การโอนเงินผ่านอีเมล

หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในประเทศแคนาดา คุณสามารถให้ลูกค้าของคุณชำระเงินผ่านการโอนเงินทางอีเมล แทนที่จะชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ลูกค้าชาวแคนาดาสามารถใช้บริการการโอนเงินผ่านอีเมลอย่าง Interac ได้ เพื่อชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อของพวกเขาได้อย่างปลอดภัย

ณ ขั้นตอนการชำระเงิน คุณควรแจ้งที่อยู่อีเมลของคุณและบอกคำถาม-คำตอบลับแก่ลูกค้าเพื่อให้พวกเขาใช้เป็นรหัสผ่านในการโอนเงิน หากลูกค้าของคุณต้องการโอนเงินผ่านอีเมล พวกเขาต้องป้อนคำถามและคำตอบลับ จากนั้น ให้คุณป้อนคำตอบลับเพื่อยอมรับการโอนเงิน

ลูกค้าจะไปยังบัญชีธนาคารออนไลน์และส่งการโอนเงินผ่านอีเมลให้แก่คุณ จากนั้นคุณจะได้รับอีเมลพร้อมคำแนะนำวิธีการโอนเงินไปยังบัญชีของคุณ เมื่อคุณรับการโอนเงินแล้ว คุณสามารถทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าชำระเงินแล้วได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify

สร้างการโอนเงินผ่านอีเมล

เมื่อลูกค้าชำระเงินในร้านค้าของคุณ พวกเขาจะเห็นชื่อวิธีการชำระเงินของคุณ และคำแนะนำในการดำเนินการโอนเงินผ่านอีเมลให้เสร็จสิ้น

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี