Ophavsret og intellektuel ejendom

Shopify støtter op om beskyttelsen af intellektuel ejendom og beder dig om at gøre det samme. Det er Shopifys politik at besvare alle meddelelser om mulige krænkelser af ophavsretten, der overholder United States Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Shopify besvarer også meddelelser om mulige krænkelser af varemærker. Det er butiksejerens ansvar at overholde den relevante lovgivning for ophavsretter og varemærker. Dette omfatter lovgivning, der kan være gældende for din butiks område eller land, samt de områder eller lande du sælger i.

Vigtigt: Disse oplysninger kan ikke erstatte professionel juridisk rådgivning. Du bør få uafhængig juridisk rådgivning vedrørende oplysninger, der specifikt er relateret til dit område eller land og dine forhold.

Hvis du bruger dropshipping eller finder dine produkter via en app eller fra tredjepart, skal du sørge for at indhente tilladelse og dokumentation til at bruge produkterne, brandet og det relaterede indhold, herunder fotos og tekst. Hvis du ikke har oprettet indholdet, skal du se, hvem der ejer det. Dette gælder også, selv om indholdet ikke er registeret officielt.

Hvis Shopify modtager tilstrækkeligt mange meddelelser om mulige krænkelser af ophavsret og varemærker, kan det krænkende materiale blive fjernet fra din butik. I nogle tilfælde kan butikken blive midlertidigt eller permanent lukket.

Oversigt over intellektuel ejendom

Intellektuel ejendom henviser til noget, der er skabt i en kreativ proces. Dette omfatter materielt og immaterielt arbejde, såsom bøger, tekster, koder, billeder, videoer, logoer og slogans. Ophavsret og varemærke er to forskellige typer intellektuel ejendom.

Det er dit ansvar som butiksejer at beskytte din intellektuelle ejendom og sørge for, at du ikke krænker andres indhold.

Om krænkelse af ophavsret

Krænkelse af ophavsretten sker, når man bruger ophavsretligt beskyttet arbejde uden tilladelse fra ejeren. Ejeren af en ophavsret har eksklusiv tilladelse til at kopiere, vise, distribuere, sælge eller opføre arbejdet eller til at skabe afledende arbejde.

Ophavsretten beskytter materielt, originalt arbejde som f.eks. fotos i din webshop. Ophavsretten gælder fra det tidspunkt, hvor du skaber arbejdet, men du kan også ansøge om at registrere dit arbejde hos de relevante myndigheder i dit land, som f.eks. U.S. Copyright Office i USA. Der findes lovgivning om ophavsret i mange lande.

DU kan få mere at vide på hjemmesiden for U.S. Copyright Office eller vejledningen til ophavsret fra Canadian Intellectual Property Office.

Om krænkelse af varemærker

Varemærker henviser til immaterielt arbejde, som f.eks. branding, der identificerer og adskiller en virksomhed eller et produkt fra andre slags virksomheder eller produkter. Krænkelse af varemærker sker, når man bruger et varemærke uden tilladelse på en måde, der kan skabe forvirring om brandet, produktet eller tjenesterne.

Du kan registrere dit varemærke for at beskytte dit brands image, såsom dit logo eller din virksomheds navn, hos de relevante myndigheder i dit land. Hvis du befinder dig i USA, kan du registrere det på hjemmesiden for United States Patent and Trademark Office.

Søg efter registrerede ophavsretter og varemærker

Hvis der er registreret en ophavsret eller et varemærke, kan du søge i myndighedernes fortegnelser for at bekræfte registreringen og få flere oplysninger. Vær opmærksom på, at lovgivningen om ophavsretter og varemærker kan være gældende, selv om en ophavsret eller et varemærke ikke er registreret. Her kan du se nogle eksempler på af de steder, du kan søge efter registreringer:

Sådan indberetter du krænkelser af ophavsretter eller varemærker

Hvis du har grund til at tro, at indholdet i en butik (der bruger Shopify) overtræder eller krænker din ophavsret eller dit varemærke, kan du rapportere dette indhold ved hjælp af formularen Meddelelse til Shopify om DMCA eller formularen Meddelelse til Shopify om krænkelse af varemærke.

Inden du sender formularen, bør du overveje, om arbejdet er beskyttet af lovgivningen, og om butikkens brug konstituerer en krænkelse af ophavsret eller varemærke. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt materialet er beskyttet af lovgivningen om ophavsretter og varemærker, bør du få uafhængig juridisk rådgivning.

Shopifys Trust and Safety-team gennemgår kun din meddelelse, hvis du har udfyldt alle dele af formularen. Du modtager et svar, når teamet har gennemgået din meddelelse.

Du må kun rapportere én butik pr. meddelelse, og du skal medtage alle relevante oplysninger i denne meddelelse. Du må godt medsende mere end ét link pr. meddelelse.

Bemærk: Hvis du modtager en fejlmeddelelse, når du tilføjer din elektroniske signatur, skal du sørge for, at signaturen stemmer overens med dit fornavn og efternavn. Du skal også fjerne eventuelle mellemrum, der er blevet tilføjet efter signaturen.

Sådan svarer du på en meddelelse om krænkelse af ophavsret eller varemærke

Hvis din butik modtager en meddelelse om krænkelse af ophavsretter eller varemærker, vil butiksejeren modtage en mail fra Shopifys Trust and Safety-team med trin til, hvordan du bestrider meddelelsen. Disse trin kan omfatte bevis på et registreret varemærke eller indsendelse af en kontrameddelelse. Du kan besvare mailen om krænkelse af ophavsretter eller varemærker, hvis du har spørgsmål.

Shopify kan fjerne alle krænkende materialer fra din butik. Du vil blive kontaktet af Shopify, hvis du må erstatte det fjernede indhold. Dette afhænger af meddelelsen, dit svar, den relevante lovgivning og Shopifys politikker. I nogle tilfælde kan vi vælge at lukke butikker, der krænker intellektuel ejendom, midlertidigt eller permanent.

Nogle gange vil du blive kontaktet af ejerne af en ophavsret eller et varemærke med et forbud. Dette giver dig mulighed for at svare på tiltalen og kan forhindre yderligere handlinger, hvis lovgivningen om ophavsretter eller varemærker gør sig gældende.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis