การโอนเงินผ่านอีเมล

หมายเหตุ: การโอนเงินผ่านทางอีเมลมีให้ใช้งานเฉพาะผู้ขายในแคนาดาเท่านั้น

หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในประเทศแคนาดา คุณสามารถให้ลูกค้าของคุณชำระเงินผ่านการโอนเงินทางอีเมล แทนที่จะชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ลูกค้าชาวแคนาดาสามารถใช้บริการการโอนเงินผ่านอีเมลอย่าง Interac ได้ เพื่อชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อของพวกเขาได้อย่างปลอดภัย

ณ ขั้นตอนการชำระเงิน คุณควรแจ้งที่อยู่อีเมลของคุณและบอกคำถาม-คำตอบลับแก่ลูกค้าเพื่อให้พวกเขาใช้เป็นรหัสผ่านในการโอนเงิน หากลูกค้าของคุณต้องการโอนเงินผ่านอีเมล พวกเขาต้องป้อนคำถามและคำตอบลับ จากนั้น ให้คุณป้อนคำตอบลับเพื่อยอมรับการโอนเงิน

ลูกค้าจะไปยังบัญชีธนาคารออนไลน์และส่งการโอนเงินผ่านอีเมลให้แก่คุณ จากนั้นคุณจะได้รับอีเมลพร้อมคำแนะนำวิธีการโอนเงินไปยังบัญชีของคุณ เมื่อคุณรับการโอนเงินแล้ว คุณสามารถทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าชำระเงินแล้วได้ในส่วน Shopify admin

สร้างการโอนเงินผ่านอีเมล

  1. ในส่วนวิธีการชำระเงินด้วยตนเอง ให้เลือกสร้างวิธีการชำระเงินแบบกำหนดเองจากเมนูดรอปดาวน์วิธีการชำระเงินด้วยตนเอง

  2. ในชื่อวิธีการชำระเงินแบบกำหนดเอง ให้ป้อนชื่อสำหรับวิธีการชำระเงิน

  3. ในรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ป้อนข้อมูลที่คุณต้องการให้แสดงถัดจากวิธีนี้ในขั้นตอนการชำระเงิน ตัวอย่างเช่น ที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการให้ลูกค้าส่งเงิน และคำถามลับ รวมถึงคำตอบที่คุณต้องการให้พวกเขาใช้

  4. ในคำแนะนำในการชำระเงิน ให้ป้อนคำแนะนำที่คุณต้องการให้ลูกค้าเห็นบนหน้าการยืนยันคำสั่งซื้อ ใส่ที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการให้ลูกค้าส่งเงิน และคำถามลับ รวมถึงคำตอบที่คุณต้องการให้พวกเขาใช้

  5. คลิก เปิดใช้งาน

เมื่อลูกค้าชำระเงินในร้านค้าของคุณ พวกเขาจะเห็นชื่อวิธีการชำระเงินของคุณ และคำแนะนำในการดำเนินการโอนเงินผ่านอีเมลให้เสร็จสิ้น

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี