Chuyển tiền qua email

Nếu cửa hàng của bạn ở Canada, bạn có thể cho phép khách hàng thanh toán bằng chuyển tiền qua email thay vì dùng thẻ tín dụng. Khách hàng ở Canada có thể sử dụng dịch vụ chuyển tiền qua email như Interac để thanh toán đơn hàng một cách an toàn.

Khi thanh toán, bạn cho khách hàng địa chỉ email của bạn và một bộ câu hỏi cùng câu trả lời bí mật mà họ dùng làm mật khẩu để chuyển tiền. Khi khách hàng thực hiện chuyển tiền qua email, họ cần nhập câu hỏi và câu trả lời bí mật đó. Sau đó, bạn nhập câu trả lời bí mật khi nhận khoản chuyển tiền.

Khách hàng vào tài khoản ngân hàng trực tuyến của họ và chuyển tiền cho bạn qua email. Sau đó, bạn nhận được một email hướng dẫn cách chuyển tiền về tài khoản của bạn. Sau khi nhận khoản tiền chuyển, bạn có thể đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán trong trang quản trị Shopify.

Thiết lập chuyển tiền qua email

  1. Trong mục Manual payment methods (Các phương thức thanh toán thủ công), chọn Tạo phương thức thanh toán tùy chỉnh từ menu thả xuống Manual payment methods (Các phương thức thanh toán thủ công).

  2. Trong mục Custom payment method name (Tên phương thức thanh toán tùy chỉnh), nhập tên cho phương thức thanh toán.

  3. Trong mục Chi tiết bổ sung, nhập bất kỳ thông tin nào bạn muốn hiển thị bên cạnh phương thức này khi thanh toán. Ví dụ: Địa chỉ email bạn muốn khách hàng chuyển tiền vào và bộ câu hỏi cùng câu trả lời bí mật bạn muốn khách hàng sử dụng.

  4. Trong mục Payment instructions (Hướng dẫn thanh toán), nhập hướng dẫn bạn muốn khách hàng xem trên trang xác nhận đơn hàng. Thêm địa chỉ email bạn muốn khách hàng gửi tiền vào và bộ câu hỏi cùng câu trả lời bí mật bạn muốn họ sử dụng.

  5. Nhấp vào Activate (Kích hoạt).

Khi khách hàng thanh toán trên cửa hàng trực tuyến, họ sẽ nhìn thấy tên phương thức thanh toán và hướng dẫn để hoàn tất chuyển tiền qua email.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí