Administration af sprog

Tilføj nye sprog i din webshop

Sørg for, at din butik opfylder kravene for salg på flere sprog, inden du går i gang.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Sprog i din Shopify-administrator.

 2. Klik på Tilføj sprog i Oversatte sprog.

 3. Vælg et sprog i rullemenuen, og klik derefter på Tilføj.

 4. Følg trinnene for at importere dit oversatte indhold til Shopify.

 5. Du kan også klikke på Besøg Shopify App Store og følge trinnene til installering af en oversættelsesapp i din butik.

 6. Følg trinnene i appen for at oversætte indholdet i din webshop og udgive nye sprog.

 7. Klik på Forhåndsvisning for at se forskellige sprog i din webshop. Du kan både se en forhåndsvisning af udgivne og ikke-udgivne sprog.

Udgiv et sprog i din webshop

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Sprog i din Shopify-administrator.

 2. I Oversatte sprog skal du klikke på Udgiv ud for det sprog, du vil gøre tilgængeligt for kunderne i din butik.

 3. Klik på Gem.

Administrer sprog for markeder

Alle nye markeder, du opretter, bruger som standard din butiks standardsprog.

Du skal tildele dine nyligt udgivne sprog til et marked, før de bliver synlige for besøgende i din webshop. Du kan ikke føje ikke-udgivne sprog til et marked.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Markeder i Shopify-administratoren.

 2. Klik på Administrer ud for det marked, du vil opdatere.

 3. Klik på Domæner og sprog.

 4. Markér afkrydsningsfeltet for alle de sprog, du vil aktivere, i afsnittet Sprog.

 5. Klik på Gem.

Annuller udgivelsen af et sprog i din webshop

Du kan også annullere udgivelsen af et sprog. Dette skjuler sproget for dine kunder. Eventuelle links i butikken til dette sprog, medfører 404-fejlen “Siden blev ikke fundet”, så du bør oprette omdirigeringer for alle dine ikke-udgivne sprog.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Sprog i din Shopify-administrator.

 2. Klik på Annuller udgivelse i Oversatte sprog ud for det sprog, du vil gøre utilgængeligt.

 3. Klik på Gem.

Hvis du annullerer udgivelsen af et sprog, fjernes dette sprog også fra alle markeder, hvor det er tilføjet.

Slet et sprog i din webshop

Hvis du er sikker på, at du ikke har brug for oversættelser på dette sprog, kan du også vælge at slette det. Når du sletter et sprog, slettes alle dets oversættelser også permanent. Det betyder, at oversættelserne skal tilføjes igen, hvis du genaktiverer sproget på et senere tidspunkt.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Sprog i din Shopify-administrator.

 2. Klik på sletteikonet ud for det ikke-udgivne sprog, du vil fjerne fra butikken, under Oversatte sprog.

 3. Klik på Slet.

Hvis du sletter et sprog, fjernes dette sprog også fra alle markeder, hvor det er tilføjet.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis