Selge CBD på Shopify i USA

Hvis du er en amerikansk forhandler, og ønsker å finne ut hvordan du setter opp Shopify-butikken din for salg av hamp og hampavledede produkter som inneholder cannabidiol (CBD), kan du bruke denne siden for informasjon om noen av lovene som gjelder hamp og hampavledede produkter, og som kan gjelde for din bedrift. Finn ut mer om hamp og hampavledede produkter.

Hamp er en type plante i plantefamilien cannabis sativa, som produserer en lang rekke cannabinoider. Hamp produserer ikke høye nivåer av tetrahydrocannabinol (THC), men er i stand til å produsere høye nivåer av CBD.

Hvis du ikke har en Shopify-butikk ennå, kan du gå til www.shopify.com/sell/cbd for å registrere deg for en prøvebutikk.

For å selge hamp og hampavledede produkter som inneholder CBD, må du gå gjennom og sende inn en attestering for salg av hamp og hampavledede produkter. Denne attesteringen for salg av hamp og hampavledede produkter kreves bare for butikker som er basert i USA.

Kom i gang

Amerikansk lovgivning knyttet til hamp og hampavledede produkter er under utvikling, så du bør rådføre deg med en juridisk rådgiver før du selger slike produkter på Shopify. Shopify kan ikke gi juridisk rådgivning om hva eller hvor du kan selge.

Før du selger hamp eller hampavledede produkter på Shopify, må du gå gjennom og overvåke føderal, statlig og lokal lovgivning. Du må også overvåke oppdateringer fra Food and Drug Administration (FDA).

Sett opp butikken din for salg av hamp eller hampavledede produkter

  1. Logg på Shopify-butikken din. Hvis du ikke har opprettet en butikk enda, kan du gå til www.shopify.com/sell/cbd for å registrere deg for en prøvebutikk.
  2. Gjennomgå og send inn attestering for salg av hamp- og hamp-avledede produkter. Du må være logget på Shopify-kontoen som butikkeier for å fylle ut dette skjemaet. Attesteringen gjelder bare for butikker i USA, og må fylles ut av butikkeier. Før du selger CBD-produkter, må du sørge for at du forstår og sender inn attesteringsskjemaet. Etter at du har sendt inn skjemaet, går attesteringsprosessen automatisk. Du trenger ikke å vente på svar fra Shopify når det gjelder attesteringsskjemaet.
  3. Velg og søk om en tredjeparts betalingsgateway. Shopify Payments er for øyeblikket ikke tilgjengelig for hamp- eller CBD-produkter. Imidlertid har Shopify inngått et samarbeid med tredjeparts betalingsgateway som støtter salg av visse hamp- og/eller hampavlede CBD-produkter. Kravene for godkjenning kan variere for hver gateway. Gå gjennom kravene og bruk direkte på hvilken som helst av disse gatewayene ved å bruke følgende Shopify-spesifikke koblinger:

  4. Sett opp kundevarsler for bestillinger og frakt kun på e-post. Du kan bare sende varsler knyttet til CBD-produkter og -butikker på e-post. SMS-meldinger støttes ikke. For trinn til å aktivere kundevarsler kun på e-post, kan du se Deaktiver kundenes SMS-varsler.

Denne listen er kanskje ikke fullstendig, og kan endres over tid.

Hamp-avledete CBD-transaksjoner blir nøye gjennomgått av tredjeparts betalingsløsninger, så søknaden og godkjenningsprosessen kan være mer omfattende. Tredjeparts betalingsløsninger tar hensyn til mange faktorer ved godkjenning av betalinger og priser for butikker som selger CBD-produkter, inkludert produkttype, om forretningen nylig ble opprettet, transaksjonshistorie, volum, produktsammensetning og annet. Godkjenninger er ved skjønn av hver tredjeparts betalingsløsning, og Shopify kan ikke garantere godkjenning av butikken din.

I tillegg er det viktig at du kjenner ansvaret ditt. Som for alle Shopify-forhandlere, er det ditt ansvar å følge føderale, statlige og lokale lover og de respektive retningslinjene for Shopify, våre app- og partnerøkosystem og eventuelle tredjepartsleverandører. Hvis du har flere spørsmål, kan du kontakte tredjepartsleverandørene direkte eller rådføre deg med en advokat.

Deaktiver SMS-varsler for kundene

Du kan bare sende varsler knyttet til CBD-produkter og -butikker på e-post. SMS-meldinger støttes ikke. For mer informasjon om kundevarsler, kan du se Konfigurer kundenes varslingsalternativer i kassen.

Trinn:

Vanlige spørsmål

Generelt

Kan jeg selge hamp og/eller hamp-avledede produkter hvis bedriften min holder til utenfor USA?

Attesteringen for salg av hamp og hampavledede produkter gjelder for forhandlere basert i USA, som selger hamp og/eller hampavledede produkter.

I Canada må forhandlere som ønsker å selge CBD være lisensierte cannabisforhandlere, og må også bruke Shopify Plus. Forhandlere i alle andre jurisdiksjoner må følge Shopifys vilkår for bruk og godkjente retningslinjer for bruk, som inkluderer å sikre at forhandleren selger produkter i henhold til alle gjeldende lover og retningslinjer. Finn ut mer om lovgivning knyttet til hamp og hampavledede produkter som kan gjelde for din bedrift.

Kan jeg leie inn en Shopify-partner hvis jeg selger hamp eller hampavledede produkter?

Ja. Shopify-partnere, som partnere i Partner Directory, apper og nettbaserte salgskanaler, kan jobbe med deg hvis de selv ønsker det. Du bør bekrefte dette direkte med partneren før du bruker deres tjenester, for å bekrefte at de er i stand til å støtte produktene dine.

Hva er Attestering for salg av hamp og hampavledede produkter, og hvorfor må den fylles ut?

Hvis du er en forhandler i USA og ønsker å selge hamp eller hampavledede produkter, må du fylle ut attesteringen for å bekrefte at du forstår og vil følge kravene for salg av disse produktene på Shopify.

For eksempel må kreves det via attestene at forhandlerne må bekrefte at ingen av deres hamp eller hampavledete produkter markedsføres som å ha medisinske eller terapeutiske fordeler, med mindre slike krav har blitt godkjent av FDA. Forhandlere er ansvarlige for å sørge for at butikken overholder alle kravene i attesteringen til enhver tid.

Betaling

Kan jeg bruke Shopify Payments til å selge hamp- eller CBD-produkter?

Nei. Shopify Payments er for øyeblikket ikke tilgjengelig for hamp- eller CBD-produkter. Men Shopify har inngått samarbeid med flere integrerte eksterne betalingsløsninger som støtter salg av produkter med hamp og/eller hamp-avledet CBD. Listen finner du her.

Hvorfor kan jeg ikke bruke Shopify Payments hvis hamp og CBD er lovlige i delstaten jeg bor i?

Det er mulig å ha et produkt du kan selge på Shopify, men som ikke støttes av Shopify Payments. Hvis du vil ha mer informasjon om virksomheter som ikke kan bruke Shopify Payments, kan du se krav til Shopify Payments. Dette hindrer deg ikke i å bruke Shopify for forretningen din. Det betyr bare at du må jobbe med en tredjeparts betalingsleverandør.

Jeg bruker allerede Shopify Payments, og vil gjerne tilby hamp- eller CBD-produkter i butikken min. Kan jeg gjøre det?

Nei. Butikker som selger hamp- eller CBD-produkter kan ikke bruke Shopify Payments til å ekspedere betalinger. Hvis du for øyeblikket bruker Shopify Payments, har du noen alternativer:

  • Du kan endre betalingsinnstillingene og å bruke en ekstern betalingsleverandør.
  • Du kan åpne en ny butikk utelukkende for hamp- og/eller hamp-avledede CBD-produkter og bruke en ekstern betalingsleverandør for den aktuelle butikken. Din allerede eksisterende butikk påvirkes ikke så lenge du ikke legger til hamp- eller CBD-produkter i den.

Hvilke betalingsleverandører kan jeg bruke for å selge CBD-produkter?

Tredjeparts betalingsleverandører har egne retningslinjer om hvilke produkter de støtter. Derfor bør du kontakte tjenesten du er interessert i å bruke for å bekrefte at de kan støtte produktene dine.

Shopify har inngått et samarbeid med integrerte tredjeparts betalingsløsninger som for øyeblikket støtter salg av visse hamp- og/eller hampavledete CBD-produkter. Du kan gå gjennom søknadsprosessen og sende en søknad til alle disse leverandørene med følgende koblinger:

Denne listen er kanskje ikke fullstendig, og kan endres over tid.

Hamp-avledete CBD-transaksjoner blir nøye gjennomgått av tredjeparts betalingsløsninger, så søknaden og godkjenningsprosessen kan være mer omfattende. Tredjeparts betalingsløsninger tar hensyn til mange faktorer ved godkjenning av betalinger og priser for butikker som selger CBD-produkter, inkludert produkttype, om forretningen nylig ble opprettet, transaksjonshistorie, volum, produktsammensetning og annet. Godkjenninger er ved skjønn av hver tredjeparts betalingsløsning, og Shopify kan ikke garantere godkjenning av butikken din.

Min nåværende betalingsleverandør støtter salg av hamp og CBD, men er ikke inkludert i listen over. Kan jeg fortsatt bruke dem?

Forhandlere er ikke begrenset til den anbefalte listen over betalingsleverandører som er inkludert ovenfor. Forhandlere kan bruke en integrert tredjeparts betalingsleverandør som oppfyller følgende krav:

  1. De er integrert på Shopify.
  2. De støtter salg av produkter med hamp og/eller hamputledete CBD-produkter der det er aktuelt.

Bekreft at den eksterne betalingsleverandøren du bruker er Shopify-integrert før du fortsetter.

En fullstendig liste over tredjepartsleverandører som er integrert med Shopify finner du på Måter du kan godta betalinger på i USA. Det er verd å merke seg at det ikke er alle disse betalingsleverandørene som støtter hamp- eller CBD-produktsalg.

Kan forhandlere selge hamp- eller CBD-produkter og andre produkter i samme butikk?

Du kan selge hamp- og/eller hamp-avledet CBD og andre produkter i samme butikk hvis betalingsgatewayen tillater salg av hamp- og/eller hamp-avledede CBD-produkter.

Shopify Payments er for øyeblikket ikke tilgjengelig for hamp- eller CBD-forhandlere.

Jeg bruker Shopify Payments for en nettbutikk som ikke selger CBD-produkter. Kan jeg inkludere en lenke til en egen butikk som selger slike produkter?

Ja. Du kan opprette koblinger mellom butikkene dine, forutsatt at butikken som selger hamp og/eller hampavledede produkter som inneholder CBD følger alle gjeldende lover og retningslinjer, og du har gått gjennom og sendt inn Attestering for salg av hamp og hampavledede produkter for butikken som selger hamp eller hampavledede produkter.

Jeg har blitt fjernet fra Shopify Payments, kan jeg fremdeles bruke Shopify til å selge hamp eller CBD?

Ja. Hvis du tidligere har blitt fjernet fra Shopify Payments for salg av hamp og/eller hampavledete CBD-produkter, kan du fremdeles bruke Shopify-plattformen til butikken din. Du kan behandle betalinger med en alternativ tredjeparts betalingsløsning, forutsatt at du sender inn og overholder attesten for salg av hamp- og hampavledede produkter.

Hamp-avledete CBD-transaksjoner blir nøye gjennomgått av tredjeparts betalingsløsninger, så søknaden og godkjenningsprosessen kan være mer omfattende. Tredjeparts betalingsløsninger tar hensyn til mange faktorer ved godkjenning av betalinger og priser for butikker som selger CBD-produkter, inkludert produkttype, om forretningen nylig ble opprettet, transaksjonshistorie, volum, produktsammensetning og annet. Godkjenninger er ved skjønn av hver tredjeparts betalingsløsning, og Shopify kan ikke garantere godkjenning av butikken din.

Frakt

Jeg holder til i en delstat som tillater salg av hamp og CBD-produkter. Hvor kan jeg selge til?

Hvis du selger hamp og/eller hampavledede CBD-produkter, må du sikre at du følger lover og forskrifter i både din egen delstat og i kundenes delstater. Du bør rådføre deg med en juridisk rådgiver for å fastslå hvor og hva du kan selge. Shopify gir ikke juridisk rådgivning.

Etter at du funnet ut hvor du kan selge produktene dine, kan du sørge for at bare kunder fra bestemte delstater kan motta produktene dine ved å redigere fraktsonene.

Hvilken frakttjeneste kan jeg bruke for å sende hamp- eller CBD-produktene?

Frakttjenester har egne retningslinjer for hamp- og/eller hamputledete CBD-produkter, så du bør kontakte budfirmaet du vil bruke, og bekrefte at de kan levere produktene dine.

Kan jeg bruke Shopify Shipping til å sende hamp eller CBD til kunder?

Ja. Du kan bruke Shopify Shipping til å sende hamp- og/eller hampavledete CBD-produkter til kundene, forutsatt at budfirmaet du velger tillater det. Sørg for at du bekrefter at lovligheten av varene du sender er i henhold til gjeldende retningslinjer for beudfirmaet, og at varene lovlig kan sendes til kundens jurisdiksjon.

Du kan finne ut mer om hvordan du setter opp og begrenser fraktsteder etter produkt med Shopify Shipping-profiler.

Salg i butikk

Kan jeg bruke Shopify POS til å selge hamp og CBD personlig?

Du kan bruke Shopify POS til å selge hamp og/eller hamp-avledete CBD-produkter personlig i samsvar med de samme kravene som er Shopify-nettbutikken. Du kan imidlertid ikke bruke POS-maskinvare som krever bruk av Shopify Payments, og du må bruke en ekstern kredittkortterminal fra den valgte betalingsgatewayen.

Relaterte koblinger

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis