉnh thanh toán) để mở trình biên tập chủ đề.

 2. Dưới hình ảnh bạn muốn thay thế, nhấp vào Update (Cập nhật) và tải lên hình ảnh hoặc chọn một hình ảnh từ thư viện.

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Để xóa hình ảnh, nhấp vào Remove (Xóa) bên dưới hình ảnh. Thao tác này không xóa hình ảnh khỏi Shopify.

Thêm văn bản thay thế hình ảnh

Khi hài lòng với hình ảnh trên trang thanh toán, bạn nên thêm văn bản thay thế hình ảnh. Văn bản này có thể hỗ trợ khả năng truy cập và SEO. Tìm hiểu thêm về tối ưu hóa công cụ tìm kiếm.

Các bước thực hiện:

 1. Dưới hình ảnh, nhấp vào Update (Cập nhật), rồi chọn Edit image (Chỉnh sửa hình ảnh).

 2. Nhập văn bản thay thế cho hình ảnh. Chọn tiêu đề ngắn, mang tính mô tả cho hình ảnh.

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Thay đổi phông chữ trên trang thanh toán

Bạn có thể chọn từ danh sách phông chữ để tùy chỉnh trang thanh toán. Bạn không thể thay đổi màu của văn bản trên trang thanh toán.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Kiểu, nhấp vào Tùy chỉnh thanh toán.

 2. Trong trình biên tập chủ đề, nhấp vào Mở cài đặt thanh toán.

 3. Trong mục THANH TOÁN, cuộn xuống vùng Kiểu chữ.

 4. Nhấp vào menu thả xuống Tiêu đề hoặc menu thả xuống Nội dung rồi chọn phông chữ.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Thay đổi nút và màu nhấn trên trang thanh toán

Bạn có thể thay đổi màu của các nút, thông báo lỗi và các điểm nhấn như liên kết trên trang thanh toán. Nếu thay đổi màu sắc, đảm bảo rằng bạn có thể đọc rõ văn bản trên nền của khu vực nội dung chính và tổng quan đơn hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Style (Kiểu), nhấp vào Customize Checkout (Tùy chỉnh thanh toán) để mở trình biên tập chủ đề.

 2. Trong mục COLORS (MÀU SẮC), nhấp vào hộp màu bên cạnh Accents (Nhấn), Buttons (Nút) hoặc Errors (Lỗi) để mở hộp chọn màu, sau đó chọn một màu hoặc nhập mã thập lục phân.

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm tính năng cho trang sau khi mua hàng ở bước thanh toán

Bạn có thể thêm các tính năng như khảo sát khách hàng hoặc ưu đãi bán thêm vào trải nghiệm thanh toán của khách hàng bằng các ứng dụng sau khi mua hàng. Những ứng dụng này sẽ thêm nội dung sau khi khách hàng hoàn tất thanh toán, nhưng sẽ trước khi khách hàng chuyển đến trang xác nhận đơn hàng.

Để thêm tính năng cho trang sau khi mua hàng, bạn cần cài đặt và định cấu hình ứng dụng thanh toán, rồi chọn ứng dụng đó để sử dụng trên trang sau khi mua hàng trong phần cài đặt thanh toán.

Mỗi lần, bạn chỉ có thể sử dụng một ứng dụng thanh toán để thêm tính năng sau khi mua hàng. Nếu đã cài đặt nhiều ứng dụng với chức năng sau khi mua hàng, bạn có thể chọn ứng dụng bạn muốn sử dụng trong cài đặt thanh toán.

Cài đặt ứng dụng thanh toán để thêm tính năng sau khi mua

Để thêm tính năng cho trang sau khi mua hàng, bạn cần sử dụng ứng dụng bên thứ ba có hỗ trợ các tính năng sau khi mua hàng ở bước thanh toán.

Nếu cần trợ giúp về ứng dụng bên thứ ba, bạn cần liên hệ với nhà phát triển ứng dụng.

Các bước thực hiện:

 1. Vào Cửa hàng ứng dụng Shopify và tìm kiếm ứng dụng sau khi mua hàng phù hợp với doanh nghiệp của bạn.
 2. Nhấp vào Thêm ứng dụng. Nếu chưa đăng nhập vào tài khoản Shopify, bạn sẽ được nhắc đăng nhập.
 3. Nhấp vào Install app (Cài đặt ứng dụng).
 4. Vào mục Ứng dụng của trang quản trị Shopify rồi nhấp vào tên của ứng dụng thanh toán.
 5. Nhập mọi cài đặt cấu hình cần thiết.

Chọn ứng dụng để sử dụng trên trang sau khi mua hàng

Sau khi cài đặt và định cấu hình ứng dụng thanh toán, bạn cần chọn ứng dụng đó để sử dụng trên trang sau khi mua hàng trong phần cài đặt thanh toán.

Bạn cũng có thể thay đổi ứng dụng bạn muốn sử dụng trong phần cài đặt thanh toán.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Settings (Cài đặt).
 2. Nhấp vào Thanh toán.
 3. Trong mục Trang sau khi mua hàng, hãy chọn ứng dụng thanh toán bạn muốn sử dụng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí