การเข้าถึงส่วนผู้ดูแล Shopify สำหรับองค์กรของคุณ

คุณสามารถเข้าถึงส่วนผู้ดูแล Shopify สำหรับองค์กรได้โดยเข้าสู่ระบบร้านค้าในองค์กรของคุณ จากนั้นให้ใช้เมนูการนําทางทั่วระบบเพื่อเข้าถึงและจัดการส่วนประกอบขององค์กรของคุณ เช่น ผู้ใช้และร้านค้า

หากคุณมีสิทธิ์เข้าถึงระดับองค์กร เมนูการนําทางทั่วระบบจะปรากฏในสถานะที่ยุบอยู่ ซึ่งอยู่ถัดจากเมนูร้านค้าของคุณ เมื่อคุณวางเคอร์เซอร์เหนือเมนูการนําทางทั่วระบบ เมนูก็จะขยายออก เมนูการนําทางทั่วระบบช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงและจัดการองค์ประกอบต่างๆ ขององค์กรคุณ เช่น ผู้ใช้และร้านค้าได้

รายการเมนูที่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้แต่ละรายจะขึ้นอยู่กับการเข้าถึงเครื่องมือและการบริหารองค์กรที่ผู้ใช้แต่ละรายได้รับ แม้ว่าผู้ใช้จะมีสิทธิ์เข้าถึงร้านค้าเพื่อให้เมนูการนำทางทั่วระบบสามารถใช้งานกับตนได้ พวกเขาจะต้องได้รับการเข้าถึงอย่างน้อยหนึ่งองค์กร

เมื่อคุณอยู่ในส่วนผู้ดูแล Shopify สำหรับองค์กรจะมีการขยายเมนูการนำทางทั่วระบบ เมื่อคุณอยู่ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของร้านค้า เมนูจะถูกยุบ

เปลี่ยนตัวระบุร้านค้าของคุณในเมนูการนำทางทั่วระบบ

ตัวระบุร้านค้าจะปรากฏเป็นอักษรย่อสองตัวในเมนูการนำทางทั่วระบบ ตามค่าเริ่มต้น ตัวระบุร้านค้าจะอิงตามตัวอักษรหรือตัวอักษรแรกของชื่อร้านค้า ตัวอย่างเช่น:

  • Svenshirts - Sv
  • Sven's Shirts - SS
  • Sven's Shirt Depot - SD

เมื่อเมนูการนำทางทั่วระบบยุบอยู่ จะแสดงเฉพาะรหัสสำหรับแต่ละร้านค้าเท่านั้น หากคุณมีตัวระบุร้านค้าหลายรายการที่เหมือนกัน คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สามารถระบุร้านค้าได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนชื่อร้านค้าภายในเพื่อให้มีความเจาะจงมากกว่าชื่อร้านค้าภายนอก การเปลี่ยนชื่อร้านค้าภายในจะไม่มีผลต่อสิ่งที่ปรากฏในร้านค้าของคุณหรือในการสื่อสารของลูกค้า

ตัวระบุร้านค้าจะใช้โดยพาร์ทเนอร์ ผู้ใช้ และพนักงานร้านค้า เพื่อระบุร้านค้าในองค์กรของคุณ ตรวจสอบยืนยันว่าตัวระบุร้านค้ามีความหมายเพื่อให้ผู้ใช้เหล่านี้สามารถเลือกร้านค้าได้อย่างง่ายดาย

หากคุณเปลี่ยนชื่อร้านค้าภายในและ/หรือตัวระบุร้านค้า ค่าใหม่ต้องไม่ซ้ำกัน คุณไม่สามารถใช้ค่าที่มีอยู่แล้วในองค์กรได้

ขั้นตอน:

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify สำหรับองค์กร ให้คลิกที่ “ร้านค้า
  2. คลิกที่ร้านค้าที่มีตัวระบุที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
  3. ในส่วนชื่อร้านค้าและตัวระบุภายใน ให้คลิกแก้ไขชื่อและตัวระบุภายใน
  4. หากคุณต้องการตั้งชื่อย่อให้อยู่ในชื่ออื่นนอกเหนือจากชื่อร้านค้าจริง ให้คลิกที่ “แสดงชื่อแบบกำหนดเอง” จากนั้นป้อนชื่อที่แสดงถึงร้านค้าเฉพาะนี้ ตัวบ่งชี้เริ่มต้นจะขึ้นอยู่กับค่านี้
  5. หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงตัวระบุ ให้คลิกที่ “แสดงตัวระบุแบบกำหนดเอง” จากนั้นป้อนตัวอักษรลาตินไม่เกินสามตัว หรือตัวอักษร UTF‑8
  6. คลิกที่บันทึก

เมนูการนำทางทั่วระบบจะแสดงตัวบ่งชี้ใหม่ หากคุณได้เปลี่ยนชื่อร้านค้าภายใน จะมีการแสดงชื่อร้านค้าภายในด้วยเช่นกัน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี