ข้อกำหนดเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

หากคุณเพิ่งเริ่มใช้งานเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) คุณอาจเจอคำและถ้อยคำที่ไม่คุ้นเคย คำแนะนำต่อไปนี้จะอธิบายถึงคำเหล่านี้บางส่วนที่เกี่ยวข้องกับ SFN

การจัดการเพิ่มเติม

การจัดการเพิ่มเติมคือการเก็บค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการจัดส่งที่ต้องใช้การจัดการพิเศษ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะเพิ่มเมื่อบรรจุภัณฑ์ไม่ตรงกับลักษณะทั่วไปที่กำหนดโดยผู้ให้บริการขนส่ง โดยอาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดที่ไม่ปกติ น้ำหนักไม่ปกติและบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ปกติ

Assembly และ Pre-assembly

Assembly เป็นบริการสำหรับโครงการพิเศษที่แต่ละส่วนของสินค้าจะถูกรวมเข้าด้วยกันหลังจากที่มีการสั่งซื้อ โดยบริการนี้เรียกว่าการ Pre-assembly หากเกิดขึ้นก่อนที่จะทำการสั่งซื้อ

บาร์โค้ด

บาร์โค้ดคือรูปแบบที่เครื่องสามารถอ่านได้ซึ่งใช้กันในระดับสากลเพื่อจัดเก็บและค้นหาข้อมูลสินค้า บาร์โค้ดนั้นประกอบไปด้วยชุดตัวเลขที่อาจมีความยาวแตกต่างกันไปตามประเภทของสินค้า หากต้องการให้ SFN จัดการคำสั่งซื้อของคุณ บาร์โค้ดบนสินค้าของคุณจะต้องมีความยาวระหว่าง 8 ถึง 24 หลัก

การถ่ายโอนขาเข้า

หากต้องการส่งสินค้าคงคลังของคุณไปยังศูนย์ SFN คุณต้องสร้างการถ่ายโอนขาเข้า การถ่ายโอนขาเข้าจะมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่คุณกำลังส่ง ตำแหน่งต้นทางที่คุณส่งมา และตำแหน่งปลายทางที่คุณส่งไป ให้ศูนย์ SFN เตรียมพร้อมเพื่อรับสินค้าคงคลังของคุณก่อนที่จะมาถึง

ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ

ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อคือสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะจัดเก็บและจัดส่งสินค้าของคุณให้แก่ลูกค้า

บริการจัดการคำสั่งซื้อหรือโลจิสติกส์จากภายนอก (3PL)

บริการจัดการคำสั่งซื้อหรือโลจิสติกส์จากภายนอกเป็นคลังสินค้าจากภายนอกที่จัดเตรียมและจัดส่งคำสั่งซื้อของคุณ เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify คือบริการจัดการคำสั่งซื้อ

การจัดบรรจุสินค้า

Kitting เป็นบริการสำหรับโครงการพิเศษที่มีสินค้าแต่ละรายการรวมอยู่ด้วยกันด้วยวิธีที่เฉพาะเจาะจง

ค่าธรรมเนียมการรับสินค้าและการบรรจุหีบห่อ

ค่าธรรมเนียมการรับสินค้าและการบรรจุหีบห่อเป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาสินค้าในศูนย์จัดการคำสั่งซื้อและบรรจุหีบห่อตามคำสั่งซื้อ

อัตราค่าจัดส่ง

ใน SFN อัตราค่าจัดส่งหมายถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดส่งคำสั่งซื้อจากศูนย์จัดการคำสั่งซื้อของเราไปยังลูกค้าของคุณ อัตราค่าจัดส่งจะแตกต่างกันไปตามระดับบริการจัดส่ง เขตพื้นที่ และน้ำหนักของคำสั่งซื้อแต่ละรายการ คุณสามารถรวมอัตราค่าจัดส่งจาก SFN ไว้ในอัตราค่าจัดส่งที่คุณเรียกเก็บจากลูกค้าของคุณ

ระดับบริการจัดส่ง

ระดับบริการจัดส่งคือความเร็วที่เครือข่ายใช้ในการจัดส่งคำสั่งซื้อของลูกค้าของคุณ

ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการจัดส่ง

การเก็บค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการจัดส่งคือค่าธรรมเนียมที่เพิ่มไปยังต้นทุนพื้นฐานของการขนย้ายสินค้า ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการจัดส่งชดเชยผู้ให้บริการขนส่งสำหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหรือบริการพิเศษเมื่อส่งมอบคำสั่งซื้อ

รหัสสินค้าคงคลัง

SKU (รหัสสินค้าคงคลัง) คือรหัสตัวอักษรและตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันซึ่งใช้เพื่อระบุสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าโดยอิงตามรายละเอียดต่างๆ เช่น รุ่น ขนาด หรือสี ความยาวของ SKU นั้นอาจแตกต่างกันไป และอาจมีตัวอักษร ตัวเลข หรือทั้งสองอย่าง SKU นั้นใช้เพื่อจำแนกตัวเลือกสินค้า ติดตามสินค้าคงคลัง และจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้กับลูกค้า

โครงการพิเศษ

โครงการพิเศษคือบริการที่ดำเนินการโดยศูนย์จัดการคำสั่งซื้อที่อยู่นอกกระบวนการจัดการคำสั่งซื้อสำหรับคำสั่งซื้อปกติ ตัวอย่างเช่น สินค้า Kitting หรือ Assembly

พื้นที่จัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บคือค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้าที่ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อก่อนที่จะถูกจัดส่งไปยังลูกค้า

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี