Ophavsret og varemærke

Shopify støtter beskyttelsen af intellektuel ejendom, og vores Politik for acceptabel brug forbyder opslag eller upload af indhold, der krænker andres ophavsret eller varemærker.

Vigtigt: Oplysningerne på denne side er kun til orientering og er ikke juridisk rådgivning. Du skal kontakte dine egne rådgivere for at få juridisk rådgivning og hjælp med specifikke spørgsmål om intellektuel ejendom.

Om intellektuel ejendom

Intellektuel ejendom henviser til noget, der er skabt i en kreativ proces. Dette omfatter materielt og immaterielt arbejde, såsom bøger, tekster, koder, billeder, videoer, logoer og slogans. Ophavsret og varemærke er to forskellige typer intellektuel ejendom.

Butiksejere skal beskytte deres intellektuelle ejendom og sørge for, at de ikke krænker andres intellektuelle ejendom.

Ophavsretten beskytter materielt, originalt arbejde, som f.eks. fotos i en webshop.

Lovgivningen om ophavsret varierer efter land eller område, men ophavsretten gælder generelt fra det tidspunkt, hvor arbejdet er skabt. I mange lande eller områder kan du også registrere ophavsret hos det offentlige varemærkeregister.

En ophavsretsejer har eksklusiv ret til at kopiere, vise, distribuere, sælge eller fremføre sit arbejde eller til at skabe afledt arbejde. En ejer af en ophavsret styrer, hvordan dennes arbejde bruges, og andre, der vil bruge ejerens arbejde, skal have vedkommendes tilladelse. Hvis nogen bruger ophavsretligt beskyttet arbejde uden tilladelse fra ejeren, kan det være, det krænker ophavsretten.

Få mere at vide på hjemmesiden for U.S. Copyright Office eller vejledningen til ophavsret fra Canadian Intellectual Property Office.

Om varemærker

Varemærker beskytter unikke symboler eller ord, der identificerer og skelner en virksomhed eller et produkt fra andre virksomheder eller produkter.

Når et varemærke er registreret, er det beskyttet på bestemte måder i henhold til lovgivningen, og varemærkeejeren har eksklusiv ret til at bruge det varemærke, der er registreret, til bestemte produkter eller tjenester. Hvis nogen bruger et varemærke uden tilladelse på en måde, der skaber forvirring om brandet, produktet eller tjenesterne, kan det være en krænkelse af varemærket.

Få mere at vide om varemærker på websitet for United States Patent and Trademark Office.

Dropshipping og intellektuel ejendom

Hvis du dropshipper produkter, kan du vælge, hvilke produkter, tjenester og leverandører du arbejder med. Du bør også tage højde for risiciene, da nogle leverandører kan vise ophavsretligt beskyttede, brandede eller varemærkebeskyttede varer. Få mere at vide om tvister om ophavsret eller tvister om varemærker.

Nogle produktkategorier, som er i højere risiko for at være ophavsretligt beskyttede, brandede eller varemærkebeskyttede varer, kan omfatte:

 • beklædning
 • designertasker
 • ure
 • kosmetik
 • elektriske produkter
 • legetøj

Det er Shopifys politik hurtigt at besvare klare angivelser om påståede krænkelser af ophavsretten, der er i overensstemmelse med United States Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”), hvis tekst kan findes på hjemmesiden for U.S. Copyright Office, https://www.copyright.gov.

Det forventes, at alle brugere af Shopify overholder den relevante lovgivning om ophavsret. Hvis vi modtager tilstrækkeligt mange angivelser om krænkelser af ophavsret, vil vores reaktion på sådanne angivelser omfatte fjernelse eller deaktivering af adgang til det omstridte materiale, der er genstand for krænkelsen, og/eller lukning af brugerens konto.

I overensstemmelse med DMCA's Section 512(i)(1)(a) vil Shopify under passende omstændigheder deaktivere og/eller lukke kontiene for brugere, som handler krænkende gentagne gange.

Du kan logge ind ved hjælp af onlineformularen til indberetning af indhold på Shopify, som du mener overtræder eller krænker din ophavsret.

Du kan også indberette flere butikker, der krænker det samme ophavsretligt beskyttede arbejde, ved at indsende en enkelt formular. Hvis du uretmæssigt indberetter, at indhold krænker din ophavsret, kan du være erstatningsansvarlig.

Krav til angivelser om ophavsret

Onlineformularen er den mest effektive måde at indsende en meddelelse om krænkelse af ophavsret. Hvis du ikke kan bruge onlineformularen, kan du sende en meddelelse med alle de oplysninger, der kræves i DMCA, til Shopifys udpegede repræsentant. Din meddelelse skal indeholde følgende oplysninger:

 • Dine kontaktoplysninger, herunder dit fulde navn, din adresse, dit telefonnummer og din mailadresse.
 • Identifikation af det oprindelige ophavsretligt beskyttede arbejde, der påstås at være blevet krænket. Angiv direkte links til det originale arbejde. Hvis du ikke har direkte links, kan du angive en detaljeret beskrivelse af dit arbejde.
 • Links til det indhold, du mener krænker eller udnytter din ophavsret på Shopify. Indsend en fyldestgørende liste for hver individuel side, der har indhold, som du vil have fjernet, og ikke blot det overordnede link til butikken.
 • Følgende erklæringer:

  • I have a good faith belief that use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law.
  • I swear, under penalty of perjury, that the information in the notification is accurate, and that I am the copyright owner or am authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed.
  • I acknowledge that a copy of this infringement notice, including any contact information provided above, may be provided to the person that posted the content being reported.
 • Din fysiske eller elektroniske underskrift.

Shopifys angivne agent

Shopify Trust & Safety
Shopify Inc.
151 O’Connor Street
Ground floor
Ottawa, Ontario
K2P 2L8
Canada

legal@shopify.com

Hvis din butik modtager en angivelse om krænkelse af ophavsretten, vil Shopifys Trust and Safety-team sende en mail til butiksejeren med besked om, hvilket indhold der er blevet taget offline.

Hvis du mener, at indholdet fejlagtigt er blevet taget offline, kan du indsende en anfægtelse. Mailen indeholder et link til en anfægtelsesformular.

Hvis du ikke kan bruge anfægtelsesformularen, kan du sende en anfægtelsesmeddelelse til Shopifys udpegede repræsentant. Din anfægtelsesmeddelelse skal indeholde følgende oplysninger og tekst på engelsk:

 • Identifikation af det fjernede materiale, eller det materiale, som der ikke længere er adgang til samt den lokation, hvor materialet blev vist, før det blev fjernet eller adgangen til det blev deaktiveret;
 • Dit navn, din adresse og dit telefonnummer;
 • Følgende erklæringer:

  • I consent to the jurisdiction of Federal District Court for the judicial district in which my address is located or, if my address is located outside of the United States, I consent to the jurisdiction of the Federal District Court for the District of Delaware;
  • I will accept service of process from the party who submitted the DMCA Infringement Notice or its agent;
  • I swear, under penalty of perjury, that I have a good faith belief that the affected material was removed or disabled as a result of a mistake or misidentification of the material to be removed or disabled and that I am the merchant subject to the DMCA Takedown Notice or I am authorised to act on behalf of that merchant.;
  • I acknowledge that a copy of this counter notification, including my full name and contact information, will be provided to the party that submitted the DMCA Takedown Notice.; og
 • En fysisk eller elektronisk underskrift.

Du kan besvare mailen fra Shopifys Trust and Safety-team, hvis du har spørgsmål.

Varemærkepolitik

Det er Shopifys politik hurtigt at besvare klare angivelser om påståede krænkelser af varemærker. Vores reaktion på sådanne angivelser kan omfatte fjernelse eller deaktivering af adgang til det materiale, der påstås at være blevet udsat for krænkende aktivitet og/eller lukning af brugerens konto.

Shopify vil i relevante tilfælde deaktivere og/eller lukke konti hos brugere, som er gentagne krænkere.

Rapportering af krænkelse af varemærker

Du kan logge ind for at bruge onlineformularen til at indberette indhold på Shopify, som du mener overtræder eller krænker dit registrerede varemærke.

Du kan også rapportere flere butikker, der krænker samme varemærker, ved at indsende en enkelt formular. Hvis du mod bedre vidende rapporterer, at indhold krænker dit varemærke, kan du være erstatningsansvarlig.

Krav til angivelser om varemærker

Onlineformularen er den mest effektive måde at indsende en angivelse om varemærkekrænkelse på. Hvis du ikke kan bruge onlineformularen, kan du sende en angivelse om varemærkekrænkelse til legal@shopify.com. Din angivelse skal indeholde følgende oplysninger:

 • Varemærkeejerens fulde navn.
 • Dine kontaktoplysninger, herunder dit fulde navn, din adresse, dit telefonnummer og din mailadresse.
 • Medtag følgende oplysninger for hvert af de omhandlede varemærker:

  • en beskrivelse af varemærket,
  • de lande, varemærket er registreret i,
  • varemærkeregistreringsnummeret og
  • den kategori af produkter og/eller tjenester, som er omfattet af registreringen.
 • Links til det indhold, du mener krænker eller udnytter et eller flere af dine varemærker på Shopify. Indsend en fyldestgørende liste for hver individuel side, der har indhold, som du vil have fjernet, og ikke blot det overordnede link til butikken.

 • En beskrivelse af, hvordan du mener, at indholdet overtræder eller krænker et eller flere af dine varemærker på Shopify.

 • Følgende erklæringer:

  • Jeg er erklærer i god tro, at brugen af varemærket, som beskrevet ovenfor og på den måde, jeg har klaget over, ikke er godkendt af varemærkeejeren eller dennes repræsentant eller ikke overholder loven.
  • Jeg erklærer under strafansvar, at oplysningerne i meddelelsen er korrekte, og at jeg er ejer af, eller bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af, de varemærkerettigheder, der er beskrevet ovenfor.
  • I acknowledge that a copy of this infringement notice, including any contact information provided above, may be provided to the person that posted the content being reported.
 • Din fysiske eller elektroniske underskrift.

Sådan svarer du på en angivelse om krænkelse af varemærker

Når en butik modtager en angivelse om krænkelse af varemærker, vil Shopifys Trust and Safety-team sende en mail til butiksejeren for at fortælle vedkommende, hvilket indhold der blev taget offline. Hvis du vil anfægte angivelsen, findes der i mailen et link til en anfægtelsesformular. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at besvare mailen fra Shopifys Trust and Safety-team.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis